Шымбай районы Халық бәнтликке көмеклесиӯ орайындағы бар бос жумыс орынлар бойынша

Шымбай районы Халық бәнтликке көмеклесиӯ орайындағы бар бос жумыс орынлар бойынша

14.09.2022 10:02:17 75 Баспаға шығарыў

Мекеме аты
Мәнзили Қәнийгелиги Бос орын Штат Мағлыӱматы
3-санлы МШБМ Қызыл-өзек АПЖ Шет тили 1 0,5 Жоқары
3-санлы МШБМ Қызыл-өзек АПЖ Рус тили 1 0,25 Жоқары
4-санлы МШБМ Пашентау АПЖ Шет тили 1 0,25 Жоқары
4-санлы МШБМ Пашентау АПЖ Рус тили 1 0,25 Жоқары
4-санлы МШБМ Пашентау АПЖ Хореграфия 1 0,25 Орта арнаӱлы
7-санлы МШБМ Гулистан МПЖ Хореграфия 1 0,48 Орта арнаӱлы
7-санлы МШБМ Гулистан МПЖ МУЗЫКАНТ 1 0,5 Орта арнаӱлы
8-санлы МШБМ Темир жол гузары Хореграфия 1 0,48 Жоқары
9-санлы МШБМ Қостерек АПЖ Хореграфия 1 0,25 Орта арнаӱлы
12-санлы МШБМ Гужимли МПЖ Рус тили 1 0,25 Жоқары
12-санлы МШБМ Гужимли МПЖ Шет тили 1 0,5 Жоқары
12-санлы МШБМ Гужимли МПЖ Хореграфия 1 0,4 Орта арнаӱлы
25-санлы МШБМ Иманбаев коше 5 Рус тили 1 0,32 Жоқары
25-санлы МШБМ Иманбаев коше 5 Хореграфия 1 0,25 Орта арнаӱлы
28-санлы МШБМ Кокши кала МПЖ Шет тили 1 0,5 Жоқары
33-санлы МШБМ Бахытлы АПЖ Хореграфия 1 0,4 Жоқары
1-санлы Мектеп Тазгара АПЖ Информатика 1 3-саат Жоқары
3-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Суурет пани 1 6-саат Жоқары
6-санлы Мектеп Тазгара АПЖ Музика пани 1 6-саат Жоқары
6-санлы Мектеп Тазгара АПЖ Информатика 1 5-саат Жоқары
7-санлы Мектеп Таг жап АПЖ Экономика 1 2-саат Жоқары
8-санлы Мектеп Таг жап АПЖ Музика пани 1 3-саат Жоқары
8-санлы Мектеп Таг жап АПЖ Экономика 1 2-саат Жоқары
8-санлы Мектеп Таг жап АПЖ Рус тили 1 10-саат Жоқары
11-санлы Мектеп Пашентау АПЖ Суурет пани 1 2-саат Жоқары
11-санлы Мектеп Пашентау АПЖ Музика пани 1 2-саат Жоқары
12-санлы Мектеп Таза жол АПЖ Экономика 1 2-саат Жоқары
12-санлы Мектеп Таза жол АПЖ Суурет пани 1 6-саат Жоқары
12-санлы Мектеп Таза жол АПЖ Рус тили 1 9-саат Жоқары
12-санлы Мектеп Таза жол АПЖ Озбек тили 1 14-саат Жоқары
12-санлы Мектеп Таза жол АПЖ Музика пани 1 6-саат Жоқары
13-санлы Мектеп Таза жол АПЖ Шет тили 1 13-саат Жоқары
26-санлы Мектеп Май жап АПЖ Тарих пани 1 4-саат Жоқары
18-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Музика пани 1 3-саат Жоқары
18-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Суурет пани 1 3-саат Жоқары
20-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Шет тили 1 9-саат Жоқары
20-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Сызыу пани 1 5-саат Жоқары
20-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Озбек тили 1 14-саат Жоқары
20-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Музика пани 1 7-саат Жоқары
20-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Химия пани 1 10-саат Жоқары
