Шымбай районы аймағындағы мекеме кәрханаларда 2023-жыл март айындағы бос жумыс орынлары менен танысың

Шымбай районы аймағындағы мекеме кәрханаларда 2023-жыл март айындағы бос жумыс орынлары менен танысың

14.03.2023 11:36:52 899 Баспаға шығарыў
   қ/с

 

 

Мекеме кархана аты

 

Кархана мекеме манзили телефон рақам

 

Қанийгелиги

 Бос ис орынлар саны  

штат бирлиги

 

орташа ис хақы

    Талап етилетуғын

мағлыỹмат

1  

28-санлы МШБМ

 

Ж.Жуманиязов  61 444 01 12

 

Хореограф (балалар аяк ойыны)

 

бир

 

0,48

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

2  

12-санлы МШБМ

 

ГУЖИМЛИ МПЖ 61 444 42 37

 

Шет тили пән окытыушысы

 

бир

 

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

3  

28-санлы МШБМ

 

Ж.Жуманиязов  61 444 01 12

 

Шет тили пан оқытыỹшысы

 

бир

 

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

4

 

 

33-санлы МШБМ

  

Бахытлы АПЖ

91 3007333

 

 

Хореограф (балалар аяк ойыны)

 

бир

 

0.40

 

Шартнама тийкарында

 

Орта арнаулы

5 11 САНЛЫ МЕКТЕП Пашенттау  АПЖ     99 6291970 Суретлеу онери пән окытыушысы бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
6 6- санлы МЕКТЕП Тазғара АПЖ        99 7039083 Информатика пан оқытыỹшысы бир 0,30 Шартнама тийкарында Жоқары
7 3-санлы МЕКТЕП Қамыс-арық АПЖ                         94 5915267 Суỹрет пани оқытыỹшы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
8  

6-санлы МЕКТЕП

 

Тазғара АПЖ       99 3186819

 

Музыка пан оқытыỹшысы

 

бир

 

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

9  

6-санлы МЕКТЕП

Тазғара АПЖ       99 3186819 Информатика пан оқытыỹшысы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
10  

8-санлы МЕКТЕП

Тағжап АПЖ         99 2066708 Информатика пан оқытыỹшысы бир 0,15 Шартнама тийкарында Жоқары
 

 

11

 

 

12-санлы МЕКТЕП

 

 

Таза жол АПЖ    95 6013903          88 7877363

 

 

Экономика пан оқытыỹшысы

 

 

бир

 

 

0.15

 

 

Шартнама тийкарында

 

 

Жоқары

12  

12-санлы МЕКТЕП

Таза жол АПЖ    95 6013903          88 7877363 Суỹретлеỹ өнери бир 0.40 Шартнама тийкарында Жоқары
 

 

13

 

12-санлы МЕКТЕП

 

Таза жол АПЖ    95 6013903          88 7877363

 

Өзбек тил пан оқытыỹшысы

 

бир

 

0.70

 

Шартнам тийкарында

 

Жоқары

14  

13-санлы МШБМ

Оржап МПЖ 99 951 1369 Шет тил пан оқытыỹшысы бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
16  

Жоллардан пайдаланыỹ унитар карханасы

 

Конши МПЖ          61 4440113

 

Ислеп шығарыỹ техник бөлими

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

17  

№3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы

 

Шахтемир МПЖ       61 4440148

 

Врач Лор

 

бир

 

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

18  

№3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы

 

Шахтемир МПЖ       61 4440148

 

Врач рентген

 

бир

 

0,50

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

19 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач траматолог бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
20 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач Правизор бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
21 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 УАШ Врач бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
22  

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Акушерка врач

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

23  

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Терапевт врач

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

 

 

 

24

 

 

 

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

 

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

 

 

Офтомолог врач

 

 

 

бир

 

 

 

1,00

 

 

 

Шартнама тийкарында

 

 

 

Жоқары

 

25


53 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана
 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Шыпакер

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

26 54 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
 

 

27

 

 

56 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Шыпакер

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

 

28

Бахытлы АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
 

29

 

Қамыс арық АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Шыпакер

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

 

 

30

 

 

Шымбай АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

 

Шыпакер

 

 

бир

 

 

1,00

 

 

Шартнама тийкарында

 

 

Жоқары

31  

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Хирург врач

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

32  

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Фтизиатор методист врач

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

33  

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

УЗИ врач

бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
34  

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Рентгенолог

бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
35  

Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана

 

Шахтемир МПЖ         61 4440082

 

Эндокринолог

 

