Барлық қолайлықларға ийе

Барлық қолайлықларға ийе

05.11.2020 17:08:48 193 Баспаға шығарыў

Дүньяда балалардың қуӯанышынан,олардың күлкисинен инсанды ийгиликли ислерге толқынландыратуғын сезим болмаса керек.Себеби,олар периште мысалы пәк,шийрин арзыӯлары болса,бир дүнья.Солай екен,айдын келешегимиздиң ийелери болған жас әллад ӯәкиллерине ғамхорлық етиӯ,оларды Ана-Ӯатанымызға садықлық руӯхында тәрбиялаӯ ҳәр биримиздиң ӯазыйпамыз болып табылады.
Бүгинги күнде район бойынша жәми (550 орынлы) 3 мǝмлекетлик-жеке шерикшилик тийкарында ҳǝмде 12 шаңарақлық мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлери хызмет көрсетип келмекте.
Мектепке шекемги жасындағы 3-7 жас балалар саны 9562 ны қурайды. Соннан мәмлекетлик мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерине 4504 бала, мәмлекетлик жеке шерикшилик мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерине 497 балалар жәми 5001 бала тәрбияланбақта.

Пайдалы ресурслар
Skip to content