20-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Информатика 1 10-саат Жоқары
20-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Маденият доретиушиси 1 0,5 Жоқары
21-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Математика пани 1 10-саат Жоқары
21-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Озбек тили 1 10-саат Жоқары
21-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Шет тили 1 10-саат Жоқары
28-санлы Мектеп Қостерек АПЖ Музика пани 1 7-саат Жоқары
30-санлы Мектеп Кенес АПЖ Рус тили 1 11-саат Жоқары
31-санлы Мектеп Қостерек АПЖ Суурет пани 1 5-саат Жоқары
31-санлы Мектеп Қостерек АПЖ Музика пани 1 7-саат Жоқары
33-санлы Мектеп Қызыл өзек АПЖ Информатика 1 5-саат Жоқары
35-санлы Мектеп Қостерек АПЖ Музика пани 1 3-саат Жоқары
45-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Рус тили 1 2-саат Жоқары
45-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Музика пани 1 8-саат Жоқары
45-санлы Мектеп Қамыс арық АПЖ Суурет пани 1 3-саат Жоқары
РАЙОНЛЫК ХББ Мамутов кошеси Экономист 1 8-саат Жоқары
РАЙОНЛЫК ХББ Мамутов кошеси Секретар 1 8-саат Жоқары
РАЙОНЛЫК ХББ Мамутов кошеси Психолог 1 8-саат Жоқары
Шымбай районлык Пенсия жамгармасы Ш.Рашидов 53 Болим баслык орынбасары 1 8-саат Жоқары
ККДИИ Гужимли МПЖ Киши илим хызметкери 1 Шартнама Жоқары
Шымбай районлық СЭС Көнши МПЖ ВРАЧ ЭПИДЕМИОЛОГ 1 0,75 Жоқары
Шымбай районлық СЭС Көнши МПЖ ВРАЧ САНИТАРИЯ 1 1 Жоқары
Шымбай районлық СЭС Көнши МПЖ ВРАЧ БАКТЕРИОЛОГ 1 1 Жоқары
Шымбай районлық СЭС Көнши МПЖ ВРАЧ ЛАБАРАНТ 1 1 Жоқары
24-санлы  МШБШ Амударья 3 Окулист 1 1 Жоқары
24-санлы  МШБШ Амударья 3 Невропотолог 1 1 Жоқары
№3 Районлараралық физиотерафия ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 ВРАЧ ЛОР 1 0,5 Жоқары
№3 Районлараралық физиотерафия ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 ВРАЧ РЕНТГЕН 1 0,5 Жоқары
№3 Районлараралық физиотерафия ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 Тарматолог 1 0,5 Жоқары
№3 Районлараралық физиотерафия ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 ВРАЧ ПРАВИЗОР 1 0,5 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 УАШ ВРАЧ 1 0,5 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 АКУШЕРКА ВРАЧ 1 1 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 ТЕРАПЕВТ ВРАЧ 1 1 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 ОФТОЛМОЛОГ ВРАЧ 1 0,5 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 Шыпакер 1 1 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 Шыпакер 1 1 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 Шыпакер 1 1 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 Шыпакер 1 1 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 Шыпакер 1 1 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 Шыпакер 1 1 Жоқары
