Үш әўлад ушырасыўы кеӯилли даӯам етти

Үш әўлад ушырасыўы кеӯилли даӯам етти

23.12.2022 19:15:36 146 Баспаға шығарыў

 

Ҳәмийше нураныйлеримиз ҳүрмет ҳәм иззетте .Елимиз бойлап өткерилип атырған  нураныйлер менен жаслар ушырасыӯы  бүгин Шымбай районы 40-санлы мектепте “Үш әўлад ушырасыўы” болып өтти.

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content