Шымбай районы аймағындағы мекеме кәрханаларда 2023-жыл июнь айындағы бос жумыс орынлары менен танысың

Шымбай районы аймағындағы мекеме кәрханаларда 2023-жыл июнь айындағы бос жумыс орынлары менен танысың

14.06.2023 19:29:02 986 Баспаға шығарыў

                                             

   

 

 

Мекеме кархана аты

 

Кархана мекеме манзили телефон рақамы

 

Қанийгелиги

 

Бос ис орынлар саны

 

штат бирлиги

 

орташа ис хақы

    Талап етилетуғын

мағлыỹмат

1 28-санлы МШБМ Ж.Жуманиязов  61 444 01 12 Хореограф (балалар аяк ойыны) Бир 0,48 Шартнама тийкарында Жоқары
2 12-санлы МШБМ ГУЖИМЛИ МПЖ 61 444 42 37 Шет тили пән окытыỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
3 28-санлы МШБМ Ж.Жуманиязов  61 444 01 12 Шет тили пән оқытыỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
4

 

33-санлы МШБМ Бахытлы АПЖ

91 3007333

 

Хореограф (балалар аяк ойыны) Бир 0.40 Шартнама тийкарында Орта арнаỹлы
5 N2 САНЛЫ МЕКТЕП Кос терек АПЖ 998995688266 Раҳбарият Психолог

 

Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
6 N2 САНЛЫ МЕКТЕП Қостерек АПЖ 998995688266 Шет тил Оқытыỹшы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
7 N2 САНЛЫ МЕКТЕП Қостерек АПЖ 998995688266 Дене тарбия Окытыушы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
8 6- санлы МЕКТЕП Тазғара АПЖ        99 7039083 Информатика пән оқытыỹшысы Бир 0,30 Шартнама тийкарында Жоқары
9 6-санлы МЕКТЕП Тазғара АПЖ        99 3186819 Математика  пән оқытыỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
10 8-санлы МЕКТЕП Тағжап АПЖ         99 2066708 Информатика пән оқытыỹшысы Бир 0,15 Шартнама тийкарында Жоқары
11

 

12-санлы МЕКТЕП Таза жол АПЖ        95 6013903                 88 7877363 Суỹретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы Бир 0.40 Шартнама тийкарында Жоқары
12

 

12-санлы МЕКТЕП Таза жол АПЖ       95 6013903                88 7877363 Өзбек тил пан оқытыỹшысы Бир 0.70 Шартнам тийкарында Жоқары
13

 

 

18 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ                     95 601 3918 Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы Бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
14

 

20-санлы МЕКТЕП Қамыс Арық АПЖ                       +998 99 566 76 67 Рус тил пән оқытыỹшысы Бир  

0.50

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

15 20-санлы МЕКТЕП Қамыс Арық АПЖ                       +998 99 566 76 67 Өзбек тил пән оқытыỹшысы Бир  

1.00

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

16 20-санлы МЕКТЕП Қамыс Арық АПЖ                       +998 99 566 76 67 Информатика пән оқытыỹшысы Бир  

0.50

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

17 20-санлы МЕКТЕП Қамыс Арық АПЖ                       +998 99 566 76 67 Музыка пән оқытыỹшысы Бир  

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

18 26-санлы МЕКТЕП  Май жап  АПЖ +99888500-24-07                       Шет тили пан оқытыỹшысы Бир  

0,50

Шартнама тийкарында Жоқары
19 26-санлы МЕКТЕП  Май жап    АПЖ +99888500-24-07                      
Дөретиỹши    0.50
Бир  

0,50

Шартнама тийкарында Жоқары
20 33 САНЛЫ МЕКТЕП Қызыл өзек АПЖ                             93 3621441 Информатика пән оқытыушысы Бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
21 28-санлы МЕКТЕП Қостерек АПЖ                          

95 6010872      

  Музыка пән оқытыỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
22      45-САНЛЫ   

    МЕКТЕБИ

 

Қамыс арық                          61 444 0365                 94 5980321 Суретлеỹ өнери 

