Шымбай районы аймағындағы мекеме карханаларда 2023-жыл апрель айына бос жумыс орынлары хаққында

Шымбай районы аймағындағы мекеме карханаларда 2023-жыл апрель айына бос жумыс орынлары хаққында

07.04.2023 11:12:07 798 Баспаға шығарыў
   қ/с

 

 

Мекеме кархана аты

 

Кархана мекеме манзили телефон рақам

 

Қанийгелиги

 Бос ис орынлар саны  

штат бирлиги

 

орташа ис хақы

    Талап етилетуғын

мағлыỹмат

1  

28-санлы МШБМ

 

Ж.Жуманиязов  61 444 01 12

 

Хореограф (балалар аяк ойыны)

 

бир

 

0,48

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

2  

12-санлы МШБМ

 

ГУЖИМЛИ МПЖ 61 444 42 37

 

Шет тили пән окытыушысы

 

бир

 

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

3  

28-санлы МШБМ

 

Ж.Жуманиязов  61 444 01 12

 

Шет тили пән оқытыỹшысы

 

бир

 

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

4

 

 

33-санлы МШБМ

  

Бахытлы АПЖ

91 3007333

 

 

Хореограф (балалар аяк ойыны)

 

бир

 

0.40

 

Шартнама тийкарында

 

Орта арнаулы

5 11 САНЛЫ МЕКТЕП Пашенттау  АПЖ     99 6291970 Суретлеу онери пән окытыушысы бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
6 6- санлы МЕКТЕП Тазғара АПЖ        99 7039083 Информатика пән оқытыỹшысы бир 0,30 Шартнама тийкарында Жоқары
7 3-санлы МЕКТЕП Қамыс-арық АПЖ                         94 5915267 Суỹрет пән оқытыỹшы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
8  

6-санлы МЕКТЕП

 

Тазғара АПЖ       99 3186819

 

Музыка пан оқытыỹшысы

 

бир

 

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

9  

6-санлы МЕКТЕП

Тазғара АПЖ       99 3186819 Информатика пән оқытыỹшысы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
10  

8-санлы МЕКТЕП

Тағжап АПЖ         99 2066708 Информатика пән оқытыỹшысы бир 0,15 Шартнама тийкарында Жоқары
 

 

11

 

 

12-санлы МЕКТЕП

 

 

Таза жол АПЖ    95 6013903          88 7877363

 

 

Экономика пән оқытыỹшысы

 

 

бир

 

 

0.15

 

 

Шартнама тийкарында

 

 

Жоқары

12  

12-санлы МЕКТЕП

Таза жол АПЖ    95 6013903          88 7877363 Суỹретлеỹ өнери пән бир 0.40 Шартнама тийкарында Жоқары
 

 

13

 

12-санлы МЕКТЕП

 

Таза жол АПЖ    95 6013903          88 7877363

 

Өзбек тил пан оқытыỹшысы

 

бир

 

0.70

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

14

 

 

 

18 САНЛЫ МЕКТЕП

 

Қамыс арық АПЖ                     95 601 3918

 

Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы

 

бир

 

0.15

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

15

 

20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Рус тил пән оқытыỹшысы  

бир

 

0.50

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

16 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Өзбек тил пән оқытыỹшысы  

бир

 

1.00

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

17 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Информатика пән оқытыỹшысы  

бир

 

0.50

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

18 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Музыка пән оқытыỹшысы  

бир

 

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

19 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык АПЖ                       +998 99 566 76 67 Биалогия пән оқытыỹшысы  

бир

 

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

20 20-санлы МЕКТЕП Камыс Арык  

    АПЖ                       +998 99 566 76 67

      Карауыл бир 1.00 Шартнам тийкарында Жоқары
21 26-санлы МЕКТЕП    Май жап   

    АПЖ +99888500-24-07                      

Шет тилифани уктучиси пән  

бир

 

0,50

Шартнама тийкарында Жоқары
22 26-санлы МЕКТЕП     Май жап   

    АПЖ +99888500-24-07                      

Доретиуши     0.50
 

бир

 

0,50

Шартнама тийкарында Жоқары
23 33 САНЛЫ МЕКТЕП Қызыл өзек АПЖ                             93 3621441 Информатика пән оқытыушысы бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
24  

28-санлы МЕКТЕП

          Қостерек                

   АПЖ                          95 6010872      

  Музыка пән оқытыỹшысы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
25      45-САНЛЫ    

    МЕКТЕБИ

 

Қамыс арық  АПЖ                          61 444 0365                 94 5980321 Суретлеỹ өнери  

         пән оқытыỹшысы

бир 0.20 Шартнама тийкарында Жоқары
26  

45-САНЛЫ МЕКТЕБИ

 

