Шымбай районы ҳәкимлигиниң 2022-жыл I ярым жыллық ИС РЕЖЕСИ

Шымбай районы ҳәкимлигиниң 2022-жыл I ярым жыллық ИС РЕЖЕСИ

27.05.2022 11:04:39 162 Баспаға шығарыў

 

Шымбай районы ҳәкимлигиниң 2022-жыл I ярым жыллық

I.                  ИС  РЕЖЕСИ

 

Т/р Орынланыўы зәрүр болған ўазыйпалар Орынлаў мүддети Орынлаў ушын жуўапкерлер
Район ҳәкими жанында көрип шығылатуғын мәселелер
1 2022-жылдың январь-март айларында районды социаллық-экономикалық раўажландырыў жумақлары тўрысында. Апрель Район ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топары, атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси, бөлимлер, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
2 2022-2026-жылларға бағдарланған Жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясы ҳәм оны 2022-жылы – «Инсан қәдирин улуғлаў ҳәм белсенди мәҳәлле жылы»нда әмелге асырыўға байланыслы мәмлекетлик бағдарламаның орынланыўы туўрысында. Ҳәр шеректе Район ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топары, атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси, бөлимлер, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
3 2022-жылдың январь-июнь айларында районды социал- экономикалық жақтан раўажландырыўдың жуўмақлары туўрысында. июль Район ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топары, атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси, бөлимлер, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
Комплекс баслығы Шымбай районы ҳәкиминиң финанс-экономикалық ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў мәселелери бойынша  биринши орынбасары А.Молдахметов жанында көрип шығылатуғын мәселелер
1 Хызметлер тараўын раўажландырыў бойынша «мәҳәллебай» бағдарламаларының орынланыўы бойынша алып барылып атырған жумысларды анализ қылыў. февраль Районлық Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими, районлық халықтың бәнтилигине көмеклесиў орайы, районлық мәмлекетлик салық инспекциясы, Қаржы бөлими, районлық Мәҳәллебай ислеў ҳәм исбилерменликти раўажландырыў орайы
2 Киши бизнес ҳәм исбилерменликти раўажландырыў, қолай исбилменлик орталығын жаратыў бойынша район аймағында әмелге асырылып атырған жумыслар туўрысында Март Районлық Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими, районлық халықтың бәнтилигине көмеклесиў орайы, районлық мәмлекетлик салық инспекциясы, Қаржы бөлими, районлық Мәҳәллебай ислеў ҳәм исбилерменликти раўажландырыў орайы, коммерциялық банк филиаллары
3 2022-жыл I шеректе жергиликли бюджетке салық түсимлери параметрлериниң орынланыўын тәмийинлеў туўрысында. апрель Районлық Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими,
4 «Ҳәким жәрдемшилери» жумысларын шөлкемлестириў ҳәмде олар тәрепинен әмелге асырылып атырған жумыслар туўрысында. май Районлық Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими, Мәҳәллебай ислеў ҳәм исбилерменликти раўажландырыў орайы, районлық Халық бәнтлигине көмеклесиў орайы, Мәмлекетлик салық инспекциясы,
5 2022-жыл жаңа жумыс орынларын жаратыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойына мәмлекетлик бағдарламаның мақсетли параметрлериниң орынланыўын тәмийинлеў туўрысында. июнь Районлық Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими, районлық халықтың бәнтилигине көмеклесиў орайы, Мәҳәллебай ислеў ҳәм исбилерменликти раўажландырыў орайы,   мәкеме ҳәм кәрханалар
Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикаси Президентиниң пәрманлары, қарарлары, бийликлери ҳәм Ҳүкиметлик қарарларының орынланыўын мақсетли үйрениў
1 Хызметлер тараўын раўажландырыў бойынша «мәҳәллебай» бағдарламаларының орынланыўы бойынша район аймағында әмелге асырылып атырған жумысларды мақсетли үйрениў. февраль Районлық Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими, районлық Статистика бөлими, Мәмлекетлик салық инспекциясы, Мәҳәллебай ислеў ҳәм исбилерменликти раўажландырыў орайы,
2 «Ҳәким жәрдемшилери» жумысларын шөлкемлестириў ҳәмде олар тәрепинен әмелге асырылып атырған жумыслардың нәтийжелилиги бойынша мақсетли үйрениў. март Районлық Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими, районлық Статистика бөлими, Мәмлекетлик салық инспекциясы, Мәҳәллебай ислеў ҳәм исбилерменликти раўажландырыў орайы,
3 Киши бизнес ҳәм исбилерменликти жәнеде раўажландырыў, қолай исбилерменлик орталығын жаратыў барысы бойынша район аймағында әмелге асырылып атырған жумысларды мақсетли үйрениў. май Саўда санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы Шымбай районы Исбилерменликке көмеклесиў орайы, районлық Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими, районлық Статистика бөлими, Мәмлекетлик салық инспекциясы,
4 2022-жыл жаңа жумыс орынларын жаратыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойына мәмлекетлик бағдарламаның мақсетли параметрлериниң орынланыўын тәмийинлеў жумысларын мақсетлик үйрениў. июнь Коммерциялық банк филиаллары, районлық Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими, Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, мәкеме ҳәм кәрханалар
Район ҳәкиминиң орынбасары – Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда мәселелери бойынша бөлим баслығы
И.Қайпназаров тәрепинен көрип шығылатуғын мәселелер
1. Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ  2020-жыл 29-декабрь күнги Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлисине жоллаған Мүрәжатнамасынан келип шығатуғын тапсырмаларды өз ўақтында ҳәм сапалы орынлаў. I ярым жыллық даўамында Районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, районлық банк филиаллары, мәпдар мәкемелер, кәрханалар ҳәм хожалық бирлеспелери баслықлары
2. 2020-2021-жыллар даўамында Өзбекстан Республикасы  Президенти басшылығында өткерилген мәжлис баянламаларындағы тапсырмаларды сөзсиз ҳәм сапалы орынланыўын тәмийинлеў турақлы түрде Районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, районлық экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими, районлық Қаржы бөлими, районлық банк филиаллары, мәпдар мәкемелер, кәрханалар ҳәм хожалық бирлеспелери баслықлары
3. 2022-2026-жылларға мөлшерленген Инвестиция бағдарламасына киритилген инвестиция жойбарларының өз ўақтында ҳәм нәтийжели әмелге асырылыўын ҳәм де 2022-жылдың I  шерегине белгиленген прогноз көрсеткишлериниң орынланыўын анализлеў ҳәм тийисли усыныслар ислеп шығыў. I ярым жыллық даўамында Районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, районлық банк филиаллары, мәпдар мәкемелер, кәрханалар ҳәм хожалық бирлеспелери баслықлары
4. 2022-жыл I-ярым жыллығында әмелге асырылыўы белгиленген улыўма баҳасы 4 млрд. 76 млн. сўмлық 10 жойбардыӊ орынланыўын тәмийинлеў ҳәм де белгиленген 169 жумыс орны жаратылыўында тийисли илажлар көриў. I ярым жыллық даўамында Районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, районлық банк филиаллары, мәпдар мәкемелер, кәрханалар ҳәм хожалық бирлеспелери баслықлары
5. 2022-жылдың I ярым жыллығында туўрыдан-туўры сырт ел инвестициялар ҳәм кредитлер көлемин асырыў бойынша комплекс ис-илажларды ислеп шығыў ҳәм олардың сөзсиз орынланыўын тәмийинлеў. I ярым жыллық даўамында Районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, районлық банк филиаллары, мәпдар мәкемелер, кәрханалар ҳәм хожалық бирлеспелери баслықлары
6. Экспорт прогнозы орынланыўын тәмийинлеў бағдарында әмелге асырылатуғын жумыслардың нәтийжелилигин анализлеп барыў.

