Шымбай районы аймағындағы мәкеме кәрханаларда 2023 – жыл сентябрь айындағы бос жумыс орынлары менен танысың

Шымбай районы аймағындағы мәкеме кәрханаларда 2023 – жыл сентябрь айындағы бос жумыс орынлары менен танысың

05.09.2023 11:57:53 585 Баспаға шығарыў

                                             М А Ғ Л Ы Ӯ М А Т

   қ/с

 

 

Мекеме кархана аты

 

Кархана мекеме мәнзили телефон рақам

 

Қанийгелиги

Бос жумыс орынлар саны  

штат бирлиги

 

орташа ис ҳақы

    Талап етилетуғын

мағлыỹмат

1 11-санлы МШБМ Камыс АрыкАПЖ  93-203 25 35 Рус тили пан оқытыỹшысы Бир 0,25 Шартнама тийкарында Жоқары
2 N 1 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Тазғара  АПЖ 998996816284 Китапханашы  

 

Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
3 N 1 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Тазғара  АПЖ 998996816284 Қараўыл   

 

Бир 0,75 Шартнама тийкарында Орта
4 N 12 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Таза жол АПЖ 998913044224 Рус тили пан окытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
5 N 12 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Таза жол АПЖ 99891371 17 11 Мусика пан окытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
6 N 12 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Таза жол АПЖ 99891371 17 11 Эканомика  пан окытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
7 N 12 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Таза жол АПЖ 99891371 17 11 Озбек тили пан окытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
8 N 12 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Таза жол АПЖ 99891371 17 11 Сүўретлеў онери                     пан оқытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
9 N23 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Тазғжап АПЖ 998907270111 Озбек тили пан окытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
10 N23 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Тазғжап АПЖ 998907270111 Экономика         пан окытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
11 N23 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Тазғжап АПЖ 998907270111 Сызыу пан окытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
12 N24 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Тазғара АПЖ 998913044224 Сызыу пан окытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
13 N24 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Тазғара АПЖ 998913044224 Сүўретлеў онери пан окытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
14 N24 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Тазғара АПЖ 998913044224  Эканомика  пан окытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
15 N24 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 Тазғара АПЖ 998913044224  Музика пани окытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
16 N2 САНЛЫ МЕКТЕП Кос терек АПЖ 998995688266 Шет тил пан окытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
17 8-санлы МЕКТЕП Тағжап АПЖ                  99 2066708 Информатика пән оқытыỹшысы Бир 0,15 Шартнама тийкарында Жоқары
18

 

12-санлы МЕКТЕП Таза жол АПЖ          95 6013903                    88 7877363 Суỹретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы Бир 0.40 Шартнама тийкарында Жоқары
19

 

12-санлы МЕКТЕП Таза жол АПЖ          95 6013903   88 7877363 Өзбек тил пан оқытыỹшысы Бир 0.70 Шартнам тийкарында Жоқары
20 32-санлы Мектепке шекемги билимлендириỹ мекемеси

 

Абат макан МПЖ 998906522292 рус тил пан оқытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнам тийкарында Жоқары
21 32-санлы Мектепке шекемги билимлендириỹ мекемеси

 

Абат макан МПЖ 998906522292 Шет тил пан оқытыỹшысы

 

Бир 0,50 Шартнам тийкарында Жоқары
22

 

18 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ                     95 601 3918 Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы Бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
23 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Рус тил пән оқытыỹшысы Бир  

0.50

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

24 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Өзбек тил пән оқытыỹшысы Бир  

1.00

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

25 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Информатика пән оқытыỹшысы Бир  

0.50

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

26 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Музыка пән оқытыỹшысы Бир  

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

27 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык                      +998 99 566 76 67 Биология пән оқытыỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
28 26-санлы МЕКТЕП Май жап  АПЖ +99888500-24-07 Шет тили пан оқытыỹшысы Бир  

0,50

Шартнама тийкарында Жоқары
29 33 САНЛЫ МЕКТЕП Қызыл өзек АПЖ                             93 3621441 Информатика пән оқытыỹшысы Бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
30 28-санлы МЕКТЕП Қостерек АПЖ

