Шымбай районы аймағындағы мекеме кәрханаларда 2023-жыл Февраль айына бос жумыс орынлары ҳаққында

Шымбай районы аймағындағы мекеме кәрханаларда 2023-жыл Февраль айына бос жумыс орынлары ҳаққында

07.02.2023 09:32:39 1279 Баспаға шығарыў
   қ/с

 

 

Мекеме кархана аты

 

Кархана мекеме манзили телефон рақам

 

Қанийгелиги

 Бос ис орынлар саны  

штат бирлиги

 

орташа ис хақы

    Талап етилетуғын

мағлыỹмат

1  

28-санлы МШБМ

 

Ж.Жуманиязов  61 444 01 12

Хореограф (балалар аяк ойыны) бир 0,48 Шартнама тийкарында Жоқары
2 12-санлы МШБМ ГУЖИМЛИ МПЖ 61 444 42 37 Шет тили пән окытыушысы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
3  

28-санлы МШБМ

 

Ж.Жуманиязов  61 444 01 12

Шет тили пан оқытыỹшысы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
4

 

33-санлы МШБМ    Бахытлы АПЖ

91 3007333

 

Хореограф (балалар аяк ойыны) бир 0.40 Шартнама тийкарында Орта арнаулы
5 11 САНЛЫ МЕКТЕП Пашенттау  АПЖ     99 6291970 Суретлеу онери пән окытыушысы бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
6 6- санлы МЕКТЕП Тазғара АПЖ        99 7039083 Информатика пан оқытыỹшысы бир 0,30 Шартнама тийкарында Жоқары
7 3-санлы МЕКТЕП Қамыс-арық АПЖ    94 5915267 Суỹрет пани оқытыỹшы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
8 6-санлы МЕКТЕП Тазғара АПЖ       99 3186819 Музыка пан оқытыỹшысы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
9 6-санлы МЕКТЕП Тазғара АПЖ       99 3186819 Информатика пан оқытыỹшысы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
10 8-санлы МЕКТЕП Тағжап АПЖ         99 2066708 Информатика пан оқытыỹшысы бир 0,15 Шартнама тийкарында Жоқары
11 12-санлы МЕКТЕП Таза жол АПЖ    95 6013903          88 7877363 Экономика пан оқытыỹшысы бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
12 12-санлы МЕКТЕП Таза жол АПЖ    95 6013903          88 7877363 Суỹретлеỹ өнери бир 0.40 Шартнама тийкарында Жоқары
13 12-санлы МЕКТЕП Таза жол АПЖ    95 6013903          88 7877363 Өзбек тил пан оқытыỹшысы бир 0.70 Шартнама тийкарында Жоқары
14  

13-санлы МШБМ

Оржап МПЖ 99 951 1369 Шет тил пан оқытыỹшысы бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
15  

Шымбай районы МШБШ

Гулистан МПЖ 61 4443292 Бөлим баслық бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
16 Жоллардан пайдаланыỹ унитар карханасы Конши МПЖ          61 4440113 Ислеп шығарыỹ техник бөлими бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
17 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач Лор бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
18 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач рентген бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
19 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач траматолог бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
20 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 Врач Правизор бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
21 №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы Шахтемир МПЖ       61 4440148 УАШ Врач бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
22 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Акушерка врач бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
23 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Терапевт врач бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
24 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Офтомолог врач бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
25 53 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
26 54 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
27 56 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
28 Бахытлы АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
29 Қамыс арық АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
30 Шымбай АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Шыпакер бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
31 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Хирург врач бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
32 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Фтизиатор методист врач бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
33 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 УЗИ врач бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
34 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Рентгенолог бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
35 Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана Шахтемир МПЖ         61 4440082 Эндокринолог бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
36  

Балалар спорт мектеби

Жипек жолМПЖ 90 7097708

 

Дөгерек басшысы бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
37  

27-санлы МЕКТЕП

Бахытлы АПЖ       91 3886501 Шет тил пан окытыушысы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
38 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 38-санлы мектеп директор орынбасары бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
39 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 Бас экономист бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
40 Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими Мамутов көшеси     61 4441988 Бас есапшы бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
41 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК  БАҚЛАУ ОРАЙЫ Шахтемир МПЖ 61 444 0122 Врач эпидемиолог бир 0,75 Шартнама тийкарында Жоқары
42  

ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАКЛАУ ОРАЙЫ

 

Шахтемир МПЖ 61 444 0122

 

Санитария гигиена болыми

 

бир

 

