Тийкарғы экономикалық көрсеткишлер (2022- жылдың январь -декабрь )

Тийкарғы экономикалық көрсеткишлер (2022- жылдың январь -декабрь )

23.02.2023 10:44:06 88 Баспаға шығарыў

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar

(2022 yilning yanvar-dekabr oylarida)

 

  Jami Aholi jon boshiga  
mlrd. so‘m 2021yilning
yanvar-
dekabrga
nisbatan
foizda
mingso‘m 2021yilning
yanvar-
dekabrga
nisbatan
foizda
 
           
Sanoat 293,6 101,8 2564,2 101,1  
Iste’mol tovarlari 192,6 122,3 1682,2 121,4  
Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi 1211,5 101,1 10579,8 100,4  
Asosiy kapitalga investitsiyalar 278,1 121,7 2428,4 120,8  
Qurilish ishlari 133,0 117,1 1161,4 116,3  
Chakana tovar aylanmasi 427,7 111,6 3 735,2 110,8
Xizmatlar jami 304,5 111,5 2659,1 110,8  

 

 

 

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content