Район ҳәкими алыс аӯылдағы мектеп оқыӯшылары менен ушырасты

Район ҳәкими алыс аӯылдағы мектеп оқыӯшылары менен ушырасты

17.09.2022 17:23:52 66 Баспаға шығарыў

 

Район ҳәкими А.Тажетдинов алыс аймақлардың бири «Тазажол» аӯыл пуқаралар жыйынына қараслы 12-санлы мектептеги  оқыўшылар менен ушырасты.

Ушырасыўда  район ҳәкими оқыўшыларға ҳәр түрли бағдардағы қунлы китаплар, спорт инвентарлары, информатика ҳәм информациялық технологиялары пәни ушын проектор үскенесин саўға етти.

Билимлендириў тараўына ҳәм билим сапасын еле де жақсылаўға қаратылып атырған дыққат-итибар ушын оқыўшылардың ҳәм муғаллимлердиң қуўанышы шексиз.

Сондай-ақ район ҳәкими А.Тажетдинов ҳәм тийисли жуўапкерлер менен мектеп оқыўшыларының бундай ушырасыўы еле даўам ететуғынлығын ҳәм алыс, шетки аймақта жайласқан мектеплердиң жағдайын үйренип шығатуғынлығын айтып өтти.

Пайдалы ресурслар
Skip to content