 

I ярым жыллық даўамында

 

ҳәр айдың           15 сәнесине шекем

Районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, районлық банк филиаллары, мәпдар мәкемелер, кәрханалар ҳәм хожалық бирлеспелери баслықлары
7. 2022-жыл даўамында өткерилетуғын халықаралық көргизбе ҳәм ярмаркаларда жергиликли кәрханалардың қатнасыўын тәмийинлеў ҳәмде илажлар даўамында экспорт шәртнамалары имзаланыўын шөлкемлестириў. I ярым жыллық даўамында

 

ҳәр айдың 15 сәнесине шекем

 

Районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, районлық банк филиаллары, мәпдар мәкемелер, кәрханалар ҳәм хожалық бирлеспелери баслықлары
8. Сырт еллерге мийўе-палыз өнимлерин алып шығыў ушын импортёр мәмлекетлердиӊ тийисли рухсатнамаларын алыў бойынша жумысларды шөлкемлестириў. I ярым жыллық даўамында

 

Районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, районлық экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими, Саўда-санаат палатасының районлық бөлими, мәпдар мәкемелер, кәрханалар ҳәм хожалық бирлеспелери баслықлары
9. Экспортёр кәрханаларға жаӊа базарлар табыў мақсетинде сырт еллерде өткерилетуғын көргизбе ҳәм де ярмаркаларда қатнасыўын тәмийинлеў. I ярым жыллық даўамында

 

Районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, районлық экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими, Саўда-санаат палатасының районлық бөлими, мәпдар мәкемелер, кәрханалар ҳәм хожалық бирлеспелери баслықлары
Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманлары, қарарлары, бийликлери ҳәм Ҳүкимет қарарлары орынланыўын мақсетли үйрениў
1. Районда жумыс алып барып атырған 10 экспортёр кәрхана тәрепинен әмелге асырылып атырған жумыслар нәтийжелилигин мониторинг етиў

 

