Қаҳарманлардың мәртлиги ҳеш қашан умытылмайды

Қаҳарманлардың мәртлиги ҳеш қашан умытылмайды

09.05.2023 14:41:22 66 Баспаға шығарыў

9-май – Еслеў ҳәм қәдирлеў күни улыўмахалықлық байрамы, сондай-ақ, быйыл Екинши жәҳән урысында фашизм үстинен ерисилген жеңистиң 78 жыллығы.

Қыян-кески өткен саўашлардағы жеңисте қаншама машақат, күш, аўызбиршилик, қуўаныш бар болса, соншама қайғы-ҳәсирет, қурбанлар да болған.

Мәрт жаўынгерлердиң ерлиги менен ерисилген жеңисте қарақалпақстанлы азаматлардың да үлеси бар.

Бүгин сәне мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Аманбай Орынбаев усындай мәрт жаўынгерлердиң бири болған Қараөзек районында жасаўшы, Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшысы Генжемурат ата Алланиязовтың шаңарағында болып, байрам саўғаларын тапсырды.

Жоқарғы Кеңес Баслығы ветеранды қутлықлады ҳәм Өзбекстан Республикасы Президентиниң байрам қутлықлаўын оқып еситтирди.

Сондай-ақ, Президентимиздиң усы жыл 2-майда қабыл етилген «Екинши жәҳән урысы қатнасыўшыларын хошаметлеў ҳаққында»ғы пәрманы тийкарында Екинши жәҳән урысы қатнасыўшысы Генжемурат Алланиязовқа 18 миллион сум муғдарында бир мәртелик ақшалай сыйлық тапсырылды.

Соның менен бирге, урыс қатнасыўшысына мәмлекетимиз тәрепинен ажыратылған естелик саўғалары, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, Министрлер Кеңеси, Арқа-батыс әскерий округи, Қараөзек районы ҳәкимлиги ҳәм бир қатар шөлкемлер атынан баҳалы саўғалар берилди.

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content