“Фаол тадбиркор” көкирек белгиси менен сыйлықлаў ҳаққында

“Фаол тадбиркор” көкирек белгиси менен сыйлықлаў ҳаққында

20.08.2022 09:50:47 135 Баспаға шығарыў

“Фаол тадбиркор” көкирек белгиси менен сыйлықлаў ҳаққында

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Экономикамыздың турақлы раўажланыўын тәмийинлеў, мәмлекетимизде исбилерменлик орталығын жақсылаў, исбилерменликти раўажландырыў, экспорт потенциалын арттырыў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, инновацияларды еңгизиў, салықларды өз ўақтында төлеў, жетик қәнигелерди таярлаўда айрықша нәтийже көрсетип атырған, соның менен бирге бизнесдеги жетискенликлери ҳәм социаллық белсендилиги менен ҳәммеге үлги болып атырған төмендеги исбилерменлер “Фаол тадбиркор” көкирек белгиси менен сыйлықлансын:

Қарақалпақстан Республикасы бойынша

1. Бахбергенов Болатбек Орынбасарович – Қарақалпақстан Республикасындағы “Arz universal servis” ЖШЖ баслығы
2 .Бекжанова Амина Каримбаевна – Қарақалпақстан Республикасындағы “Muinak tour” ЖШЖ баслығы
3. Исақбаев Икром Махмудович – Қарақалпақстан Республикасындағы “Golden pride Khudjeyli” ЖШЖ баслығы
4. Кучкаров Қадамбой Собирович – Қарақалпақстан Республикасындағы “Ustyurt sodium sulfate” ЖШЖ баслығы
5. Панаев Бахтияр Бердимуратович – Қарақалпақстан Республикасындағы “Uy-Jay Qurilis” ЖШЖ баслығы
6. Шакиров Жамшид Абдугаппарович – Қарақалпақстан Республикасындағы “Kanteks invest” ЖШЖ шөлкемлестириўшиси.

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёев

 

 

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content