февраль айы Районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, мәпдар мәкемелер, кәрханалар ҳәм хожалық бирлеспелери баслықлары
2. Райондағы бос турған  объектлар есабын жүритиў ҳәм де әмелге асрылып атырған жойбарлардың  турақлы мониторингин әмелге асырыў. март  айы районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, районлық Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў  бөлими, районлық Салық инспекциясы, районлық Жер дүзиў ҳәм көшпес мүлк кадастры
3. Районда мәмлекетлик объектлер, алдын меншиклестирилген ҳәм басқа да имаратларды  хатлаў нәтийжесинде дизимге алынған объектлер, исбилерменлерге берилген мәмлекетлик мүлки объектлерин ҳәзирги күнде хожалық хызметине тартыў илажларын көриў ҳәм де толық қуўатлылықта ислеп атырғанлығы бойынша бойынша үйрениў жумысларын алып барыў. апрель айы районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, районлық Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў  бөлими, районлық Салық инспекциясы, районлық Жер дүзиў ҳәм көшпес мүлк кадастры
4. “E-IJRO AUKSION” электрон саўда майданшасы арқалы алынған мәмлекетлик мүлки объектлерин мониторинг етиў, объектлердиң толық қуўатлылықта ислеўин тәмийинлеў бойынша үйрениў жумысларын алып барыў. май айы районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, районлық Экономикалық раўажландырыў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў  бөлими, районлық Салық инспекциясы, районлық Жер дүзиў ҳәм көшпес мүлк кадастры
5. Ҳүкимет комиссиясының 2022-жыл 5-январь күнги 2-санлы баянламасы
10-бәнтиниң орынланыўын тәмийинлеў бойынша мониторинг жумысларын алып барыў.
июнь айы Районлық Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда бөлими, мәпдар мәкемелер, кәрханалар ҳәм хожалық бирлеспелери баслықлары
Шымбай районы ҳәкиминиң қурылыс, коммуникациялар, коммунал хожалығы, экология ҳәм көклемзарластырыў мәселелери бойынша орынбасары тәрепинен көрип шығылатуғын мәселелер
2022-жылдың I ярым жыллықта белгиленген баслы ўазыйпаларды әмелге асырыў бойынша көрилип атырған иләжлар
1 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 28-декабрь күнги Олий Мәжлиске ҳәм халыққа жоллаған баянатынан келип шыққан ҳалда аймақларды комплекс раўажландырыў, коммуникациялар, қурылыс ҳәм үй-жай коммунал хожалығы тараўында тийисли ўәзыйпаларды өз ўақтында ҳәм сапалы әмелге асырыў. I ярым жыллық Район ҳәкиминиң орынбасары, коммерциялық банк филиаллары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
2 “Инсан қәдирин улығлаў ҳәм белсенди мәҳәлле” жылы Өзбекстан Республикасы Мәмлекетлик бағдарламасы шеңберинде белгиленген ўазыйпалар ҳәм тапсырмаларды әмелге асырыў. I ярым жыллық Район ҳәкиминиң орынбасары, коммерциялық банк филиаллары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
3 Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтың 2020-жыл
11-ноябрь «2020-2023 жылларда Қарақалпақстан Республикасын комплекс
социалық-экономикалық раўажландырыў ис-иләжлары ҳаққында»ғы
ПҚ-4889 санлы қарарында І ярым жыллықта әмелге асырылыўы белгиленген ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў.
I ярым жыллық Район ҳәкиминиң орынбасары, коммерциялық банк филиаллары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
4  Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 21-сентябрь күни Қарақалпақстан Республикасына сапары жуўмақлары бойынша тастыйықланған баянламасында белгиленген тапсырмалардың өз ўақтында орынланыўын тәмийинлеў. I ярым жыллық Район ҳәкиминиң орынбасары, коммерциялық банк филиаллары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
5 Өзбекстан Республикасы Президенти басшылығында өткерилген мәжилис баянламалары тапсырмаларын сөзсиз ҳәм сыпатлы орынлаў. I ярым жыллық Район ҳәкиминиң орынбасары, коммерциялық банк филиаллары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
6   Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 8-августь күнги “Аймақлардың жедел социаллық-экономикалық раўажланыўын тәмийинлеўге байланыслы баслы ис-иләжлар ҳаққында”ғы ПҚ-3182-санлы ҳәм 2019-жыл              8-январь күнги “Аймақларды комплекс социаллық-экономикалық раўажландырыў бойынша секторлар жумысларын жәнеде жетилистириўге байланыслы қосымша ис-иләжлар ҳаққында”ғы ПҚ-4102-санлы қарарларына муўапық жергиликли атқарыўшы ҳәкимият уйымларының жумысларын шөлкемлестириў усыллары ҳәм усылларды түптен жетилистириў бойынша халық турмысы сыпаты ҳәм дәрежесин асырыўға бағдарланған ўәзыйпаларды сөзсиз әмелге асырылыўын тәмийинлеў. Жыл даўамында Район ҳәкиминиң орынбасары, коммерциялық банк филиаллары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
ϴзбекстан Республикасы Президенти ҳәм республика ҳүкиметиниң аймақларды раўажландырыўдын системалы машқалалары бойынша тапсырмаларды әмелге асырыўды қадағалаў ҳәм көрилип атырған илажлар нәтийжелиги анализлери
Қурылыс ҳәм қурылыс индустрияси тараўында
1   2022-жыл “Абат аўыл” ҳәм “Абат мәҳәлле” бағдарламалары жойбарын ислеп шығыў ҳәм тастыйықлаў ушын Министрлер Кеңесине усыныў. март Район ҳәкиминиң орынбасары, коммерциялық банк филиаллары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
2 Көп қабатлы үй-жайлардың сыртқы инженерлик-транспорт коммуникацияларына шығыў имкәниятына ийе болған, бос ҳәм нәтийжесиз пайдаланып атырған жер участкаларына байланыслы мағлыўматлар банкин (“жерге байланыслы банк”) жаратыў. Март Район ҳәкиминиң орынбасары, Қурылыс бөлими (Н.Сапаров), Кадастрлар палатасы Шымбай районы филиалы  (М.Ауезов), коммерциялық банк филиаллары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
3 Қурылыс тараўын жедел ҳәм инновацион раўажландырыўдың
2020-2030-жылларға режелестирилген стратегиясын ислеп шығыў ҳәм әмелиятқа еңгизиў.
апрель Район ҳәкиминиң орынбасары, Қурылыс бөлими (Н.Сапаров), Кадастрлар палатасы Шымбай районы филиалы  (М.Ауезов), коммерциялық банк филиаллары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
4 2022-жыл “Абат аўыл” ҳәм “Абат мәҳәлле” бағдарламаларында белгиленген ўазыйпалардың орынланыўын анализ қылыў. ҳәр айда Район ҳәкиминиң орынбасары, Қурылыс бөлими (Н.Сапаров), Кадастрлар палатасы Шымбай районы филиалы  (М.Ауезов), коммерциялық банк филиаллары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
5 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 9-декабрь күнги
«Базар принциплерине тийкарланған ипотека кредитлери арқалы халықты үй-жай менен тәмийинлеўге тийкар қосымша ис-илажлары ҳаққында»ғы ПП-33-санлы Пәрманы менен тастыйықланған 2022-жылда үй-жай қурылысын раўажландырыў бойынша мақсетли бағдарламалердиң нәтийжели әмелге асырылыўын ҳәм аўыллық жерлерде қурылатуғын көп квартиралы үй-жайларды макромассивлер көринисинде жайғастырыў жағдайларын анализ қылыў.
ҳәр айда Район ҳәкиминиң орынбасары, районлық экономиканы раўажландырыў ҳәм кәмбағалллықты қысқарттырыў бөлими (Х.Қдырныязов),Финанс бөлими (П.Ибраимов), Қурылыс бөлими (Н.Сапаров), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
6 Районда қурылатуғын көп қабатлы үй-жайлар ушын жер участкаларын исбилерменлик суъбектлерине “E-IJRO AUKSION” бирден-бир электрон саўда майданшасындағы электрон аукцион арқалы сатыўды анализ қылыў. март Район ҳәкиминиң орынбасары, районлық экономиканы раўажландырыў ҳәм кәмбағалллықты қысқарттырыў бөлими (Х.Қдырныязов), Финанс бөлими (П.Ибраимов), Қурылыс бөлими (Н.Сапаров), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
7 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 2-апрель күнги “Қурылыс тараўында мәмлекетлик басқарыўшы системасын түптен жетилистириў ис-иләжлары ҳаққында”ғы ПФ-5392-санлы Пәрманы ўазыйпаларының орынланыўын анализ қылыў. ҳәр айда Район ҳәкиминиң орынбасары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
8 Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2019-жыл 31-июль күнги “2020-2022-жылларда мәкән пуқаралар жыйынлары аймақларының бас реже жойбарларын ислеп шығылыўы менен бир ўақытта аўыллық пунктлерин толық режелестириў жойбарларын ҳәмде қоңсылас мәҳәллелерди қала қурылысы тәрепинен раўажландырыў схемаларын ислеп шығыў бағдарламасын тастыйықлаў ҳаққында”ғы 639-санлы қарарының орынланыўын анализ қылыў. июнь Район ҳәкиминиң орынбасары, Қурылыс бөлими (Н.Сапаров), Финанс бөлими (П.Ибраимов), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
9 Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтың 2020-жыл
11-ноябрь күнги «2020-2023 жылларда Қарақалпақстан Республикасын комплекс
социалық-экономикалық раўажландырыў ис-иләжлары ҳаққында»ғы
ПҚ-4889 санлы қарары тийкарында бағдарлама шеңберинде мәнзилли дизимге киритилген социаллық тараў ҳәм инфраструктура объектлерин қурыў ҳәм реконструкция қылыў жумысларын анализ қылыў.
ҳәр айда                  10-күнине шекем Район ҳәкиминиң орынбасары, районлық экономиканы раўажландырыў ҳәм кәмбағалллықты қысқарттырыў бөлими (Х.Қдырныязов), Финанс бөлими (П.Ибраимов), Қурылыс бөлими (Н.Сапаров), Халық билимлендириў бөлими (Э.Мамбеткаримова), Дене-тәрбия ҳәм спорт бөлими (А.Төрениязов), Медицина бирлеспеси (А.Тажимуратов), Маденият бөлими (А.Каримбаева), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
Транспорт тараўында
1 Районда автомобиль жолларының бирден-бир электрон мағлыўматлар базасын қәлиплестириў сондай-ақ, олардың жуўапкершилигин асырыў ҳәмде тийисли уйымлар ҳәм шөлкемлерге бириктириў мақсетинде барлық автомобиль жолларының сондай-ақ, көпирлерди толық қатлаўдан өткериў. март Район ҳәкиминиң орынбасары, районлық Жоллардан пайдаланыў УК (Р.Жолдасов), Қурылыс бөлими (Н.Сапаров), Кадастрлар палатасы Шымбай районы филиалы  (М.Ауезов), коммерциялық банк филиаллары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
2 ϴзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл
9-декабрь күнги ‟ϴзбекстан Республикасы жол хожалығы системасын реформалаў ис-иләжлары ҳаққындаˮғы ПФ-5890-санлы Пәрманында белгилеп берилген ўазыйпаларды анализ қылыў.
ҳәр айда Район ҳәкиминиң орынбасары, районлық экономиканы раўажландырыў ҳәм кәмбағалллықты қысқарттырыў бөлими (Х.Қдырныязов),Финанс бөлими (П.Ибраимов), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
3 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 7-июнь күнги “Автомобиль транспортында жүклерди халықаралық тасыўды жәнеде раўажландырыўға байланыслы қосымша ис-иләжлар ҳаққында”ғы                         ПҚ-4353-санлы қарарының әмелге асырылыўын анализ қылыў. ҳәр айда Район ҳәкиминиң орынбасары, районлық экономиканы раўажландырыў ҳәм кәмбағалллықты қысқарттырыў бөлими (Х.Қдырныязов),Финанс бөлими (П.Ибраимов), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
4 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 22-январь күнги             “2022-2024-жылларда ϴзбекстан Республикасының социаллық ҳәм ислеп шығарыў инфраструктурасын раўажландырыў ис-иләжлары ҳаққында”ғы                ПҚ-98-санлы қарарына муўапық Инвестиция бағдарламаине киритилген халықаралық, мәмлекетлик ҳәм жергиликли әҳимийетиндеги автомобиль жолларын қайта қурыў, толық оңлаў жумыслары ҳәмде ишки хожалық аралық жолларды 2022-жыл көрсеткишлери орынланыўын анализ қылыў. ҳәр айда                   10-күнине шекем Район ҳәкиминиң орынбасары, районлық экономиканы раўажландырыў ҳәм кәмбағалллықты қысқарттырыў бөлими (Х.Қдырныязов), Жоллардан пайдаланыў УК (Р.Жолдасов), Финанс бөлими (П.Ибраимов), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
Мәлимлеме-коммуникация технологияларын раўажландырыў мәселелери бойынша
1 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2013-жыл 27-июн күнги
ПҚ-1989-санлы қарары тийкарында “Электрон ҳукумат” системасының мәлимлеме системалары ҳәм мағлыўматлар базасы комплекслерин шөлкемлестириў бойынша жойбарлар ҳәм илажларды әмелге асырыўдың жағдайын анализ қылыў.
май Район ҳәкиминиң орынбасары, районлық экономиканы раўажландырыў ҳәм кәмбағалллықты қысқарттырыў бөлими (Х.Қдырныязов), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
2 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл  21-ноябрь күнги “Санлы экономиканы раўажладырыў мақсетинде санлы инфраструктураны жәнеде модернизация қылыў ис-илажлары ҳаққында”ғы ПҚ-4022-санлы ҳәм “Мәлимлеме технологиялары ҳәм коммуникацияларының енгизилиўин қадағалаў, оларды қорғаў системасын жетилистириў ис-илажлары ҳаққында”ғы ПҚ-4024-санлы қарарлары орынланыўын анализ қылыў.  

май

Район ҳәкиминиң орынбасары, районлық экономиканы раўажландырыў ҳәм кәмбағалллықты қысқарттырыў бөлими (Х.Қдырныязов), Финанс бөлими (П.Ибраимов), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
Жанылғы-энергетика, коммунал хожалығы ҳәм абаданластырыў мәселелери бойынша
1 Район аймағындағы Дослық МПЖ да 0,4 км газ өткизгищлерин оңлаў бойынша жарамсызлық далалатнамаларын таярлаў, газ өткизгишлерин оңлаў бойынша смета ҳүжжетлерин ислеп шығыў экономика ҳәм социаллық тараўы тармақларын 2022/2023 жыллар гүз-қыс мәўсиминде турақлы ислеўге комплекс таярлықты тәмийинлеў бойынша бағдарлама жойбарларын ислеп шығыў.

II.                I ярым жыллық

Район ҳәкиминиң орынбасары, Үй-жой коммунал хызмет көрсетиў бөлими (П.Орынбаев),  мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
2 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 26-ноябрь күнги “Халықтың ишимлик суўы менен тәмийинленгенлик дәрежесин асырыў ҳәм сыпатын жақсылаў ушын Өзбекстан Республикасының суў ресусрларын басқарыўды жетилистириў ис-илажлары ҳаққында”ғы ПФ-5883-санлы Пәрманы әмелге асырылыўын анализ қылыў.

