Шымбай районы аймағындағы мекеме кәрханаларда 2023 – жыл август айындағы бос жумыс орынлары менен танысың

Шымбай районы аймағындағы мекеме кәрханаларда 2023 – жыл август айындағы бос жумыс орынлары менен танысың

04.08.2023 10:47:34 998 Баспаға шығарыў

                                                 М А Ғ Л Ы У М А Т

   қ/с

 

 

Мекеме кархана аты

 

Кархана мекеме манзили телефон рақам

 

Қанийгелиги

 

Бос ис орынлар саны

 

штат бирлиги

 

орташа ис хақы

    Талап етилетуғын

мағлыỹмат

1 28-санлы МШБМ Ж.Жуманиязов  61 444 01 12 Хореограф (балалар аяк ойыны) Бир 0,48 Шартнама тийкарында Жоқары
2 12-санлы МШБМ ГУЖИМЛИ МПЖ 61 444 42 37 Шет тили пән окытыушысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
3 28-санлы МШБМ Ж.Жуманиязов  61 444 01 12 Шет тили пән оқытыỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
4 33-санлы МШБМ Бахытлы АПЖ

91 3007333

 

Хореограф (балалар аяк ойыны) Бир 0.40 Шартнама тийкарында Орта арнаулы
5 N2 САНЛЫ МЕКТЕП Кос терек АПЖ 998995688266 Раҳбарият Психолог

 

Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
6 N2 САНЛЫ МЕКТЕП Кос терек АПЖ 998995688266 Шет тил Окытыушы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
7 N2 САНЛЫ МЕКТЕП Кос терек АПЖ 998995688266 Дене тарбия Окытыушы

 

Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
8 6- санлы МЕКТЕП Тазғара АПЖ        99 7039083 Информатика пән оқытыỹшысы Бир 0,30 Шартнама тийкарында Жоқары
9 6-санлы МЕКТЕП Тазғара АПЖ       99 3186819 Матиматика  пән оқытыỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
10 8-санлы МЕКТЕП Тағжап АПЖ         99 2066708 Информатика пән оқытыỹшысы Бир 0,15 Шартнама тийкарында Жоқары
11

 

12-санлы МЕКТЕП Таза жол АПЖ    95 6013903          88 7877363 Суỹретлеỹ өнери пән Бир 0.40 Шартнама тийкарында Жоқары
12

 

12-санлы МЕКТЕП Таза жол АПЖ    95 6013903          88 7877363 Өзбек тил пан оқытыỹшысы Бир 0.70 Шартнам тийкарында Жоқары
13

 

18 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ                     95 601 3918 Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы Бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
14 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Рус тил пән оқытыỹшысы Бир  

0.50

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

15 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Өзбек тил пән оқытыỹшысы Бир  

1.00

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

16 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Информатика пән оқытыỹшысы Бир  

0.50

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

17 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Музыка пән оқытыỹшысы Бир  

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

18 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык                      +998 99 566 76 67 Биалогия пән оқытыỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
20 26-санлы МЕКТЕП  Май жап  АПЖ +99888500-24-07                       Шет тили пән оқытыӱшысы Бир  

0,50

Шартнама тийкарында Жоқары
21 26-санлы МЕКТЕП  Май жап    АПЖ +99888500-24-07                       Математика пәни оқытыӱшысы Бир  

0,50

Шартнама тийкарында Жоқары
22 33 САНЛЫ МЕКТЕП Қызыл өзек АПЖ                             93 3621441 Информатика пән оқытыушысы Бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
23 28-санлы МЕКТЕП Қостерек АПЖ                          

      95 6010872      

Музыка пән оқытыỹшысы Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
24 45-САНЛЫ

МЕКТЕБИ

Қамыс арық                          61 444 0365                 94 5980321 Суретлеỹ өнери  пән оқытыỹшысы Бир 0.20 Шартнама тийкарында Жоқары

25
45-САНЛЫ

МЕКТЕБИ

Қамыс-арық                 61 444 0365                 94 5980321 Матиматика  пән оқытыỹшысы Бир 0.20 Шартнама тийкарында Жоқары

26
45-САНЛЫ

МЕКТЕБИ

Қамыс-арық                 61 444 0365                 94 5980321 Информатика пән оқытыушысы Бир 0.20 Шартнама тийкарында Жоқары
27 45-САНЛЫ

МЕКТЕБИ

Қамыс-арық                 61 444 0365                 94 5980321 Музыка пән оқытыỹшысы Бир 0.42 Шартнама тийкарында Жоқары
28 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 Бас есапшы Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
29 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 БОШКАРУВ ХОДИМЛАРИ Бошлиқ Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
30 №30 САНЛЫ МЕКТЕП Кенес АПЖ Китапханашы 1 0,50 Шартнама тийкарында Жокары

Орта

31 №30 САНЛЫ МЕКТЕП Кенес АПЖ Техналогия пани мугалим 1 0,60 Шартнама тийкарында Жокары
 32

1 БАЛАЛАР СПОРТ МЕКТЕБИ Шахтемир МПЖ Ш.Рашитов Тринер 2 0,50 Шартнама тийкарында Жокары
33 ЧИМБАЙ АУЫЛ ХАМ СУУ ХОЖАЛЫГЫ .

