Быйылғы Наўрыз «Майжап»тан басланды

Быйылғы Наўрыз «Майжап»тан басланды

16.03.2020 20:28:22 | 333

Наўрызың  – жаңа күн, жаңа дәўраның мүбәрек, жанажан Өзбекстаным! Тоқсанды торқалаған Артығалый ата таң намазын оқыды да, кеше келинине таярлатып қойған жыйынлық кийимлерин кийип,  әдеттегиден ертерек дастурхан басына келип пәтияға қол жайды. Ел, шаңарақ басы, перзентлериниң аманлығын тәңирден сораған тилеклердиң қасына «Илайым, улыстың уллы күни Наўрыздан Наўрызға жете бергеймиз» деген мәнили сөзлер қосылды. Себеби, бүгин […]

Пайдалы ресурслар
Skip to content