Шымбай районы аймағындағы мекеме кәрханаларда 2023-жыл январь айына бос жумыс орынлары ҳаққында

Шымбай районы аймағындағы мекеме кәрханаларда 2023-жыл январь айына бос жумыс орынлары ҳаққында

12.01.2023 10:40:18 1842 Баспаға шығарыў

                                                       

   қ/с

 

 

Мекеме кархана аты

 

Кархана мекеме манзили телефон рақам

 

Қанийгелиги

 Бос ис орынлар саны  

штат бирлиги

 

орташа ис хақы

    Талап етилетуғын

мағлыỹмат

1  

28-санлы МШБМ

 

Ж.Жуманиязов  61 444 01 12

Хореограф (балалар аяк ойыны) бир 0,48 Шартнама тийкарында Жоқары
2 12-санлы МШБМ ГУЖИМЛИ МПЖ 61 444 42 37 Шет тили пән окытыушысы бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
3 33-санлы МШБМ    Бахытлы АПЖ

91 3007333

 

 

Методист

бир 0,50 Шартнама тийкарында Жоқары
4

 

33-санлы МШБМ    Бахытлы АПЖ

91 3007333

 

Хореограф (балалар аяк ойыны) бир 0.40 Шартнама тийкарында Орта арнаулы
5 11 САНЛЫ МЕКТЕП Пашенттау  АПЖ     95 6013881 Суретлеу онери пән окытыушысы бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
6 11 САНЛЫ МЕКТЕП Пашенттау АПЖ    95 6013881 Музыка пән окытыушысы бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
7 23-санлы МШБМ Шахтемир МПЖ 905907923 Музика пән окытыушысы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
8 9-санлы МШБМ Костерек АПЖ 913051764 От жагар бир 1.00 Шартнама тийкарында Орта арнаулы
9 49- САНЛЫ МЕКТЕП Шахтемир МПЖ 614442073 Озбек-тили пән окытыушысы бир 1.00                1700000 Жоқары
10 15-САНЛЫ МШБМ Абат макан МПЖ 61 4440365 Дене тарбия пән окытыушысы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
11 15-САНЛЫ МШБМ Абат макан МПЖ  61 4440365 Хореограф (балалар аяк ойыны) бир 0.32 Шартнама тийкарында Жоқары
12 ШЫМБАЙ РАЙОНЫ МШББ 61 444 3292 Бөлим баслық бир 1.00 Шартнама тийкарында Жоқары
13 13-санлы МШБМ Оржап МПЖ 99 951 1369 Шет тили пән окытыушысы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
14  

13-санлы МШБМ

Оржап МПЖ 99 951 1369 Хореограф (балалар аяк ойыны) бир 0.24 Шартнама тийкарында Жоқары
15  

20-САНЛЫ МШББМ

Жипек жолы МПЖ 61 444 0224 Хореограф (балалар аяк ойыны) бир 0.48 Шартнама тийкарында Жоқары
16  

8 САНЛЫ МЕКТЕП

Таг жап МПЖ 95 601 0280 Музика пән окытыушысы бир 0.35 Шартнама тийкарында Жоқары
17  

№3 РАЙОН АРАЛЫҚ ТУБ ЕМЛЕӮХАНА

Шахтемир МПЖ61 444 0148 Отоларинголог шыпакери бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
18  

№3 РАЙОН АРАЛЫҚ ТУБ ЕМЛЕӮХАНА

Шахтемир МПЖ 61 444 0148 Рентген шыпакери бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
19  

№3 РАЙОН АРАЛЫҚ ТУБ ЕМЛЕӮХАНА

Шахтемир МПЖ 61 444 0148 Провизор-технолог бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
20  

ШЫМБАЙ РАЙОНЫ ИРРИГАЦИЯ БОЛИМИ

 

Шахтемир МПЖ 61 444 0069

Гидротехник имаратларга қараỹыл бир 1.00 Шартнама тийкарында Жоқары
21  

ШЫМБАЙ РАЙОНЫ ИРРИГАЦИЯ БОЛИМИ

Шахтемир МПЖ 61 444 0069 Техник-гидротехник бир 1.00 Шартнама тийкарында Жоқары
22  

24-санлы МШБМ

Темир жол МПЖ 61 444 0424

 

Улыỹма амелият шыпакери (врачи) бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
23  

24-санлы МШБМ

Темир жол МПЖ 61 444 0424

 

Улыỹма амелият шыпакери (врачи) бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
24  

31 САНЛЫ МЕКТЕП

Костерек АПЖ 93 489 1165 Сурет пани окытыушысы бир 0.25 500000 Жоқары
25  

6-санлы МШБМ

Таза жол АПЖ 94 148 7072 от жағар бир 0.75 Шартнама тийкарында Орта арнаулы
26  

22 САНЛЫ МЕКТЕП

Пашенттау АПЖ 93 356 7453 Музика пән оқытыỹшысы бир 0.40 Шартнама тийкарында Жоқары
27  

22 САНЛЫ МЕКТЕП

Пашенттау АПЖ 93 356 7453 Русс тили пәни оқытыỹшысы бир 0.55 Шартнама тийкарында Жоқары
28  

ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК  БАҚЛАУ ОРАЙЫ

 