         пән оқытыỹшысы

Бир 0.20 Шартнама тийкарында Жоқары
23     45-САНЛЫ  

    МЕКТЕБИ

Қамыс-арық                 61 444 0365                 94 5980321 Информатика пән оқытыỹшысы Бир 0.20 Шартнама тийкарында Жоқары
24

 

    30-САНЛЫ  

    МЕКТЕБИ

Кенес АПЖ 998956010872

 

 

 

Мийнет пан оқытыỹшысы

 

 

Бир

 

 

 

0,50

 

 

 

Шартнама тийкарында

 

 

Жокары

 

 

 

25 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 Ӯлыỹма орта билимлендириỹ тараỹында аỹқатландырыỹды шөлкемлестириỹ бойынша методист

 

Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
26 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 Бас есапшы Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
27 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 Бөлим баслық

 

Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
28 районлық Маденият бөлими

 

Жипек жолы 998614440126 Бесперде фольклор этнографик халк ансамбли Балетмейстери

 

Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
29 районлық Маденият бөлими

 

Жипек жолы 998614440126 музей қараỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары

30
Жоллардан пайдаланыỹ унитар карханасы Конши МПЖ          61 4440113 Исши Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
31 Шымбай Аỹыл ӽәм суỹ хожалығы

 

Конши МПЖ 998614443217          Баслық Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
32 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач рентген Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
33

 

№3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач траматолог Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
34 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач Правизор Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
35 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 УАШ Врач Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
36 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Акушерка врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
37 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Терапевт врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
 

38

 

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Офтомолог врач

 

Бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

39 53 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
40 54 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
41

 

56 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
42 Бахытлы АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
 

43

 

Қамыс арық АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Шыпакер

 

Бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

44

 

 

Шымбай АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
45 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Хирург врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
46 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Фтизиатор методист врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
47 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 УЗИ врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
48 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Рентгенолог Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
49 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Эндокринолог Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
50 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 52-53-54-55- Коп тармақлы Поликника   Фелчер Акущерки    Он еки  1.00 Шартнама тийкарында Орта арнаулы
51 ЯТТ Аблакимов Бектурған Қара көл  МПЖ                91 3017447 Нан жаỹыỹшы Уш 1,00  926 554 Қанийгелик талап етилмейди
52 Шымбай Голден Парк Шахтемир  МПЖ +998905930808 Исши Бир 1,00 Шартнама тийкарында Қанийгелик талап етилмейди
53 Айша Айида ИШК Шахтемир  МПЖ                         90 6516711 Тигиỹшилик Он 1,00 Шартнама тийкарында Қанийгелик талап етилмейди
 

54

Казакдарьяда улгили жойбар туринде уй жай қурлысы    Қазақ дарья         

     орайы +998906517972

Қурлысшы Елиỹ 1,00 Шартнама тийкарында Жатақхана уш мезгил ыссы аỹқат пенен тамийнленеди
55 Мал бағыỹшы (шопан)

(25-35 жас ерлер)

Тазғара АПЖ  

  990567369

 

Шопан

 

Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Жатақхана уш мезгил ыссы аỹқат пенен тамийнленеди
56 Азық-аỹқат магазинге  Нөкис қаласы   Орақ-балға                    91 0984984 Сатыỹшы  керек Бир 1,00 1500000 2500000 25-30-жас аралығы
57

 

Шымбай Туран Мия ЖШЖ Тазғара  АПЖ              91 8708777 Исши Он бес 1,00 3.000.000 Қанийгелик талап етилмейди
58

 

Ата Турк ИШК Жипекжол МПЖ                        

    90 5748084

Тигиỹшилик Он 1,00 926554 Қанийгелик талап етилмейди
59 Нан цехы    Тазғара МПЖ                       

     99 1562121

Нан жаỹыỹшы Еки 1,00 926554 Қанийгелик талап етилмейди
60      Пегас Мойка Тазғара    АПЖ               91 2666518 Машын жуỹыỹшы Уш 1,00 Шартнама тийкарында Қанийгелик талап етилмейди
 