бир

 

1,00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

 

 

36

 

 

Балалар спорт мектеби

 

 

Жипек жолМПЖ 90 7097708

 

 

 

Дөгерек басшысы

 

 

бир

 

 

1,00

 

 

Шартнама тийкарында

 

 

Жоқары

37 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 38-санлы мектеп директор орынбасары бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
39 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 Бас экономист бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
40 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 Бас есапшы бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
 

41

 

ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК  БАҚЛАУ ОРАЙЫ

 

Шахтемир МПЖ 61 444 0122

 

Врач эпидемиолог

 

бир

 

0,75

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

42  

ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАКЛАУ ОРАЙЫ

 

Шахтемир МПЖ 61 444 0122

 

Санитария гигиена болыми

 

бир

 

1.00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

43 18 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ                      95 601 3918 Музика пән оқытыỹшысы бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
 

 

44

 

 

18 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 

Қамыс арық АПЖ                     95 601 3918

 

 

Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы

 

 

бир

 

 

0.15

 

 

Шартнама тийкарында

 

 

Жоқары

45 33 САНЛЫ МЕКТЕП Қызыл өзек АПЖ                             93 3621441 Информатика пән оқытыушысы бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
46 20 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ                           97 3560220 Шет тил пан оқытыỹшы бир
1,00
Шартнама тийкарында Жоқары
 

 

 

48

 

 

 

20 САНЛЫ МЕКТЕП

 

 

 

Қамыс арық  

      АПЖ                       97 3560220

 

 

 

Өзбек тил пан оқытыỹшы

 

 

 

бир

 

 

 

1,00

 

 

 

Шартнама тийкарында

 

 

 

Жоқары

 

49

 

20 САНЛЫ МЕКТЕП

Қамыс арық  

     АПЖ                            97 3560220

Музика пән оқытыỹшысы бир
0.50
Шартнама тийкарында Жоқары
 

50

 

20 САНЛЫ МЕКТЕП

Қамыс арық АПЖ  97 3560220 Сызыỹ пән оқытыỹшысы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
 

51

 

20 САНЛЫ МЕКТЕП

Қамыс арық АПЖ  97 3560220 Информатика пән оқытыỹшысы бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
 

52

 

28-санлы МЕКТЕП

Қостерек                

   АПЖ                          95 6010872      

Музыка пан оқытыỹшысы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
 

53

45-САНЛЫ МЕКТЕБИ Қамыс арық  

     АПЖ                          61 444 0365                 94 5980321

Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы бир 0.20 Шартнама тийкарында Жоқары
 

54

 

45-САНЛЫ МЕКТЕБИ

 

Қамыс арық   

      АПЖ                        61 444 0365                 94 5980321

 

Информатика пән оқытыỹшысы

 

бир

 

0.20

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

55 ЯТТ Аблакимов Бектурған Қара көл                          

   МПЖ                91 3017447

Нан жаỹыỹшы уш 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
56 Амирбек Дияана ЖШЖ    Дослык                   

   МПЖ                        91 3728667

Темир кепсерлеỹши бир 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
57 Айша Айида ИШК Шахтемир                 

    МПЖ                          90 6516711

Тигиỹшилик он 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
58 Даригул Апиза ИШК Шахтемир МПЖ             

90 7353140

Тигиỹшилик бес 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
59 Нан өнимлерин ислеп шығарыỹ цех Қызыл өзек   

     АПЖ                             93 7199393

Нан жаỹыỹшы бир 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
60 Шымбай Туран Мия ЖШЖ Тазғара                        

  АПЖ                  91 8708777

Исши отыз 1,00 1.000.000 Ахмийетке ийе емес
 

61

 

Ата Турк ИШК

 

Жипек жол  

     МПЖ                      90 5748084

 

Тигиỹшилик

 

он

 

1,00

 

926554

 

 

Ахмийетке ийе емес

62 Қойсынай Тигиỹ цехы Кенес АПЖ                  99 9401498 Мастер еки 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
63 Нан цехы Тазғара                     

   АПЖ               99 1562121

Нан жаỹыỹшы еки 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
64 Шарибаева Алмахан ЖШЖ Жипек жол  

    МПЖ                          90 6502926

Бас аспаз бир 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
65 Пегас Мойка Тазғара                        

    АПЖ               91 2666518

Машын жуỹыỹшы уш 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
66 Вулканизация Хызмет көрсетиỹ орайы Темир жол    