Қамыс арық   АПЖ                        61 444 0365                 94 5980321

 

Информатика пән оқытыỹшысы

 

бир

 

0.20

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

27 PREZIDENT TA’LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI CHIMBOY TUMANI IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB” DAVLAT MUASSASASI   КONSHI MPJ       

  90 714 58 08

Улыума билим беримектеплердин Жоқары класслары Оқитушиси  

бир

 

0.40

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

28  N 1  МЕКТЕП ИНТЕРНАТЫ    Кенес АПЖ  

  94-597-78-88

   фаррош бир 1.00 Шартнам тийкарында Ахмийетке ийе емес
29 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 Бас экономист бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
30 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 Бас есапшы бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
31  

Жоллардан пайдаланыỹ унитар карханасы

 

Конши МПЖ          61 4440113

 

Ислеп шығарыỹ техник бөлими

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

32  

№3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы

 

Шахтемир МПЖ       61 4440148

 

Врач Лор

 

бир

 

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

33  

№3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы

 

Шахтемир МПЖ       61 4440148

 

Врач рентген

 

бир

 

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

 

 

34

 

 

№3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы

 

 

 

Шахтемир МПЖ       61 4440148

 

 

 

Врач траматолог

 

 

 

бир

 

 

 

0,50

 

 

 

Шартнама тийкарында

 

 

 

Жоқары

35 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач Правизор бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
36 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 УАШ Врач бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
37  

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Акушерка врач

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

38  

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Терапевт врач

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

39 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Офтомолог врач бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
 

40


53 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана
 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Шыпакер

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

41 54 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
 

 

42

 

 

56 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Шыпакер

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

 

43

Бахытлы АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
 

44

 

Қамыс арық АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Шыпакер

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

45

 

 

Шымбай АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
46 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Хирург врач бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
47  

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Фтизиатор методист врач

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

48  

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

УЗИ врач

бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
49  

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Рентгенолог

бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
50 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Эндокринолог бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
 

51

ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК  БАҚЛАУ ОРАЙЫ Шахтемир МПЖ 61 444 0122 Врач эпидемиолог бир 0,75 Шартнама тийкарында Жоқары
52 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАКЛАУ ОРАЙЫ Шахтемир МПЖ 61 444 0122 Врач

Санитария гигиена болыми

 

бир

 

1.00

Шартнама тийкарында Жоқары
53 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАКЛАУ ОРАЙЫ Шахтемир МПЖ 61 444 0122 Ҳайдовчи

 

бир 1.00 Шартнама тийкарында Жоқары
54 ЯТТ Аблакимов Бектурған Қара көл                          

   МПЖ                91 3017447

Нан жаỹыỹшы уш 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
55 Амирбек Дияана ЖШЖ    Дослык                   

   МПЖ                        91 3728667

Темир кепсерлеỹши бир 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
56 Айша Айида ИШК Шахтемир                 

    МПЖ                          90 6516711

Тигиỹшилик он 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
57 Даригул Апиза ИШК Шахтемир МПЖ             

90 7353140

Тигиỹшилик бес 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
58 Нан өнимлерин ислеп шығарыỹ цех Қызыл өзек   

     АПЖ                             93 7199393

Нан жаỹыỹшы бир 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
 

 

59

 

Шымбай Туран Мия ЖШЖ

 

Тазғара                        

  АПЖ                  91 8708777

 

Исши

 

Он бес

 

1,00

 

1.000.000

 

Ахмийетке ийе емес

 

60

 

Ата Турк ИШК

 

Жипек жол  

     МПЖ                      90 5748084

 

Тигиỹшилик

 

он

 

1,00

 

926554

 

 

Ахмийетке ийе емес

 

61

Нан цехы Тазғара                     

   АПЖ               99 1562121

Нан жаỹыỹшы еки 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
62 Пегас Мойка Тазғара                        

    АПЖ               91 2666518

Машын жуỹыỹшы уш 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
63 Вулканизация Хызмет көрсетиỹ орайы Темир жол    

    МПЖ                          99 2214020

Исши бир 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
 

64

Саỹда дуканы Шахтемир                

   МПЖ                        93 4877788

Жардемши бир 1,00 1.000.000 Ахмийетке ийе емес
65 Аỹқатланыỹ орны Жипек жол   

    МПЖ                         91 3937370

Сомса, пирожки, беляши писириỹши бир 1,00 1.000.000 Ахмийетке ийе емес
66 Аква Цех Оржап МПЖ              

  99 3445521

Исши еки 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
67 Салтанат сарай Тойхана Жипек Жол   