95 6010872

Музыка пән оқытыỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
31 45-САНЛЫ

МЕКТЕБИ

Қамыс-арық                 61 444 0365                 94 5980321 Музыка пән оқытыỹшысы Бир 0.40 Шартнама тийкарында Жоқары
32 45-САНЛЫ

МЕКТЕБИ

Қамыс-арық                 61 444 0365                 94 5980321 Суурет пән оқытыỹшысы Бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
33 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 Бас есапшы Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
34 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 Баслық Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
35 №43 САНЛЫ МЕКТЕП Гужимли МПЖ 998614443010 Өзбек тил пан оқытыỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жокары
36 №43 САНЛЫ МЕКТЕП Гужимли МПЖ 998614443010 Шет тили пан оқытыỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жокары
37 Шымбай Аыл ҳәм сухожалығы

 

Конши МПЖ 99861 444 32 17 Жер дузи ҳәм қабағалаỹ сектор бас қәнийгеси

 

Бир 2 800 000.00 Шартнама тийкарында Жоқары
38 Шымбай Аыл ҳәм сухожалығы

 

 

Конши МПЖ 99861 444 32 17 Жер, суỹ, аỹыл хожалығында азық аỹқат қәỹипсизлиги ҳәм агротехнология мәселелери бойынша орынбасары Бир 2 500 000.00 Шартнама тийкарында Жоқары
39 Жоллардан пайдаланыу Унитар Карханасы Конши МПЖ            +998 97 562 66 71 Жол қурылысы Исши Бес 5 Шартнама тийкарында Орта арнаулы
40 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач рентген Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
41

 

№3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач траматолог Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
42 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач Правизор Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
43 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 УАШ Врач Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
44 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Акушерка врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
45 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Терапевт врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
46

 

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Офтомолог врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
47 53 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
48 54 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
49

 

56 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
50 Бахытлы АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
51

 

Қамыс арық АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
52 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Хирург врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
53 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Фтизиатор методист врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
54 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 УЗИ врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
55 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Рентгенолог Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
56 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Эндокринолог Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
57 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 52-53-54-55- Коп тармаклы Поликника   Фелчер Акущерки Он еки 1.00 Шартнама тийкарында Орта арнаулы
58 ЯТТ Аблакимов Бектурған Қара көл  МПЖ                91 3017447 Нан жаỹыỹшы Уш 1,00 926 554 Ахмийетке ийе емес
59 Алпамыс кафеге  сомса патирге биляшый аспазға жардемши Жипек жол  МПЖ   90 714 72 31 Жәрдемши аспаз Бир 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
60 Айша Айида ИШК Шахтемир  МПЖ                         90 6516711 Тигиỹшилик Он 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
61 Компания ООО Маревен.         ( Ролтон Биг бон)

Тарговый представитель

Нукус каласы    Айный. Ориентир Бир Айна. Телефон: +998 99 244 77 57 Жеткерип бериỹши Бес 1,00 Шартнама тийкарында Машын болса озиниз ушин жакси. Рус тилин билиу керек.
62 Сауда Орайы                           Обои магазин Шахтемир  МПЖ 93 200 44 24 Сатыỹшы қыз Бир 1,00 1.000.000 25-30-жас аралыгы
63 Нан магазинге сатыỹшы кыз келиншек керек. Жипекжол МПЖ     +99899 957 07 73 Сатыỹшы кыз келиншек керек. Бир 1,00 Шартнама тийкарында 25-30-жас аралыгы
 

64

 

Азык-аукат магазинге

 

Орак-балга                    91 0984984

 

Сатыỹшы  керек

 

Бир

 

1,00

 

1500 000                2500 000

 

25-30-жас аралыгы

65

 

Шымбай Туран Мия ЖШЖ Тазғара  АПЖ              91 8708777 Исши Он бес 1,00 3.000.000 Әхмийетке ийе емес
66

 

Ата Турк ИШК Жипекжол МПЖ

90 5748084

Тигиỹшилик Он 1,00 926 554 Әхмийетке ийе емес
 

67

 

 

Пегас Мойка

 

Тазғара    АПЖ               91 2666518

 