Шахтемир МПЖ 61 444 0122

 

Санитария гигиена бөлими

 

бир

 

1.00

Шартнама тийкарында Жоқары
29  

ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАКЛАУ ОРАЙЫ

 

Шахтемир МПЖ 61 444 0122

 

Санитария гигиена болыми

 

бир

 

1.00

 

Шартнама тийкарында

 

Жоқары

32 1 САНЛЫ МЕКТЕП Тазғара АПЖ 93 708 1006     Оқытыỹшы бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
33 21-санлы МШБМ Бахытлы АПЖ 95 605 3874 Музика пән оқытыỹшысы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
34 21-санлы МШБМ Бахытлы АПЖ 95 605 3874 Музика пан окытыỹшысы бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
35 18 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ 95 601 3918 Музика пән оқытыỹшысы бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
36 18 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ 95 601 3918 Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
37 ГОРОДСКОЙ ВОЕННЫЙ КОМИТЕТ Көншы МПЖ Сырли бөлим баслығи бир 1.00 Шартнама тийкарында Жоқары
39 6 САНЛЫ МЕКТЕП Тазғара АПЖ 95 609 1249 Химия пән оқытыỹшысы бир 0.40 Шартнама тийкарында Жоқары
40 54 санли КОП Майжап АПЖ 61 444 0082

 

Шыпакер бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
41 53 санли КОП Кызыл озек АПЖ 61 444 0082

 

Шыпакер бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
42 55-санли КОП Таза жол АПЖ 61 444 0082

 

Шыпакер бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
43 52 cанли КОП Тазғара АПЖ 61 444 0082

 

Шыпакер бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
44 1-СПОРТ МЕКТЕП Шахтемир МПЖ 61 444 0436 Техник хызметкер бир 1.00 Шартнама тийкарында Жоқары
45 29-санлы МШБМ Тағ жап АПЖ 91 391 4649 Хореограф (балалар аяк ойыны) бир 0.24 Шартнама тийкарында Жоқары
46 29-санлы МШБМ Таг жап АПЖ 91 391 4649 Рус-тили пән оқытыỹшысы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
47 22-санлы МШБМ Абат макан МПЖ 61 444 0234 Музика пән оқытыỹшысы бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
48 3-санлы МШБМ Кызыл өзек АПЖ 93 206 4790 Шет тили пән оқытыỹшысы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
49 25-санлы МШБМ Каракөл МПЖ 61 444 7002 Хореограф (балалар аяк ойыны) бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
50 33 САНЛЫ МЕКТЕП Қызыл өзек АПЖ 91 279 0376 Информатика пән оқытыушысы бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
51 44 ОРТА МЕКТЕП Темир жол МПЖ 61 444 0578 Директор бир 1.00 Шартнама тийкарында Жоқары
52 44 ОРТА МЕКТЕП Темир жол МПЖ 61 444 0578 Информатика пән оқытыỹшысы бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
53 20 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ  61 444 0365 Оқытыỹшы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
54 20 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ  61 444 0365 Маденият кызметкери бир 1.00 Шартнама тийкарында Жоқары
55 20 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ  61 444 0365 Оқытыỹшы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
56 20 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ  61 444 0365 Музика пән оқытыỹшысы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
57 21 САНЛЫ МЕКТЕП Қамыс арық АПЖ  61 444 0365 Музика пән оқытыỹшысы бир 0.35 Шартнама тийкарында Жоқары
58 45-САНЛЫ МЕКТЕБИ Қамыс арық АПЖ  61 444 0365 Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы бир 0.20 Шартнама тийкарында Жоқары
59 45-САНЛЫ МЕКТЕБИ Қамыс арық АПЖ  61 444 0365 Музика пән оқытыỹшысы бир 0.42 Шартнама тийкарында Жоқары
60 45-САНЛЫ МЕКТЕБИ Қамыс арық АПЖ  61 444 0365 Информатика пән оқытыỹшысы бир 0.20 Шартнама тийкарында Жоқары
61 11-санлы МШБМ Қамыс арық АПЖ  61 444 0365 Рус тили пән оқытыỹшысы бир 0.50 Шартнама тийкарында Жоқары
62 35 САНЛЫ МЕКТЕП Қостерек АПЖ 91 306 7883 Музика пән оқытыỹшысы бир 0.15 Шартнама тийкарында Жоқары
63 28 САНЛЫ МЕКТЕП Қостерек АПЖ 91 388 8517 Музика пән оқытыỹшысы бир 0.35 Шартнама тийкарында Жоқары
64 4-САНЛЫ МШБМ Пашентаỹ АПЖ 61 444 0073 Русс тили пән оқытыỹшысы бир 0.25 Шартнама тийкарында Жоқары
65 4-САНЛЫ МШБМ Пашентаỹ АПЖ 61 444 0073 Хореограф (балалар аяк ойыны) бир 0.32 Шартнама тийкарында Жоқары
66 27 САНЛЫ МЕКТЕП Бахытлы АПЖ 91 388 6501 Шет тили пән оқытыỹшысы бир 0.90 Шартнама тийкарында Жоқары

 

Еслетпе: 2023 жыл январ айынын 6 санесине ish. mexnat. uz сайтына қойылған бос жумыс орынлары алынды. 

Пайдалы ресурслар
Skip to content