Сыртқы саӯда айланбасы

Сыртқы саӯда айланбасы

23.02.2023 10:48:54 102 Баспаға шығарыў

Tashqi savdo aylanmasi
(mln. AQShdollari)

 

  Tashqisavdoaylanmasi Eksport Import Saldo

 

2022 yilning
yanvar-dekabr oylarida
10,4 5,8 4,6 1,2

Chimboy tumanining

 

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content