     МПЖ                                99 9578989

Исши еки 1,00 1500.000 Ахмийетке ийе емес
68       Бегдияр ата   

          ЖШЖ

Дослық                      

  МПЖ                          99 9414272

Машын жуỹыỹшы        еки 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
 

69

 

Шымбай Мега

Жипек жол  

       МПЖ                             97 5066724                     97 7005210

Дукан сатыỹшысы жәрдемши бир 1,00 1.000.000 Ахмийетке ийе емес
 

70

Нөкис Мед Тех карханасы Нөкис қаласы Беруний көшеси 128-жай (бағдар квадрад парк) Система щприц ислеп шығарыỹ Исши бес 1,00 1.500.000 Ахмийетке ийе емес
71

 

 

Кирбищ завод Хожели районы           

    912697007

Исши Он бес 1,00 2млн сумнан        4 млн сумға шекем Ахмийетке ийе емес
72 Нөкис Жол қурлыс фирмасы Нөкис қаласы             91 3802032 Жол қурлыс жумысларына Исши Он бес 1,00 1.500.000 Ер баллар 25-40 жас аралыгы
73

 

Саỹда дуканы Жипек жол  

     МПЖ              912726067       

Жардемши бир 1,00 1.000.000 Шартнама тийкарында
 

74

 

Саỹда дуканы

Жипек жол

    МПЖ                     996697447             

Жардемши бир 1,00 1.000.000 Шартнама тийкарында
75

 

Шымбай базар  Саỹда дуканы Жипек жол

     МПЖ                       97 506-67-24

Жардемши бир 1,00 1.000.000 Шартнама тийкарында
76

 

Пекарнига комекши кыз керек Жипек жол

     МПЖ                 993698690 

Жардемши бир 1,00 1.000.000 Шартнама тийкарында
77

 

Шымбай Айтеке

Кондитер цехка

Тазгара                    

   АПЖ +998991164504

Жумисшы Киз келиншек керек еки 1,00 1,00.000 Шартнама тийкарында
 

78

Шыбай Таза худут ЖШЖ Конши                     

  МПЖ                         94-704-28-88

Иниспектор Он 10 1,00.000 Шартнама тийкарында
 

79

Салонга Хызмет корсетиу орайы. Жипек жол

    МПЖ                         91-272-60-67

Мастер Кыз,        Ер бала еки 1,00 1,00.000 Шартнама тийкарында
80

 

Ташкенте қурылыс Ташкент каласы +99899 059 09 79  Ер бала Он бес 1,00 1,00.000 Шартнама тийкарындажумыс айлықлы трудовой стаж журеды
81 Ташкенте қурылыс Ташкент каласы 97-353-83-23 Ер бала Уста болыуы шарт Он 1,00 3,00.000   5,000.000 Шартнама тийкарындажумыс айлықлы
82 Мал.фермага.кой. багыуга.шопан.керек  Камыс арык  

     АПЖ   91.386.77.61

94.362.00.11

Хожалыгы    

    менен

еки 1,00 1,00.000 Жатып  ислейди. Айлык. Клисимли
 

83

   

 

     Баня                        Жууыныу орны

 

Темир жол  

     МПЖ 

   90-652-49-49

 

 

Ер бала Азангы 10 нан тунги 11 ге шекем

 

 

бир

 

 

1,00

 

 

1.000.000

 

 

Шартнама тийкарында

8

 

 

85

 

 

Акфа цехи ислеп шыгарыу

 

Шаруа фермага

Касым Ауезов 905743738

 

Таг жап АПЖ   90 654 23 27

Ер бала

 

 

Хожалыгы   менен

Еки бала

 

 

еки

1,00

 

 

1,00

1,00.000

 

 

1,00.000

Шартнама тийкарында

 

Жатып  ислейди. Айлык. Клисимли

86 Вулканизация Хызмет көрсетиỹ орайы Дослык                  МПЖ                      99-941-42-72 Ер бала бир 1,00 1.000.000 Шартнама тийкарында
87            Ун                                   Саỹда дуканы Жипек жолы МПЖ                     91 376 08 08 Ер бала бир 1,00 1.500.000 Шартнама тийкарында
 

88

      Таг Жап  Жана: 

    Курылыс ЖШЖ

  Нокис каласы 

  А.Досназаров 

  99-964-63-56  

  Баслыгы   

  Даряабай

Ер бала Он 1,00 1.500.000 Шартнама тийкарында
89          ДСП ислеп шыгарыушы завод. Караозек районы     

   “Маденият”   

        АПЖ                  Тел 90 926 59 37;

93 485 07 77.

Ер бала Он 1,00 1.500.000 Шартнама тийкарында Жатак хана ыссы аукат менен таминленеди
Пайдалы ресурслар
Skip to content