Экономикамыз раўажланыўында көп тәреплеме шерикликтиң орны әҳмийетли

Экономикамыз раўажланыўында көп тәреплеме шерикликтиң орны әҳмийетли

28.05.2024 10:33:43 | 105

Соңғы жыллары елимизде халықаралық байланысларды беккемлеў, саўда-экономика, инвестиция, гуманитар тараўлар ҳәм басқа да бағдарларда бирге ислесиўлерди жолға қойыў ҳәм кеңейтиў бойынша кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта. Бул бағдарда ең ири бирге ислесиўши мәмлекетлердиң бири Россия Федерациясы менен Өзбекстан Республикасы арасында жақын шериклик мүнәсибетлерин беккемлеў бойынша бир қатар жөнелислерде бирге ислесиўлер жолға қойылған.

Жоқарғы Кеңес Баслығы мектеп питкериўшилерин қутлықлады

25.05.2024 09:53:15 | 105

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Аманбай Орынбаев пайтахтымыздағы Ибрайым Юсупов атындағы дөретиўшилик мектебинде өткерилген соңғы қоңыраў илажында қатнасты. Илажда Жоқарғы Кеңес Баслығы мектеп питкериўшилерин шын кеўилден қутлықлап, Президентимиздиң мектеплерди питкериўши ул-қызларға жоллаған қутлықлаўын оқып еситтирди. Жоқарғы Кеңес Баслығы үлгили, белсенди оқыўшыларға ҳәм оларды камалға келтирип, тәрбиялаған ата-аналарына, оларға билим берген муғаллимлерге миннетдаршылық билдирди. Ибрайым Юсупов […]

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезектеги алпыс үшинши сессиясы жуӯмақланды

21.05.2024 17:24:24 | 85

  1.Шымбай районында 2024-жылдың I-шереги даўамында аймақларда халықтың бәнтлигин тәмийинлеў, кем тәмийинленген шаңарақларды кәмбағаллықтан шығарыў, “Сайхунобод тәжирийбе”син енгизиў, “мәҳәлле жетилиги”ниң жумысын нәтийжели шөлкемлестириў ҳәм жуўапкершилигин асырыў бойынша сектор баслықлары тәрепинен әмелге асырылған жумыслары туўралы есабаты ҳаққында. Шымбай районыны Медицина бирлеспеси тәрепинен 2024-жыл I-шереги даўамында әмелге асырылған жумыслар ҳаққында Шымбай районы мекетепке шекемги ҳәм мектеп билимлендириў […]

Шетки аймақларда да халыққа қолайлы шараятлар жаратылмақта

17.05.2024 18:43:11 | 107

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 500 -санлы  Қарарына тийкар Шымбай районында 2024-жылғы дәстүрге киритилген  хәзирги күнде райондагы 4 мәкан пуқаралар жыйыны  ҳәм 9 аӯыл пуқаралар жыйынларында  жәми 13 объектке бөлинип көшелерге  қум – тас  араласпасы (ЩПС)  төселип, оңлаў ҳәм тегислеў жумыслары баслап жиберилди. Атап айтқанда Кеңес аӯыл пуқаралар жыйыны аймағындағы  9 көшеге қум – тас  араласпасы […]

Мәҳәлле хызметкерлери хошаметленди

14.05.2024 09:24:57 | 111

Шымбай районы ҳәкимлиги мәжилислер залында  район ҳәкими А.Тажетдинов ҳәм сектор баслықлар сондай-ақ аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйыны хызметкерлериниң қатнасында илаж болып өтти. Илажда март айынан баслап районымыздағы абаданластырыӯ жумысларына әсиресе мәҳәлле аймағын жақсы абаданластырыӯға үлес қосқан районымыздағы аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйыны хызметкерлериниң  бир қатары район ҳәкимлиги тәрепинен таярланған баҳалы саӯғалар менен хошаметленди.  

«Питкериўшилер менен ушырасыў» болып өтти

07.05.2024 15:18:19 | 147

Алдын хабар бергенимиздей район ҳәкими А.Тажетдинов, Мәмлекетлик қәўипсизлик хызмети районлық бөлими хызметкери ҳәм Жаслар ислери агентлиги районлық бөлими баслығы  Ж.Жолдасбаев менен биргеликте питкериўши жаслар менен ушырасыў болып өтти. Ушырасыўға  барлық мектептен 11-класс оқыўшылары қатнасты. Ушырасыўдан тийкарғы  мақсет питкериўшилердиң келешекте өз орнын табыўы, мәмлекетимизде жоқары оқыў орынларына кириўде жасларға жаратылған жеңилликлерден үнемли пайдаланыў, оларды белгили бир […]

Өзбекстан Респулыкасы Айрықша жағдайлар Министрлигиниң бир қатар зәбердес әскерий хызметкерлери Шымбай районы топырағында Ана ўатанға садықлық хәм мухаббат пенен Әскерлик антын қабыл етти

05.05.2024 12:35:24 | 205

Мәмлекетимиз Президенти, Қураллы Күшлери Олий Бас Сәркардасы Шавкат Миромонович Мирзиёевтың жеке басламасы менен елимизде алып барылып атырған «Абат аӯыл» ҳәм «Абат мәҳәлле» мәмлекетлик бағдараламасының орынлаӯын тәмийинлеӯ мақсетинде районымызда алып барылып атырған абаданластырыӯ, халықтың социаллық қорғаӯға мүтәж қатламын турмыс дәрежесин  жақсылаӯ киби саӯаплы жумысларда районымызда көрсетип атырған бийғәрез жәрдемге келген әзиз әскерлеримиз ушын қуӯанышы күн. Себеби,бүгин […]

Уллы шайырдың туўылған сәнеси белгиленди

04.05.2024 17:59:03 | 165

Шымбай районындағы Мектепке шекемги ҳәм мектеп билимлендириӯ министрлиги жанындағы қәнигелестирилген билимлендириӯ мәкемелери агентлигине қараслы Шымбай районы қәнигелестирилген мектебинде Өзбекстан Қаҳарманы Ибрайым Юсуповтың 95-жыллығына бағышланып салтанатлы илаж болып өтти. Илажда район ҳәкимлигинен, Нураный фонды, Республика руӯхый ағартыӯшылық районлық бөлими, қәнигелестирилген мектеп жәмәәти сөзге шығып, И.Юсуповтың өмир жолы ислеген мийнетлери ҳаққында мектеп оқыӯшыларына айтып берди  

Бүгин Таза жол да байрам илажы шөлкемлестирилди

03.05.2024 20:24:40 | 187

Алдын хабар бергенимиздей «Таза жол» аӯыл пуқаралар жыйынында жасларды исбилерменликке бағдарлаў,үй қапталы қыйтақ жерлерден мақсетли пайдаланыў,биогомус жетистириў бағдарларында район ҳәкими А.Тажетдинов ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Комитет баслығы Ш.Өтемисов ҳәм илаж қатнасыӯшылары аймақ турғынларының  үй қапталы қыйтақ жерлерин барып көрип, өзлериниң баҳалы кеңеслерин берип, бир қатар көзден өткерди.Сондай-ақ аймақ турғынларының мәдений дем алыӯы ушын концерт […]

Пайдалы ресурслар
Skip to content