III.             I ярым жыллық

Район ҳәкиминиң орынбасары, Үй-жой коммунал хызмет көрсетиў бөлими (П.Орынбаев), Суў тармақлары филиалы (Е.Бердимуратов), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
3 Өзбекстан Республикасы Президентиниң “Республика суў тәмийнаты системасын жәнеде жетилистириў ҳаққында”ғы 2019-жыл 26-ноябрь күнги
ПҚ-4536-санлы қарары әмелге асырылыўын анализ қылыў.

IV.             I ярым жыллық

Район ҳәкиминиң орынбасары, Үй-жой коммунал хызмет көрсетиў бөлими (П.Орынбаев), Суў тармақлары филиалы (Е.Бердимуратов), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
4 ϴзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 24-сентябрь күнги “Тәбийғый газ бақылаўын ҳәм есабының автоматластырылған ситемасын енгизиў жойбарын әмелге асырыўға қаратылған қоысмша ис-иләжлар ҳаққында”ғы ПҚ-4840-санлы қарары тийкарында белгилеп берилген ис-илажлар режеси режеси тапсырмаларының орынланыўын анализ қылыў. I ярым жыллық Район ҳәкиминиң орынбасары, “Шымбай тумангаз” газ таминаты бөлими (Қ.Арзиев), Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў бөлими (П.Орынбаев), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
5 Өзбекстан Республикасы Президентиниң “Экономикалық тармақлары ҳәм социаллық тараўдың энергия унамлығын асырыў, энергия тежеўши технологияларды енгизиў ҳәм қайта тиклениўши энергия дереклерин раўажландырыўдың ис-иләжлары ҳаққында”ғы 2019-жыл 22-август күнги
ПҚ-4422-санлы қарарының әмелге асырылыўын анализ қылыў.
I ярым жыллық Район ҳәкиминиң орынбасары, районлық экономиканы раўажландырыў ҳәм кәмбағалллықты қысқарттырыў бөлими (Х.Қдырныязов), Финанс бөлими (П.Ибраимов)
6  Ɵзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 30-декабрь күнги «Республикада көклемзарластырыў жумысларын жеделлестириў, тереклерди корғаўды және де нәтийжели шөлкемлестириў ис-илажлары ҳаққында»ғы
ПП-46-санлы Пәрманы орынланыўын үйренип шығыў.
1-ярым

жыллық

Район ҳәкиминиң орынбасары, Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети Шымбай районы 1 дәрежели инспекторы (Т.Даўлетмуратов),

Шымбай районлық мәмлекетлик Тоғай хожалығы (Υ.Назарымбетов),

Тийисли мәкеме қархана ҳәм шөлкемлер

7 Ɵзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 30-декабрь күнги «Қоршаған-орталықты қорғаў ҳәм экологиялық қадағалаў тараўындағы мәмлекет органлары жумысларын шөлкемлестириў ис-илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-76-санлы Қарар орынланыўын үйренип шығыў.  

1-ярым  жыллық

Район ҳәкиминиң орынбасары, Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети Шымбай районы 1 дәрежели инспекторы (Т.Даўлетмуратов),

Шымбай районлық мәмлекетлик Тоғай хожалығы (Υ.Назарымбетов),

Тийисли мәкеме қархана ҳәм шөлкемлер

8 Ɵзбекстан Республикасы Президенти Ш.М. Мирзиëевтиң 2020-жыл 2-октябрь күнги Қарақалпақстан Республикасына хызмет сапары даўамында ҳәм де Қарқалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң нәўбеттен тысқары сегизинши сессиясында берилген тапсырмалар ҳәм кеңейтирилген тәризде өткерилген мәжилис баянлама тапсырмаларының орынланыўын үйренип шығыў. Ҳәр айда Район ҳәкиминиң орынбасары, Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети Шымбай районы 1 дәрежели инспекторы (Т.Даўлетмуратов),

Шымбай районлық мәмлекетлик Тоғай хожалығы (Υ.Назарымбетов)

9 Ɵзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 6-октябрь күнги «Ɵзбекстан Республикасында тоғай хожалығы системасын 2030-жылға шекем раўажландырыў концепциясын тастыйықлаў ҳаққында»ғы ПҚ-4850-санлы қарары орынланыўын үйренип шығыў Жыл даўамында Район ҳәкиминиң орынбасары, Шымбай районлық мәмлекетлик Тоғай хожалығы (Υ.Назарымбетов),

 

10 Ɵзбекстан Республикасы Президенти жанындағы 2020-жыл 10-август күнги өткерилген «Республика аймақларында хожалық ҳәм қурылыс шығындыларын жыйнаў ҳәм де қайта ислеў системасын жетилистириў барысында алып барылып атырылған жумыслар ҳәм алдағы актуал ўазыйпалар ҳаққында»ғы 63-санлы баянлама тапсырмаларын үйрениў 1-ярым

жыллық

Район ҳәкиминиң орынбасары, Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети Шымбай районы 1 дәрежели инспекторы (Т.Даўлетмуратов),

«Таза-ҳудуд» УК районлық бөлими (Қ.Қалмуратов)

11 Ɵзбекстан Республикасы Президентиниң «2019-2028-жыллар даўамында Ɵзбекстан Репсубликасында қатты хожалық шығындылар менен байланыслы жумысларды әмелге асырыў стратегиясын тастыйықлаў ҳаққында»ғы 2019-жыл 17-апрель ПҚ-4291-санлы қарары орынланыўын үйренип шығыў 1-ярым

жыллық

Район ҳәкиминиң орынбасары, Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети Шымбай районы 1 дәрежели инспекторы (Т.Даўлетмуратов)
12 Ɵзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2021-жыл 15-ноябрь күнги гүз ҳәм  2022-жыл бәҳәр мәўсимлеринде мийўели терек ҳәм путалар нәллери ҳәм де қәлемшелерин егиўдиң» 694-F-санлы бийлиги орынланыўын үйренип шығыў март-апрель Район ҳәкиминиң орынбасары, Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети Шымбай районы 1 дәрежели инспекторы (Т.Даўлетмуратов),

Шымбай районлық мәмлекетлик Тоғай хожалығы (Υ.Назарымбетов),

Тийисли мәкеме қархана ҳәм шөлкемлер

13 Ɵзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 29-сентябрь күнги «Хожалық ҳәм қурылыс шығындылары менен байланыслы жумысларды басқарыў системасын және де жеилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-4845-санлы қарары орынланыўын үйренип шығыў Жыл даўамында Район ҳәкиминиң орынбасары, Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети Шымбай районы 1 дәрежели инспекторы (Т.Даўлетмуратов),

Шымбай районлық мәмлекетлик Тоғай хожалығы (Υ.Назарымбетов),

Районлық Санитария-эпидемиологиялық тынышлық ҳәм жәмийет қәўипсизлиги хызмети бөлими (Б.Ражабов),

Тийисли мәкеме қархана ҳәм шөлкемлер

 

Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикаси Президентиниң пәрманлары, қарарлары, бийликлери ҳәм Ҳүкиметлик қарарлары орынланыўын мақсетли үйрениў
1 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 4-июнь күнги “Халқ пунктлерин абаданластырыў тараўында жумыслар нәтийжелигин асырыўға тийисли қосымша ис-илажлар ҳаққында”ғы ПҚ-4351-санлы қарарының орынланыўын районлық Абаданластырыў басқармасында мақсетли үйрениў.

V.                январь

Район ҳәкиминиң орынбасары, Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў бөлими (П.Орынбаев), Финанс бөлими (П.Ибраимов), Қурылыс бөлими (Н.Сапаров)
2 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 26-ноябрь күнги “Халқтың ишимлик суў менен тәмийинленгенлик дәрежесин асырыў ҳәм оның сапасын жақсылаў ушын Өзбекстан Республикасының суў ресусрларын басқарыўды жетилистириў ис-иләжлар ҳаққында”ғы ПФ-5883-санлы Пәрманы.

VI.             февраль

Район ҳәкиминиң орынбасары, Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў бөлими (П.Орынбаев), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
3 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 6-март күнги “Автомобиль транспортын басқарыў системасын жәнеде жетилистириў
ис-иләжлары ҳаққында”ғы ПҚ-3589-санлы қарары орынланыўын районлық Жоллардан пайдаланыў УК мақсетли үйрениў.