61

    Бегдияр ата  

          ЖШЖ

Дослық     МПЖ                       99 9414272 Авто машын хәм Гилем жуỹыỹшы        Торт 1,00 Шартнама тийкарында Қанийгелик талап етилмейди
62 “GAMMA OMEGA”  

          ЖШЖ

Темир жол МПЖ 90 593-70-05 жук тасыỹшы

 

       Торт 1,00 Шартнама тийкарында Қанийгелик талап етилмейди
63   “GAMMA OMEGA”  

           ЖШЖ

Темир жол МПЖ 90 593-70-05 Оператор         Еки 1,00 Шартнама тийкарында Қанийгелик талап етилмейди
64 “BERKET-NESIBE”     XUSUSIY KORXONA

 

Темир жол МПЖ    998907361205 Авто машын жуỹыỹшы

 

Бес 1,00 1.500.000 Қанийгелик талап етилмейди
65 Уй жумысларына хам Балаға қараỹшы   Жипекжол МПЖ                        

99 588 1810

Уй жумыслары (қыз-келиншеклер ушын) Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Жатақхана уш мезгил ыссы аỹқат
 

66

   Мал    ферма исши     Хорезим уалаяты

   919396673

Мал бағыỹшы Бир

 

 

1,00  

2.500.000

 

Жатақхана уш мезгил ыссы аỹқат
67 Хызмет көрсетиỹ орайы  

           (Paynet)

Жипекжол МПЖ                       

91 370 50 54

Хызмет көрсетиỹ Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Қанийгелик талап етилмейди
68 Азық-аỹқат магазинге Темир жол Мпж 906524949 Сатыỹшы Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Қанийгелик талап етилмейди
69 Дийханшылык атыз жумыслары Шахтемир МПЖ 99 318 20 40 Гул егиу тарбиялаỹ     керек Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Қанийгелик талап етилмейди
70 КУШМАГ хәм ТМВ бренд тарепинен ислеп шығарыỹ цехы Гулистан МПЖ

91 375 55 80

Сыртқы хәм ишки есиклер жасау Еки 1,00 2 млн сумнан

5 млн сумға шекем

Қанийгелик талап етилмейди
  «Мал фермага» Шымбай районы 94 362 00 11

91 386 77 61

Саỹыншы           (қыз-келиншеклер) Бир 1,00 Ис хақы келисимли Қанийгелик талап етилмейди
71 “Бекзад- Албина”          

      ЖШЖ

“Тағ жап”АПЖ    99-095-20-16 Нан жабыỹшы Еки 1,00 Шартнама тийкарында Қанийгелик талап етилмейди
72 Қоңырат районы Ақшакөл поселкасы

913814644

Қурылыс жумысларына Он бес 1,00 2 млн сумнан         4 млн сумға шекем жумыс айлықлы Мийнет  стаж есапланады
 

73

Нөкис Мед Тех карханасы Нөкис қаласы Беруний көшеси 128-жай (бағдар квадрад парк) Система щприц ислеп шығарыỹ Исши Бес 1,00 1.500.000 Ахмийетке ийе емес
74 Кирбищ завод Хожели районы  Пристин        

907026812

Исши Он бес 1,00 2 млн сумнан          4 млн сумға шекем Ахмийетке ийе емес
75 Ташкент “YANGI ZAMON” ири қурлыс компаниясы Ташкент каласы 97-353-83-23 Ер бала Уста болыуы шарт       Он 1,00 3,00.000   5,000.000 Жумыс айлықлы Мийнет  стаж есапланады
76          ДСП ислеп шығарыỹшы завод. Караозек районы    

 “Маденият”АПЖ                                        90 926 59 37;

93 485 07 77.

Ер бала        Он 1,00 1.500.000 Жатақхана ыссы аỹқат пенен тамийнленеди
                                               
               

Еслетпе:  (2023 жыл Июнь айының ish.mexnat.uz сайтына қойылған бос жумыс орынларынан алынды)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content