Машын жуỹыỹшы

 

Уш

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Әхмийетке ийе емес

 

68

 

 

«Бегдияр ата»

ЖШЖ

 

    Дослық     МПЖ                        

          99 9414272

 

Авто машын Гилем Палас жуỹыỹшы

 

Торт

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Әхмийетке ийе емес

69 “GAMMA OMEGA”

ЖШЖ

Темир жол МПЖ        90 593-70-05 жук тасыỹшы

 

Торт 1,00 Шартнама тийкарында Әхмийетке ийе емес
70

 

“GAMMA OMEGA”

ЖШЖ

Темир жол МПЖ 90 593-70-05 Оператор Еки 1,00 Шартнама тийкарында Әхмийетке ийе емес
71 “BERKET-NESIBE”     XUSUSIY KORXONA

 

Темир жол МПЖ    998907361205 Авто колик жуỹыỹшы

 

Бес 1,00 1.500.000 Әхмийетке ийе емес
72 Уй жумысларына ҳәм

балаға қараỹшы

Жипекжол МПЖ                        

99 588 1810

Уй жумыслары Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Жатак хана уш мезгил ыссы аукат
73 Алпамыс маркет магазинге Жипек жол  Мпж 90 714 72 31 Сатыỹшы Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Әхмийетке ийе емес
74 Таксий компанияга диспетчер Кокши қала МПЖ   907006191 992589300 Хызмет корсетиў Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Әхмийетке ийе емес
75 Саўда Орайы Жипек жол МПЖ 91 305 78 03 Ӽаял-қызлар кийим сатыỹшысы жардемши Бир

 

1,00 Шартнама тийкарында Әхмийетке ийе емес
76 Зантех ЖШЖ Кокши кала МПЖ 99 581-85-58 

 

Қурлысшы Он бес

 

1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
77 КОШМАК ҳәм ТМВ бренд тарепинен ислеп шығарыỹ цехы Гулистан МПЖ

91 375 55 80

Сырткы ҳәм ишки есиклер жасаỹ Еки 1,00 2 млн нан                  5 млн аралығында 20 кун дауымында 0 ден уйретиледи

 

78

 

Нөкис Мед Тех карханасы Нөкис қаласы Беруний көшеси 128-жай (бағдар квадрад парк) Система щприц ислеп шығарыỹ Исши Бес 1,00 1.500.000 Ахмийетке ийе емес
79 Нан магазинге сатушы кыз келиншек керек. Жасы +25 тен жоқары Жипек жолы МПЖ  

    +998999570773

Ислеп шығарыў Үш 1,00 1.500.000 Ахмийетке ийе емес
80 Алпамыс маркет Жипек жолы МПЖ 

     907147231 

Жук тасыўшы исши Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
81 Кой ямаса туйе бағатын шопан аламыз шымбай районда

 

Тағ Жап АПЖ Байланыс ушн         тел:  94 362 00 11 Шопан Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
82 Саўда орайы Жипек жолы МПЖ 

       99 9580628

Сатыўшы қыз Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
83 OOO KKRASY SHIMAGAL Дуз  завод Конрат  районы 

91384-77-07

Исши Он бес 1,00 2 млн сумнан          3 млн сумға шекем Ахмийетке ийе емес
84 Ташкенте қурылыс Ташкент каласы 97-353-83-23 Ер бала Уста болыỹы шәрт Он 1,00 3 млн сумнан          5 млн сумға шекем Жумыс айлықлы Мийнет  стаж журеды
85 ДСП ислеп шығарыỹшы цех Караозек районы      “Маденият” АПЖ        Тел  90 926 59 37;

93 485 07 77.

Ер бала Он 1,00 1.500.000 Жатак хана ыссы аукат менен таминленеди
  Шымбай районы Хусисий ЖШЖ     Жами: Бир жуз отыз еки       132 Жумыс орын                                                                                                   
  Шымбай районы Мамлекетлик кәрханалар      Жами: Жетпис еки     72 Жумыс  орын  

Еслетпе:  2023 жыл Сентябрь   айына   ish. mexnat. uz сайтына қойылған бос жумыс орынлары алынды.     

 

 

 

 

 

 

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content