Шетки аймақларда да халыққа қолайлы шараятлар жаратылмақта

Шетки аймақларда да халыққа қолайлы шараятлар жаратылмақта

17.05.2024 18:43:11 107 Баспаға шығарыў

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 500 -санлы  Қарарына тийкар Шымбай районында 2024-жылғы дәстүрге киритилген  хәзирги күнде райондагы 4 мәкан пуқаралар жыйыны  ҳәм 9 аӯыл пуқаралар жыйынларында  жәми 13 объектке бөлинип көшелерге  қум – тас  араласпасы (ЩПС)  төселип, оңлаў ҳәм тегислеў жумыслары баслап жиберилди.

Атап айтқанда Кеңес аӯыл пуқаралар жыйыны аймағындағы  9 көшеге

қум – тас  араласпасы (ЩПС)  төселип, оңлаў ҳәм тегислеў жумыслары алып барылмақта.

Бул өз гезегинде аймақ турғынларын қыйнап киятырған машқалалар өз шешимин таӯып, ҳәр бир көшеде бир қанша унамлы жумыслар әмелге асырылады.

Пайдалы ресурслар
Skip to content