1.00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

43 18 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ 95 601 3918 Музика пән оқытыỹшысы бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
44 18 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ 95 601 3918 Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
45 33 САНЛЫ МЕКТЕП Қызыл өзек АПЖ 93 3621441 Информатика пән оқытыушысы бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
46 20 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ  97 3560220 Шет тил пан оқытыỹшы бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
47 20 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ           97 3560220 Маденият кызметкери бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
48 20 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ  97 3560220 Өзбек тил пан оқытыỹшы бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
49 20 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ  97 3560220 Музика пән оқытыỹшысы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
50 20 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ  97 3560220 Сызыỹ пән оқытыỹшысы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
51 20 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ  97 3560220 Информатика пән оқытыỹшысы бир 1,00 Шартнама тийкарында Жоқары
52 28-санлы МЕКТЕП Қостерек АПЖ      95 6010872 Музыка пан оқытыỹшысы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
53 45-САНЛЫ МЕКТЕБИ Қамыс арық АПЖ  61 444 0365                 94 5980321 Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы бир 0.20 Шартнама тийкарында Жоқары
54 45-САНЛЫ МЕКТЕБИ Қамыс арық АПЖ  61 444 0365                 94 5980321 Информатика пән оқытыỹшысы бир 0.20 Шартнама тийкарында Жоқары
55 ЯТТ Аблакимов Бектурған Қара көл МПЖ               91 3017447 Нан жаỹыỹшы уш 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
56 Амирбек Дияана ЖШЖ Дослык МПЖ           91 3728667 Темир кепсерлеỹши бир 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
57 Айша Айида ИШК Шахтемир МПЖ           90 6516711 Тигиỹшилик он 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
58 Даригул Апиза ИШК Шахтемир МПЖ            90 7353140 Тигиỹшилик бес 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
59 Нан өнимлерин ислеп шығарыỹ цех Қызыл өзек АПЖ           93 7199393 Нан жаỹыỹшы бир 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
60 Шымбай Туран Мия ЖШЖ Тазғара АПЖ                  91 8708777 Исши отыз 1,00 1.000.000 Ахмийетке ийе емес
61 Ата Турк ИШК Жипек жол МПЖ         90 5748084 Тигиỹшилик он 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
62 Қойсынай Тигиỹ цехы Кенес АПЖ                  99 9401498 Мастер еки 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
63 Нан цехы Тазғара АПЖ               99 1562121 Нан жаỹыỹшы еки 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
64 Шарибаева Алмахан ЖШЖ Жипек жол МПЖ           90 6502926 Бас аспаз бир 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
65 Пегас Мойка Тазғара АПЖ               91 2666518 Машын жуỹыỹшы уш 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
66 Вулканизация Хызмет көрсетиỹ орайы Темир жол МПЖ         99 2214020 Исши бир 1,00 926554 Ахмийетке ийе емес
67 Саỹда дуканы Шахтемир МПЖ         93 4877788 Жардемши бир 1,00 1.000.000 Ахмийетке ийе емес
68 Аỹқатланыỹ орны Жипек жол МПЖ          91 3937370 Сомса, пирожки, беляши писириỹши бир 1,00 1.000.000 Ахмийетке ийе емес
69 Аква Цех Оржап МПЖ               99 3445521 Исши еки 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
70 Салтанат сарай Тойхана Жипек Жол МПЖ        99 9578989 Исши еки 1,00 1500.000 Ахмийетке ийе емес
71       Бегдияр ата ЖШЖ Дослық МПЖ               99 9414272 Машын жуỹыỹшы        еки 1,00 Шартнама тийкарында Ахмийетке ийе емес
72 Шымбай Мега Жипек жол МПЖ        97 5066724                     97 7005210 Дукан сатыỹшысы жәрдемши бир 1,00 1.000.000 Ахмийетке ийе емес
73 Нөкис Мед Тех карханасы Нөкис қаласы Беруний көшеси 128-жай (бағдар квадрад парк) Система щприц ислеп шығарыỹ Исши бес 1,00 1.500.000 Ахмийетке ийе емес
74 Кирбищ завод Хожели районы          912697007 Исши Он бес 1,00 2млн сумнан        4 млн сумға шекем Ахмийетке ийе емес
75 Нөкис Жол қурлыс фирмасы Нөкис қаласы             91 3802032 Жол қурлыс жумысларына Исши Он бес 1,00 1.500.000 Ер баллар 25-40 жас аралыгы

 

Еслетпе: 2023 жыл февраль айынын 6 санесине ish. mexnat. uz сайтына қойылған бос жумыс орынлары алынды. 

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content