Шымбай районының Қарақалпақстан Респбуликасы менен салыстырма тийкарғы экономикалық көреткишлери

Шымбай районының Қарақалпақстан Респбуликасы менен салыстырма тийкарғы экономикалық көреткишлери

23.02.2023 10:53:29 85 Баспаға шығарыў

Chimboy tumanining Qoraqalpog‘iston Respublikasi bilan
solishtirma asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari
(2022 yilning yanvar-dekabr oylarida)

 

  Hajmi

mlrd. so‘m

2021 yilning
yanvar-
dekabrga

nisbatan
foizda

Chimboy tumanining respublikada
tutganulushi,
%da
       
Sanoat 293,6 101,8 1,6
Iste’moltovarlari 192,6 122,3 5,8
Qishloq, o‘rmon va
baliqchilik xo‘jaligi
1211,5 101,1 8,4
Asosiy kapitalga investitsiyalar 278,1 121,7 2,8
Qurilish ishlari 133,0 117,1 2,5
Yuk aylanmasi
 (mln. tn-km)
19,0 96,2 2,2
Yo‘lovchi aylanmasi
(mln. yo‘lovchi-km)
137,5 101,4 3,3
Chakana tovar aylanmasi 427,7 111,6 4,0
Bozor xizmatlari 304,5 111,5 2,9
Tashqi savdo aylanmasi
(mln. AQSh dollari)
10,4 86,2 1,7
Eksport
(mln. AQSh dollari)
5,8 60,7 1,6
Import
(mln. AQSh dollari)
4,6 182,6 1,9

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content