    МПЖ                          99 2214020

Исши бир 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
 

67

Саỹда дуканы Шахтемир                

   МПЖ                        93 4877788

Жардемши бир 1,00 1.000.000 Ахмийетке ийе емес
68 Аỹқатланыỹ орны Жипек жол   

    МПЖ                         91 3937370

Сомса, пирожки, беляши писириỹши бир 1,00 1.000.000 Ахмийетке ийе емес
69 Аква Цех Оржап МПЖ              

  99 3445521

Исши еки 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
70 Салтанат сарай Тойхана Жипек Жол   

     МПЖ                                99 9578989

Исши еки 1,00 1500.000 Ахмийетке ийе емес
71       Бегдияр ата   

          ЖШЖ

Дослық                      

  МПЖ                          99 9414272

Машын жуỹыỹшы        еки 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
 

72

 

Шымбай Мега

Жипек жол  

       МПЖ                             97 5066724                     97 7005210

Дукан сатыỹшысы жәрдемши бир 1,00 1.000.000 Ахмийетке ийе емес
 

73

Нөкис Мед Тех карханасы Нөкис қаласы Беруний көшеси 128-жай (бағдар квадрад парк) Система щприц ислеп шығарыỹ Исши бес 1,00 1.500.000 Ахмийетке ийе емес
 

 

74

 

 

Кирбищ завод

 

 

Хожели районы           

    912697007

 

 

Исши

 

 

Он бес

 

 

1,00

 

 

2млн сумнан        4 млн сумға шекем

 

 

Ахмийетке ийе емес

75 Нөкис Жол қурлыс фирмасы Нөкис қаласы             91 3802032 Жол қурлыс жумысларына Исши Он бес 1,00 1.500.000 Ер баллар 25-40 жас аралыгы
76

 

Саỹда дуканы Жипек жол  

     МПЖ              912726067       

Жардемши бир 1,00 1.000.000 Шартнама тийкарында
 

77

Саỹда дуканы Жипек жол

    МПЖ                     996697447             

Жардемши бир 1,00 1.000.000 Шартнама тийкарында
78

 

Шымбай базар  Саỹда дуканы Жипек жол

     МПЖ                       97 506-67-24

Жардемши бир 1,00 1.000.000 Шартнама тийкарында
79

 

Пекарнига комекши кыз керек Жипек жол

     МПЖ                 993698690 

Жардемши бир 1,00 1.000.000 Шартнама тийкарында
80

 

Шымбай Айтеке

Кондитер цехка

Тазгара                    

   АПЖ +998991164504

Жумисшы Киз келиншек керек еки 1,00 1,00.000 Шартнама тийкарында
 

81

Шыбай Таза худут ЖШЖ Конши                     

  МПЖ                         94-704-28-88

Иниспектор Он 10 1,00.000 Шартнама тийкарында
 

82

Салонга Хызмет корсетиу орайы. Жипек жол

    МПЖ                         91-272-60-67

Мастер Кыз,        Ер бала еки 1,00 1,00.000 Шартнама тийкарында
83

 

Ташкенте қурылыс Ташкент каласы +99899 059 09 79  Ер бала Он бес 1,00 1,00.000 Шартнама тийкарындажумыс айлықлы трудовой стаж журеды
84 Ташкенте қурылыс Ташкент каласы 97-353-83-23 Ер бала Уста болыуы шарт Он 1,00 3,00.000   5,000.000 Шартнама тийкарындажумыс айлықлы
85 Мал.фермага.кой. багыуга.шопан.керек  Камыс арык  

     АПЖ   91.386.77.61

94.362.00.11

Хожалыгы    

    менен

еки 1,00 1,00.000 Жатып  ислейди. Айлык. Клисимли
86 SANTEXNIKA N.1 Саỹда дуканы Бердах МПЖ            90 654 94 94 Ер бала бир 1,00 1.000.000 Шартнама тийкарында
87          Баня                        Жууыныу орны   Темир жол  

     МПЖ 

   90-652-49-49

Ер бала Азангы 10 нан тунги 11 ге шекем бир 1,00 1.000.000 Шартнама тийкарында
88 Шаруа фермага Таг жап АПЖ   90 654 23 27 Хожалыгы   менен еки 1,00 1,00.000 Жатып  ислейди. Айлык. Клисимли
89 Вулканизация Хызмет көрсетиỹ орайы Дослык                  МПЖ                      99-941-42-72 Ер бала бир 1,00 1.000.000 Шартнама тийкарында
90            Ун                                   Саỹда дуканы Жипек жолы МПЖ                     91 376 08 08 Ер бала бир 1,00 1.500.000 Шартнама тийкарында

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content