VII.          Март-Апрель

Район ҳәкиминиң орынбасары, Жоллардан пайдаланыў УК (Р.Жолдасов), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
4 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 22-январь күнги             “2022-2024-жылларда ϴзбекстан Республикасының социаллық ҳәм ислеп шығарыў инфраструктурасын раўажландырыў ис-иләжлары ҳаққында”ғы                ПҚ-98-санлы қарарына муўапық Инвестиция бағдарламасына киритилген халықаралық, мәмлекетлик ҳәм жергиликли әҳимийетиндеги автомобиль жолларын қайта қурыў, толық оңлаў жумыслары ҳәмде ишки хожалық аралық жолларды 2021-жыл көрсеткишлери орынланыўын районлық жоллардан пайдаланыў УК үйрениў. июнь Район ҳәкиминиң орынбасары, районлық экономиканы раўажландырыў ҳәм кәмбағалллықты қысқарттырыў бөлими (Х.Қдырныязов), Жоллардан пайдаланыў УК (Р.Жолдасов), Финанс бөлими (П.Ибраимов), мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
Комплекс баслығы – Шымбай районы ҳәкиминиң Аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери бойынша орынбасары
С.Узақбергенов басшылығында көрип шығылатуғын мәселелер
1. ϴзбекстан Републикасы Призедентиниң 2021-жыл 15-ноябрь күнги «Бийдай жетистириў ҳәм сатыўда еркин басекени тамийинлейтуғын базар принциплерин енгизиў ҳақкында»ғы ПҚ-10-санлы қарарын орынлаў. Сондай-ақ, 2022-жыл өними ушын егилген ғәлле майданларында агротехник илажларды өткериў ис-илажлары хаққында. апрель Аўыл хожалығы бөлими,

“Шымбай дан”,

тийисли мәкемелер.

2. ϴзбекстап Республикасы Президентиниң 2020-жыл 5-декабрь күнги «Қарақалпақстан Республикасында суў ресурсларынан нәтийжели пайдаланыў ҳәм жерлердиң мелиоратив жағдайын жақсылаў бойынша кешиктириб болмайтуғын илажлар туўрысында» ПҚ-4912-санлы қарары орынланыўын анализ қылыў. апрель  

Районлық Ирригация бөлими,

Тийисли мәкеме ҳам шөлкемлер,

3. ϴзбекстап Республикасы Президентиниң 2020-жыл 29-январдағы “Шарўашылык тармағын мәмлекет тәрепинен қоллап-қуўатлаў бойынша қосымша ис-илажлары хаққында”ғы ПҚ-4576-санлы шешими орынланыўын тамийинлеў. хар шеректе Районлық Ветеринария ҳәм шарўашылыкты раўажландырыў бөлими,  Қаржы бөлими
4 ϴзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 14-июндағы «Қусшылықты раўажландыў ҳәм тармақларда азық-аўқат өнимлери базасын жетилистириўге қаратылған қосымша ис-илажлар туўрысында»ғы ПҚ-5146-санлы карарының орынланыўын тәмийинлеў. Хар шеректе Районлық Ветеринария ҳәм шарўашылыкты раўажландырыў бөлими,  Қаржы бөлими
Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманлары, қарарлары, бийликлериниң

орынланыўын мақсетли үйрениў

1 ϴзбекстан  Республикасы  Президентиниң 2020-жыл 5-декабрь күнги  “Қарақалпақстан Республикасында суў ресурсларынан мақсетли пайдаланыў  ҳәм жерлердиң мелиоратив жағдайын жақсылаў бойынша кешиктирип болмайтўғын  ис-илажлар туўрысын”ғы ПҚ-4912-сан қарары орынланыўын маҳсетли үйрениў март

 

Районлық Ирригация бөлими,

Тийисли мәкеме ҳам шөлкемлер,

1 ϴзбекстан Республикасы Президентинин 2021-жыл 28-июль күнги “Жүзимшиликти раўажландырыўда кластер сестемасын еңгизиў, тараўға жетекши технологияларды қамтыўды мәмлекет тәрепинен қоллап қуўатлаў бойынша қосымша ис-илажлар туўрысында”ғы ПҚ-5200-санлы қарарының орынланыўын мақсетли үйрениў март

 

Районлық аўыл ҳожалық бөлими
3 ϴзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2021-жыл
6-декабрь күнги «Масақлы дән жетистириўши аўыл хожалық кәрҳаналарын финанслық жақтан қоллап-қуўатлаў ис-илажлары туўрысында”ғы 736-сан қарары орынланыўын мақсетли үрениў
апрель Районлық аўыл ҳожалық бөлими
Шымбай районы ҳәкиминиң жаслар сиясаты, социаллық раўажландырыў ҳәм руўхый-ағартыўшылық ислери бойынша орынбасары
Р.Жумамуратов тәрепинен көрип шығылатуғын мәселелер
Жаслар сиясаты, социаллық раўажландырыў ҳәм руўхый-ағартыўшылық ислери бойынша
1 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жылды елимизде «Инсан қәдирин улығлаў ҳәм белсенди мәҳәлле жылы» деп жәриялаўы мүнасибети мененбелгилеп берилген тийкарғы ўазыйпаларды өз ўақтында сапалы орынланыўын тәмийинлеў. I ярым жыллық Район ҳәкиминиң орынбасары (Р.Жумамуратов), тийисли мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
2 2022-2026-жылларға мөлшерленген Жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясын “Инсан мәплерин улығлаў ҳәм белсенди мәҳелле жылы”нда әмелге асырыўға тийисли Шымбай районы аймақлық бағдарламаларын ислеп шығыӯ I ярым жыллық Район ҳәкиминиң орынбасары (Р.Жумамуратов), тийисли мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
3 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 3-февраль күнги “Билимлендириӯ системасын реформалаў бойынша қосымша
ис-илажлар ҳаққында”ғы Б-22-санлы бийлиги ҳәм де усы мазмундағы  Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2022-жыл
11-февраль күнги 22-13-0-Б/22-санлы бийлигинде берилген тапсырмаларды белгилеп алыӯ.
I ярым жыллық Район ҳәкиминиң орынбасары (Р.Жумамуратов), районлық Халық билимлендириӯ бөлими (Э.Мамбеткаримова), тийисли мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
4 Өзбекстан Республикасы Президентиниң республика аймақларына сапары жуўмақлары бойынша тастыйықланған мәжилис баянламаларында берилген тапсырмаларының комплекске кириўши мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлери тәрепинен сапалы орынланыўын қадағалаўға барыӯ. I ярым жыллық Район ҳәкиминиң орынбасары (Р.Жумамуратов), тийисли мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикаси Президентиниң пәрманлары, қарарлары, бийликлери
ҳәм Ҳүкиметлик қарарлары орынланыўын мақсетли үйрениў
1 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 19-январ күнги “Мәҳәллелерде жаслар менен ислеў системасын түптен жетилистириў ис-илажлары ҳаққында”ғы ПҚ-92-санлы қарары ҳәм де усы мазмундағы Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң
2022-жыл 22-январ күнги 29-13-0-Қ/22 санлы қарарының орынланыӯы тәмийинлеӯ
Февраль Район ҳәкиминиң орынбасары (Р.Жумамуратов), Жаслар ислери агентлиги районлық бөлими (И.Зарликов), тийисли мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
2 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл2-февраль күнги “Мәденият ҳәм көркем-өнер тараўын раўажландырыўға  қаратылған қосымша ис-иләжлар ҳаққында”ғы ПҚ-112-санлы қарары ҳәм де музмундағы Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесииниң 2022-жыл 10-февраль күнги 84-13-О-Қ/22-санлы қарарының орынланыӯы ҳаққында

 

 

