Соңғы қоңыраў

Соңғы қоңыраў

25.05.2023 19:11:48 78 Баспаға шығарыў

25 -май  бул елимиздеги мектеплердиӊ питкериўшилери, олардыӊ ата-аналары, тәлим- тәрбия берген устазлары ушын умытылмас күн. Бул-сәне кеўиллерди толкынландырыўшы, әжайып мәўритлерди инәм етиўши, питкериўшилер өмирге пәрўаз етип, алысларға қанат қомлап, балалықтыӊ қызықлы, кайталанбас демлерин  еслетиўши күн болып табылады.

Мағлыўмат ушын айтип өтсек, быйылғы оқыў жылында райондағы мектеплердыӊ  1152  ден аслам оқыўшы питкерип үлкен өмирге қәдем коймақта.Районымыздыӊ бәрше питкериўшилерине кейинги өмир жолларында бәлент пәрўазлар тилеп елимиздиӊ мүнәсип перзенти болыўына исенемиз.

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content