Өзбекстан Конституциясының 30 жыллығы” естелик белгиси шөлкемлестирилди

Өзбекстан Конституциясының 30 жыллығы” естелик белгиси шөлкемлестирилди

09.11.2022 10:13:38 130 Баспаға шығарыў

Мәмлекетимиз ғәрезсилигин беккемлеў, оның экономикалық, сиясий, социаллық, илимий, мәнәўий потенциалын жоқарылатыў, қорғаныў қүдиретин асырыў, мәмлекетимиз шегараларының қол қатылмаслығын тәмийинлеў, тынышлық ҳәм турақлылықты, миллетлер аралық дослық ҳәм татыўлықты асыраў, Жаңа Өзбекстанда демократиялық реформаларды тереңлестириў, инсан ҳуқықлары ҳәм еркинликлери қәдирленетуғын әдил пуқаралық жәмийетин қурыў, Бас Нызамымыздың турмысымыздағы орны ҳәм әҳмийетин кеңнен үгит-нәсиятлаў, жас аўладты нызамға ҳүрмет, ўатанға меҳир ҳәм садықлық руўхында тәрбиялаў жумысларына мүнәсип үлес қосып киятырған барлық тараў ўәкиллери, мийнет нуранийлери, әскерий хызметшилер ҳәм ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлери ҳәмде басқа шахслар сыйлықланады.

Пайдалы ресурслар
Skip to content