Шымбай районында экономика түрлери бойынша базар хызметлери ислеп шығарыӯ 2022 – жыл январь- декабрь айлары ушын

Шымбай районында экономика түрлери бойынша базар хызметлери ислеп шығарыӯ 2022 – жыл январь- декабрь айлары ушын

30.01.2023 09:49:09 195 Баспаға шығарыў
  mln.so‘m o‘sish sur’ati,
%da
Jamiga nisbatan % da
       
Xizmatlar jami 304 470,4 111,5 100,0
shu jumladan asosiy turlari bo‘yicha:      
aloqava axborotlashtirish  xizmatlari 28 822,7 116,6 9,5
moliyaviy xizmatlar 42 625,1 118,0 14,0
transport xizmatlari 60 824,9 107,7 20,0
shu jumladan: avtotransport xizmatlari 60 236,4 103,9 19,8
yashash va ovqatlanish xizmatlari 4 601,3 102,8 1,5
savdo xizmatlari 102 877,0 107,2 33,8
ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar 10 853,2 111,7 3,6
ta’lim sohasidagi xizmatlar 5 520,6 108,5 1,8
sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar 2 464,2 95,4 0,8
ijara xizmatlari 9 137,9 110,2 3,0
kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar 12 766,5 114,9 4,2
shaxsiy xizmatlar 17 857,6 110,7 5,9
me’morchilik, muhandislikizlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar 2 317,2 133,1 0,8
boshqa xizmatlar 3 802,2 87,6 1,2

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content