 

Конши МПЖ 998614443217          БАСЛЫК Бир 2371392 .  00 Шартнама тийкарында Жоқары
34 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач рентген Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
35

 

№3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач траматолог Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
36 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач Правизор Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
37 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 УАШ Врач Бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
38 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Акушерка врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
39 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Терапевт врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
40

 

 

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Офтомолог врач

 

Бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

41 53 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
42 54 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
43

 

56 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
44 Бахытлы АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
45

 

 

Қамыс арық АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Шыпакер

 

Бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

46 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Хирург врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
47 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Фтизиатор методист врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
48 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 УЗИ врач Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
49 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Рентгенолог Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
50 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Эндокринолог Бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
51 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

52 санлы КОП

Шахтемир МПЖ         61 4440082 Карауыл Бир 1,00 Шартнама тийкарында орта
52

 

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 52-53-54-55- Коп тармаклы Поликника   Фелчер Акущерки Он еки  1.00 Шартнама тийкарында Орта арнаулы
53 ЯТТ Аблакимов Бектурған Қара көл  МПЖ                91 3017447 Нан жаỹыỹшы Уш 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
54 Шымбай Голден Парк Шахтемир  МПЖ +998905930808 Исши Бир 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
55 Айша Айида ИШК Шахтемир  МПЖ                         90 6516711 Тигиỹшилик Он 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
56

 

Казакдарияда намунавий жай салыу    Казак даря         

     орайы +998906517972

Курлысшы Елиу 1,00 Шартнама тийкарында Жатак хана уш махал ыссы аукат бенен таминленеди
57 Уй жумыслары Жипекжол МПЖ +998995881810                 Кыз уй жумысларын билиуи керек Бир 1,00 1.000.000 25-30-жас аралыгы
58 Уй жумыслары Жипекжол МПЖ     906524949                Кыз уй жумысларын билиуи керек Бир 1,00 1.000.000 25-30-жас аралыгы
59 Азык-аукат магазинге  Орак-балга                    91 0984984 Сатыушы  керек Бир 1,00 1500000 2500000 25-30-жас аралыгы
60

 

Шымбай Туран Мия ЖШЖ Тазғара  АПЖ              91 8708777 Исши Он бес 1,00 3.000.000 Ахмийетке ийе емес
61

 

Ата Турк ИШК Жипекжол МПЖ                        

    90 5748084

Тигиỹшилик Он 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
62      Пегас Мойка Тазғара    АПЖ               91 2666518 Машын жуỹыỹшы Уш 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
63

 

    Бегдияр ата  

          ЖШЖ

Дослық     МПЖ                       99 9414272 Авто машын Гилем Палас жуỹыỹ        Торт 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
 

64

 

“GAMMA OMEGA”  

          ЖШЖ

 

 

Темир жол МПЖ 90 593-70-05

 

жук тасыушы

 

   

   Торт

 

1,00

 

 

Шартнама тийкарында

 

 

Ахмийетке ийе емес

65   “GAMMA OMEGA”  

           ЖШЖ

Темир жол МПЖ 90 593-70-05 Оператор         Еки 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
66 “BERKET-NESIBE”     XUSUSIY KORXONA

 

Темир жол МПЖ    998907361205 Авто колик жууыушы

 

Бес 1,00 1.500.000 Ахмийетке ийе емес
67 Уй жумысларына хам     

    Балага караушы  

Жипекжол МПЖ                        

99 588 1810

Уй жумыслары Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Жатак хана уш махал ыссы аукат
68 Алпамыс маркет магазинге Жипек жол  Мпж 90 714 72 31 Сатыушы Бир

 

 

1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
69       Зантех ЖШЖ Кокши кала МПЖ 99 581-85-58 

 

Курлысшы Он бес

 

1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
70 КОШМАК хам ТМВ бренд тарепинен ислеп шыгарыу цехы Гулистан МПЖ

91 375 55 80

Сырткы хам ишки есиклер жасау Еки 1,00 2 млн нан                  5 млн аралыгында 20 кун дауымында 0 ден уйретиледи

 

71

 

Нөкис Мед Тех карханасы Нөкис қаласы Беруний көшеси 128-жай (бағдар квадрад парк) Система щприц ислеп шығарыỹ Исши Бес 1,00 1.500.000 Ахмийетке ийе емес
72 OOO KKRASY SHIMAGAL Дуз  завод Конрат  районы 

91384-77-07

Исши Он бес 1,00 2 млн сумнан          3 млн сумға шекем Ахмийетке ийе емес
73 Ташкенте қурылыс Ташкент каласы 97-353-83-23 Ер бала Уста болыуы шарт       Он 1,00 3,00.000   5,000.000 Жумыс айлықлы Мийнет  стаж журеды
74          ДСП ислеп шыгарыушы завод. Караозек районы    

 “Маденият”           

     АПЖ        

      Тел                                90 926 59 37;

93 485 07 77.

Ер бала        Он 1,00 1.500.000 Жатак хана ыссы аукат менен таминленеди
  Шымбай районы Хусисий ЖШЖ     Жами: Бир жуз      жетпис   146 Жумыс орын                                                                                                   
  Шымбай районы Мамлекетлик      Жами: Алпыс     43 Жумыс  орын  

 

Еслетпе:  2023 жыл Августь айынын  ish. mexnat. uz сайтына қойылған бос жумыс орынларынан алынды.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content