Шымбай районы Темир жол МПЖ ТМЭК 1 1 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 ХИРУРГ ВРАЧ 1 1 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 ФТИЗИАТОР МЕТОДИСТ ВРАЧ 1 1 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 УЗИ 1 1 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 РЕНТГЕНОЛОГ 1 1 Жоқары
Шымбай районлық орайласқан ЕМЛЕУХАНА Ш.Рашидов 44 ЭНДОКРИНОЛОГ 1 0,5 Жоқары
Шымбай районы Аӱыл хожалығы бөлими Ш.Рашидов 47 Жетекши канийге 1 1 Жоқары
Шымбай районлык Жоллардан пайдаланыу Конши МПЖ Ислеп шыгарыу техник болимине канийге 1 1 Жоқары
Шымбай районлык Жоллардан пайдаланыу Конши МПЖ Ислеп шыгарыу техник болимине жетекши канийге 1 1 Жоқары
Агро банк Шымбай болими Е.Аллакоз бн Кредит болими менежери 1 1 Жоқары
Пайнет Жипек жолыМПЖ Кассир 2 1 Орта арнаӱлы
Шымбай районы Почта Жипек жолыМПЖ Хаткер 1 1 Орта арнаӱлы
Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы Гулистан МПЖ Экономист 1 1 Жоқары
ЯТТ Аблакимов Бектурган Кара кол МПЖ НАН ЖАБЫУШЫ 3 1 Орта арнаӱлы
Қ-Арық Мал ферма Қамыс арық АПЖ ИСШИ 2 1 Орта арнаӱлы
АМИРБЕК -ДИЯАНА ЖШЖ Дослық МПЖ ЕСИК КРАСКИЛЕУШИ 1 1 Орта арнаӱлы
АМИРБЕК -ДИЯАНА ЖШЖ Дослық МПЖ МОЛЯРЧИК 1 1 Орта арнаӱлы
АМИРБЕК -ДИЯАНА ЖШЖ Дослық МПЖ СВАЧИК 1 1 Орта арнаӱлы
АЙША-АЙДА ИШК Шахтемир МПЖ Тигиуши 10 1 Орта арнаӱлы
Даригул Апиза ИЧК Шахтемир МПЖ Тигиуши 5 1 Орта арнаӱлы
Даригул Апиза ИЧК Шахтемир МПЖ Хамшира 2 1 Орта арнаӱлы
“ГУЛНУР ДИЛНУР”  ЖШЖ Кызыл озек АПЖ САЛОНШИ КЫЗ 1 1 Орта арнаӱлы
Нан Цех Кызыл озек АПЖ НАН ЖАБЫУШЫ 1 1 Орта арнаӱлы
Магазин Тазгара АПЖ САТЫУШЫ 1 1 Орта арнаӱлы
Жасыл Базар Тазгара АПЖ САТЫУШЫ 1 1 Орта арнаӱлы
Чимбай Туран Мия ЖШЖ Тазгара АПЖ ИСШИ 50 1 Орта арнаӱлы
САГЫНБАЕВ ЫКЛАСБАЙ ФХ Кенес АПЖ ИСШИ 2 1 Орта арнаӱлы
ГОЗЗАЛЫК САЛОНЫ АМИР ТИМУР 34 ИСШИ 2 1 Орта арнаӱлы
ДИЙХАН БАЗАРЫ Жипек жолыМПЖ МАНИКЮР ПЕДИКЮР 2 1 Орта арнаӱлы
ТАНЛЫ КУМ ФХ Кенес АПЖ ИСШИ 2 1 Орта арнаӱлы
КОЙСЫНАЙ Тигиу цех Кенес АПЖ МАСТЕР КЫЗ 2 1 Орта арнаӱлы
Нан цех Қасым Ауезов НАН ЖАБЫУШЫ 2 1 Орта арнаӱлы
ЖШЖ Шарибаева Алмахан Шымбай районы БАС АСПАЗ 1 1 Орта арнаӱлы
Нан цех Дослык гузары НАН ЖАБЫУШЫ 5 1 Орта арнаӱлы
Авто тех Т.Жалекеев 50 Булканизация 1 1 Орта арнаӱлы
АЗИЗА КАФЕ Шахтемир МПЖ ОФИЦАНТ 2 1 Орта арнаӱлы
Аӱқатланыӱ орны Тазгара АПЖ ОФИЦАНТ 3 1 Орта арнаӱлы
Уй жай кауипсизлик хызмети Гулистан МПЖ Исши 10 1 Орта арнаӱлы
Салтанат сарай Тойханага Жипек жолыМПЖ ОФИЦАНТ 2 1 Орта арнаӱлы
Нокис қаласы Печение Цех Саранша Исши 5 1 Орта арнаӱлы
Хожели районы Гербиш завод Исши 15 1 Орта арнаӱлы
Авто тех Ор жап МПЖ Уста 1 1 Орта арнаӱлы
Бос жумыс орынлары саны     125    

Шымбай районы

Пайдалы ресурслар
Skip to content