Март Район ҳәкиминиң орынбасары (Р.Жумамуратов), Мәденият бөлими (А.Каримбаева), 8-санлы Балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектеби (Б.Ембергенов), тийисли мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
3 Мектепке шекемги билимлендириў тараўына жеке сектор қаржыларын қамтыў арқалы жаңа мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлерин шөлкемлестириў. Апрель Район ҳәкиминиң орынбасары (Р.Жумамуратов), Мектепке шекемги билимлендириў бөлими (Г.Айтмуратова)
4 Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Хорезм ўәлаятында тәжирийбе-сынаў тәризинде баслаўыш класс (1-4-класс) оқыўшыларын бийпул аўқат менен тәмийинлеў системасы енгизиў бойынша тийкарланған усынысларды киргизиў Май Район ҳәкиминиң орынбасары (Р.Жумамуратов), Халық билимлендириў бөлими (Э.Мамбеткаримова)
5 Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2021-жыл
23-декабрь күнги 769-санлы қарары ҳәм усы мазмундағы Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2022-жыл 13-январь күнги «Имканияты шекленген шахсларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, олардың бәнтлигине көмеклесиў ҳәм де социаллық белсендилигин асырыў бойынша қосымша ис-илажлары туўрысында»ғы 51-13-0-Q/22-санлы шешими ҳаққында.
Июнь Районлық Медицина бирлеспеси (А.Тажимуратов),Шымбай районлық социал-медициналық хызметлерди раўажландырыў бөлими (Е.Атамуратов), районлық Халық бәнтлигине көмеклесиў орайы (Р.Бисенбаев), районлық Халық билимлендириў бөлими (Э.Мамбеткаримова), районлық “Майыплар жәмийети” (Ш.Бабажанова), районлық “Көзи әззилер жәмийети” (Е.Қалекешов).
6 Жаңа Өзбекстанның 2022-2026-жылларда мөлшерленген ҳәрекетлер стратегиясының мәмлекетимиз раӯажланыӯындағы әҳмийети ҳаққында ҳәр бир бөлимлерде семинарлар ҳәм де түсиник жумысларын алып барыў 1-ярым жыллық Район ҳәкиминиң орынбасары (Р.Жумамуратов), тийисли мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
I. Жас өспиримлердиң ҳуқықларын ҳәм нызамлы мәплерин тәмийинлеў бойынша аймақлық комиссиялардың хызметин кәлиплестириўге қаратылған илажлар

 

1. Өзбекстон Республикасы Президенти басшылығында 2021-жылы 28-июлъ күни өткерилген видеоселектор жыйналысының 39-санлы баянламасында белгилеп берилген тапсырмалар орынланыўын тәмийинлеў. 2022-жыл
1-ярым жыллық
Балаларды қорғаӯ мәселелери бойынша секторы Б.Есенов ҳәм комиссия ағзалары
2. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 9-август күнги
“Бала ҳуқықларының кепилликлерин тәмийинлеў системасын және де жетилистириў ис-илажлары ҳаққында”ғы ПФ-6275-санлы Пәрманында белгиленген тийкарғы ўазыйпалардың өз ўақтында нәтийжели орынланыӯын тәмийинлеӯ.
2022-жыл
1-ярым жыллық
Балаларды қорғаӯ мәселелери бойынша секторы Б.Есенов ҳәм комиссия ағзалары
3. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 9-август күнги “Жетим балалар ҳәм ата-ана қарамағынан айрылған балаларды мәмлекет тәрепинен қоллап-қуӯатлаӯдың жаңа системасын еңгизиӯ ис-илажлары ҳаққында”ғы
ПҚ-5216-санлы қарарында белгиленген тийкарғы ўазыйпаларды өз ўақтында нәтийжели орынланыӯын тәмийинлеў.
2022-жыл
1-ярым жыллық
Балаларды қорғаӯ мәселелери бойынша секторы Б.Есенов ҳәм комиссия ағзалары
4. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 9-август күнги “Жетим балалар ҳәм ата-ана қарамағынан айрылған балаларды тәрбиялаӯдың жаңа системасын еңгизиӯ ис-илажлары ҳаққында”ғы ПҚ-5215-санлы қарарында белгиленген тийкарғы ўазыйпаларды өз ўақтында нәтийжели орынланыӯын тәмийинлеў. 2022-жыл
1-ярым жыллық
Балаларды қорғаӯ мәселелери бойынша секторы  (Б.Есенов) ҳәм комиссия ағзалары
Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманлары, қарарлары, бийликлери ҳәм

Ҳүкиметлик қарарлары орынланыўын мақсетли үйрениў

1 Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 31-июль күнги 158-санлы қарары менен тастыйықланған “Шаңарақлық балалар үйлери ҳаққында”ғы Нызамға муӯапық Шаңарақлық балалар үйлерин шөлкемлестириӯ жумысларын орынланыӯын мақсетли үйрениӯ. Феврал Балаларды қорғаӯ мәселелери бойынша секторы (Б.Есенов), районлық Халық билимлендириӯ бөлими (Э.Мамбеткаримова), Шымбай районлар ара қорғаӯ бөлими (Қ.Раманов) ҳәм комиссия ағзалары
2 Өзбекстан Республикасы “Билимлендириӯ ҳаққында”ғы нызамының орынланыӯын мақсетли үйрениӯ Март Балаларды қорғаӯ мәселелери бойынша секторы (Б.Есенов), районлық Халық билимлендириӯ бөлими (Э.Мамбеткаримова)
ҳәм комиссия ағзалары
3 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 9-август күнгги “Бала ҳуқықларының кепилликлерин тәмийинлеў системасын және де жетилистириў ис-илажлары ҳаққында”ғы ПФ-6275-санлы пәрманының орынланыўын мақсетли үйрениў. июнь Балаларды қорғаӯ мәселелери бойынша секторы (Б.Есенов), районлық Халық билимлендириӯ бөлими (Э.Мамбеткаримова), Шымбай районлар ара қорғаӯ бөлими (Қ.Раманов) ҳәм комиссия ағзалары
4 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 9-август күнги “Жетим балалар ҳәм ата-анасы қарамағынан айрылған балаларды мәмлекет тәрепинен қоллап-қуӯатлаӯдың жаңа системасын еңгизиӯ ис-илажлары ҳаққында”ғы
ПҚ-5216-санлы қарары орынланыўын мақсетли үйрениў.
Март, июнь Балаларды қорғаӯ мәселелери бойынша секторы (Б.Есенов),
районлық Халық билимлендириӯ бөлими (Э.Мамбеткаримова),
Шымбай районлар ара қорғаӯ бөлими (Қ.Раманов) ҳәм комиссия ағзалары
5 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 9-август күнги “Жетим балалар ҳәм ата-анасы қарамағынан айрылған балаларды тәрбиялаӯдың жаңа системасын еңгизиӯ ис-илажлары ҳаққында”ғы ПҚ-5215-санлы қарарының орынланыўын мақсетли үйрениў. Март, июнь Балаларды қорғаӯ мәселелери бойынша секторы (Б.Есенов),
районлық Халық билимлендириӯ бөлими (Э.Мамбеткаримова),
Шымбай районлар ара қорғаӯ бөлими (Қ.Раманов) ҳәм комиссия ағзалары
6 Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2022-жыл 3-август күнги “Ер жетпеген балаларға социаллық-ҳуқықый жәрдем көрсетиӯди еле де жетилистириӯ ис-илажлары ҳаққында”ғы 490-санлы қарарының орынланыўын мақсетли үйрениў. февраль Балаларды қорғаӯ мәселелери бойынша секторы (Б.Есенов),
районлық Ишки ислер бөлими (С.Утамбетов)
районлық Халық билимлендириӯ бөлими (Э.Мамбеткаримова)
ҳәм комиссия ағзалары
Жәмийетлик ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша
1 Социаллық-руўхый орталықты саламатластырыў, диний кеңпейиллик ҳәм де миллетлерара татыўлықты беккемлеў бойынша қосымша ис-илажлар
“ЖОЛ КАРТА”сының орынланыўы ҳаққында
1-ярым жыллық Жәмийетлик ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша бас қәнигеси (М.Бердимуратов), районлық Ишки ислер бөлими, Шымбай “ХАН” мешити, Районлық Руўхый ҳәм ағартыўшылық бөлими, Аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйынлары баслықлары.
2 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 4-март күнги
“2021-2025-жылларда пуқаралық жәмийетин раўажландырыў концепциясын тастыйықлаў ҳаққында”ғы ПП-6181-санлы Пәрманында белгиленген тапсырмалардың орынланыўын тәмийинлеў.
1-ярым жыллық Жәмийетлик ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша бас қәнигеси, районлық Әдиллик бөлими, Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлккемлер, Аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйынлары баслықлары.
3 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл
16-апрель күнги “Диний-ағартыўшылық тараўы жумысларын түптен жетилистириўис-илажлары ҳаққында”ғы
ПП-5416-санлы Пәрманының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде районда “Жаўызлыққа қарсы ағартыўшылық” атлы атамаларда ушрасыўлар шөлкемлестириў.
1-ярым жыллық Жәмийетлик ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша бас қәнигеси,

районлық Ишки ислер бөлими, районлық Халық билимлендириў бөлими, Кәсип-өнер мектеби, районлық Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў бөлими,Жаслар ислери агентлиги районлық бөлими, районлық Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими, Шымбай “Хан” мешити,Аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйынлары баслықлары.

4 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 4-сентябрь күнги “Диний-ағартыўшылық жумысларын жетилистириў бойынша қосымша
ис-илажлар ҳаққында”ғы ПҚ-4436-санлы қарарының орынланыўын тәмийинлеў.
1-ярым жыллық Жәмийетлик ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша бас қәнигеси,

Ишки ислер бөлими, районлық Халық билимлендириў бөлими, Кәсип-өнер мектеби, районлық Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў бөлими, Жаслар ислери агентлиги районлық бөлими, районлық Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими, Шымбай “Хан” мешити, Аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйынлары баслықлары.

Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманлары, қарарлары, бийликлери ҳәм

Ҳүкиметлик қарарларының орынланыўын мақсетли үйрениў

1 Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1998-жыл 7-июнь күнги “Ҳаж” ҳәм “Умра” иләжларын шөлкемлестириў ҳәм алып барыўды жәнеде күшийттириў ҳаққында”ғы 364-санлы қарарының орынланыўын “Бердақ” МПЖ ҳәм “Қостерек” АПЖ лары кесиминде үйренип шығыў. Февраль Жәмийетлик ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша бас қәнигеси,
районлықИшки силер бөлими,
Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап қуўатлаў бөлими Шымбай “Хан” мешити, “Бердақ” МПЖ ҳәм “Қостерек” АПж баслықлары.
2 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 4-сентябрь күнги“ Диний-ағартыўшылық тараўы жумысларын беккемлеў бойынша қосымша ис-иләжлар ҳаққында”ғы ПҚ-4436-санлы қарарының орынланыўын “Шахтемир” МПЖ ҳәм “Дослық” МПЖ лар кесиминде үйрениў. Март Жәмийетлик ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша бас қәнигеси,
районлық Ишки ислер бөлими, МҚХ районлық арнаўлы ўәкили,
Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап қуўатлаў бөлими, Жаслар ислери агентлиги районлық бөлими, районлық Халықтың бәнтлигине көмеклесиў орайы, “Шахтемир” МПЖ ҳәм “Дослық” МПЖ баслықлары.
3 Өзбекстан Республикасының “Ҳүждан еркинлиги ҳәм диний шөлкемлер ҳаққында”ғы Нызамының орынланыўын “Майжап” АПЖ ҳәм “Пашентаў” АПЖлар кесиминде районлық Әдиллик бөлими менен биргеликте үйрениў. Апрель Жәмийетлик ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша бас қәнигеси,
районлық Әдиллик бөлими, “Майжап” АПЖ ҳәм “Пашентаў” АПЖ баслықлары.
4 “Мәмлекетлик ҳәм мәмлекетлик емес шөлкемлер ҳаққында”ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының “Оржап” МПЖ ҳәм “Қамыс арық” АПЖлар кесиминде орынланыўын районлық Әдиллик бөлими менен биргеликте үйрениў. Май Жәмийетлик ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша бас қәнигеси,
районлық Әдиллик бөлими, “Оржап” МПЖ ҳәм “Қамыс арық” АПЖ баслықлары.
5 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 16-апрель күнги
“Диний-ағартыўшылық тараўы жумысларын түптен жетилистириў ис-илажлары ҳаққында”ғы ПП-5416-санлы Пәрманының орынланыўын “Тазажол” АПЖ ҳәм “Абат Мәкан” МПЖ лар кесиминде үйренип шығыў.
Июнь Жәмийетлик ҳәм диний шөлкемлер менен байланыслар бойынша бас қәнигеси,

Ишки ислер бөлими, районлық Халық билимлендириў бөлими, Кәсип-өнер мектеби, районлық Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў бөлими, Жаслар ислери агентлиги районлық бөлими, районлық Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими, Шымбай “Хан” мешити, “Тазажол” АПЖ ҳәм “Абат Мәкан” МПЖ баслықлары.

Туризм, спорт, мәденият, мәдений мийрай ҳәм ғалабалық коммуникациялар мәселелери
1 Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтың 2021-жыл 6-ноябрь күнги Өзбекстан Республикасы Олий Мәжилис Нызамшылық палатасы ҳәм Сенатының Өзбекстан Республикасы сайланған Президентиниң лаўазымға кирисиўине бағышланған қоспа мүжилисинде  шығып сөйлеўинен келип шығатуғын тийкарғы ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў I ярым жыллық Районлық Спорт бөлими, Мәденият бөлими ҳәм тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлер
2 Жаңа Өзбекстанның 2022-2026-жылларға бағдарланған раўажланыў стратегиясы шеңберинде белгиленген тийкарғы ўазыйпаларды әмелге асырыў, тараўды жәнеде раўажландырыў бойынша белгиленген тапсырмаларды өз ўақтында орынлаў I ярым жыллық Районлық Спорт бөлими, Мәденият бөлими ҳәм тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлер
3 Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасына хызмет сапары даўамында тараўға байланыслы белгилеп берилген ўазыйпалардың сөзсиз ҳәм өз ўақтында орынланыўын тәмийинлеў I ярым жыллық Районлық Спорт бөлими, Мәденият бөлими ҳәм тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлер
4 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 5 тийкарғы басламасы шеңберинде жасларды мәденият, спорт ҳәм көркем өнер мәкемелерине қамтыў, сондай-ақ, санаат тараўында әмелге асырылып атырған илажларға қамтыў бойынша әмелий жумысларды муўапықластырыў I ярым жыллық Районлық Спорт бөлими, Мәденият бөлими ҳәм тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлер
5 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 27-декабрь күнги «Опера ҳәм балет көркем-өнерин жәнеде раўажландырыў ис-илажлары туўрысында»ғы 64-санлы қарарында белгилеп берилген ўазыйпалардыңсапалы орынланыўын тәмийинлеў I ярым жыллық Районлық Спорт бөлими, Мәденият бөлими ҳәм тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлер
Мәденият ҳәм көркем-өнер тараўын раўажландырыў мәселелери бойынша
1 Мәденият тараўында мәмлекетлик-жеке меншик шериклик тийкарында бағдарлама тийкарында әмелге асырылып атырған әмелий жумысларды анализ қылыў. февраль Мәденият бөлими ҳәм тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлер
2 «Наўрыз» улыўма халықлық байрамын көтеринки руҳта өткериў бойынша ис-илажлар шөлкемлестириў. Март Районлық Спорт бөлими, Мәденият бөлими ҳәм тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлер
3 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 26-май күнги «Мәденият ҳәм көркем-өнер тараўының жәмйет турмысындағы орны ҳәм тәсирин жәнеде асырыў ис-илажлары туўрысында»ғы ПП-6000-санлы Пәрманында белгилеп берилген ўазыйпалардың орынланыўын анализ қылыў. март Районлық Спорт бөлими, Мәденият бөлими ҳәм тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлер
4 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 7-апрель күнги «Кино тараўын ҳәм көркем-өнерди жаңа басқышқа алып шығыў, тараўжы мәмелкет тәрепинен қоллап-қуўатлаў системасын жәнеде жетилистириў туўрысында»ғы ПП-6202-санлы Пәрманында белгилеп берилген ўазыйпалардың орынланыўын анализ қылыў. апрель Районлық Спорт бөлими, Мәденият бөлими ҳәм тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлер
5 Мәденият ҳәм көркем-өнер тараўында билим алып атырған жаслар арасында көрик таңлаўлар шөлкемлестириў илажларын көриў апрель-май Мәденият бөлими ҳәм тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлер
Шымбай районы ҳәкими орынбасары, Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў бөлими баслығы Е.Мадреймов тәрепинен көрип шығылатуғынмәселелер
Iа.  2021-жыл I ярым жыллықта Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ Олий Мажлиске Мүрәжатнамасы ҳәмде Министрлер Кабинетиниӊ жақын мүддетке ҳәм узақ келешекке бағдарланған ҳәрекетлер бағдарламасынан  келип шығатуғын әҳмийетли  ўазыйпалары
1 Жаңа Өзбекстанның 2022-2026-жылларға мөлшерленген раўажланыў стратегиясын 2022-жылда әмелге асырыўға қаратылған “Инсан қәдирин улығлаў ҳәм белсенди мәҳәлле жылы” Мәмлекетлик дәстүриниң орынланыўын сөзсиз тәмийинлеў. 1 ярым жыллық Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими, бөлим қәнигелери
2 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 29-декабрь күнги Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисине Мүрәжатнамасынан келип шығатуғын әҳмийетли ўазыйпалардыӊ орынланыўын тәмийинлеў.  

I ярым жыллық

Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими,

бөлим қәнигелери

3 Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ Қарақалпақстан Республикасына хызмет сапары жуўмақлары бойынша тастыйықланған баянламаларда белгилеп берилген тапсырмалардың орынланыўын тәмийинлеў. Iярым жыллық Районлық  Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими,

бөлим қәнигелери

4 Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен өткерилген мәжилислер баянламаларында белгилеп берилген тапсырмалардың орынланыўын тәмийинлеў. Iярым жыллық Районлық  Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими,

бөлим қәнигелери

5 Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ республика аймақларына хызмет сапары жуўмақлары бойынша тастыйықланған баянламаларда белгилеп берилген тапсырмалардың орынланыўын тәмийинлеў.  

I-II шерек

Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими,

бөлим қәнигелери

6 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл
10-февраль күнги “Нызамшылық ҳүжжетлери орынланыўын нәтийжели шөлкемлестириўде мәмлекетлик басқарыў уйымлары ҳәм жергиликли атқарыўшы ҳәкимият уйымлары баслықларының жеке жуўапкершилигин күшейтириўге қаратылғанқосымша ис-илажлар туўрысында”ғы ПП-6166 санлы пәрманында белгилеп берилген ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў.
I ярым жыллық Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими,

бөлим қәнигелери

7 Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ “Жәмийетте социаллық-руўхый орталықты саламатластырыў, мәҳәлле институтын жәнеде қоллап-қуўатлаў ҳәмде шаӊарақ ҳәм ҳаял-қызлар менен ислесиў системасын жоқары дәрежеге алып шығыў ис-илажлары ҳаққында”ғы 2020-жыл 18-күнги П-5938-санлы Пәрманында белгилеп берилген әҳмийетли ўазыйпаларының өз ўақтында сыпатлы әмелге асырылыўын тәмийинлеў.  

 

I-II шерек

Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими
8 Орынларда “Ҳаяллар дәптери”не киритилген Ҳаял-қызларды социаллық-ҳуқықый, психологиялық қоллап-қуўатлаў, сондай-ақ, оларды жумыс пенен тәмийинлеў ҳәм исбилерменликке, билим ҳәм кәсип-өнерге үйретиў барысында ушырасыўларды әмелге асырыў.  

 

 

март-апрель

Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими,

районлық Халық бәнтлигине көмеклесиў орайы,

Финанс-экономика ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бөлими, Халқ банки, Агробанк районлық филиаллары,

9 “Ҳаяллар дәптери”не киритилген ҳаял-қызлар машқалаларын өз ўақтында анықлаў,оларға берилген жәрдемлерди үйрениў ҳаял-қызларға берилген жеңилликлерди мәнзилли қоллап-қуўатлаў илажларын көриў. I ярым жыллық Район ҳәкимлиги, районлық Халық бәнтлигине көмеклесиў орайы, Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими,

Халық банк Шымбай  филиалы, пуқаралар жыйынлары.

 

10 Ҳаял-қызларды кәсип-өнерге оқытыў, қайта таярлаў тәжирийбесин асырыў, исбилерменлик жумысларын жолға қойыўға көмеклесиў ушын субсидиялар ҳәм кредитлер ажыратыў арқалы ҳаял-қызлардың бәнтлигин тәмийинлеўге көмеклесиў ҳәм де исбилерменликти раўажландырыў. I ярым жыллық Район ҳәкимлиги,  Бәнтликке көмеклесиў орайы, Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты
қоллап-қуўатлаў бөлими,

Халқ банк АКБ Шымбай  филиалы, пуқаралар жыйынлары

Iб. 2022-жыл I ярым жыллықда белгиленген әҳмийетли ўазыйпаларын әмелге асырыў бойынша усыныслар
1 Мәҳәллелерде мәҳәлле институтын раўажландырыў тараўында әмелге асырылып атырған реформалардың мазмун- мәнисин, оның жәмийет турмысында тутқан орнын ҳалықтың  кең жәмийетшилигине жеткериў, тәжирийбелери кең үгит- нәсиятлаў  бойынша әмелийис-илажлар белгилеў. январь-март Район ҳәкимлиги,  Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими, “Мәҳәлле” қайырқомлық жәмийетлик фонды Шымбай районлық бөлими.
2     “Ҳаяллар дәптери”н жүритиў арқалы ҳаял-қызлар машқалаларының системалы түрде шешимин табыў ҳәм оларды социаллық-қоллап-қуўатлаў бойынша жумысларды системаластырыў мақсетинде норматив-ҳуқықый ҳүжжет ислеп шығыўда усыныслар киритиў. февраль Район ҳәкимлиги,  Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими, “Мәҳәлле” қайырқомлық жәмийетлик фонды Шымбай районлық бөлими
3      Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары имаратларын қурыў, олардың материаллық техникалық базасын беккемлеў бойынша 2022-2023-жылларға мөлшерленген мәнзилли бағдарлама ислеп шығыў. март Район ҳәкимлиги,  Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими, Қурылыс бөлими, Финанс бөлими
4 Аймақларды социаллық-экономикалық раўажландырыў,
ҳаял-қызлар бәнтлигине көмеклесиў мақсетинде районда
2 мәҳәлледе 50 ден артық ҳаял-қызларды кооперация усылында өз исбилерменлигин жолға қойыўы ушын әмелий
ис-илажлар белгилеў.
Февраль-июнь Район ҳәкимлиги,  Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими,районлық Халық бәнтлигине көмеклесиў орайы
5 8-март “Халық-аралық ҳаял-қызлар күни” мүнәсибети менен ҳаял-қызлар күнин жәнеде көтериңкилик пенен өткериў, ҳаял-қызларға ҳүрмет-иззет көрсетиў мақсетинде орынларда руўхый-ағартыўшылық илажларыншөлкемлестириў. март Район ҳәкимлиги, Районлық Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими,  районлық мәкеме кәрхана ҳәм шөлкемлер
6 22 март–“Мәҳәлле тараўы хызметкерлери күни” байрамын жоқары дәрежеде өткериў, мәҳәлле хызметкерлерин хошаметлеў, үлгили мәҳәллелер жумысларын кең ен жайдырыў бойынша район ҳәкимлигине усыныс киритиў. март Район ҳәкимлиги, Районлық  Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими,“Мәҳәлле” қайырқомлық жәмийетлик фонды районлық бөлими, пуқаралар жыйынлары
7 9-май-“Еслеў ҳәм қәдирлеў күни” мүнәсибети менен мәҳәллелерде “Еслеў бар екен-миллет жасайды”, “Итибар ҳәм ғамқорлық-инсаныйлық миннет” сүренлери астында нураныйлар ушырасыўлар өткериў.. апрель-май Район ҳәкимлиги, районлық  Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими, районлық Мәденият бөлими, Руўхый ағартыўшылық орайы районлық бөлими,  “Мәҳәлле” қайырқомлық жәмийетлик фонды районлық бөлими, пуқаралар жыйынлары
8 Кексе әўлад ўәкиллерине қаратылған ғамқорлық ҳәм итибарды күшейтириў ушын қолай шөлкемлестириўши-ҳуқықыйшәрт-араятларды жаратыў, кекселердиң дем алыўын шөлкемлестириў системасын сапа жағынан жаңа дәрежеге көтериў бойынша усыныслар таярлаў. май Район ҳәкимлиги, Районлық  Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими,   районлық Медицина бирлеспеси, Шымбай районы Туризм ҳәм спорт бөлими, пуқаралар жыйынлары
9 15-май-“Халықаралық шаңарақ күни” мүнәсибети менен Шымбай районында шаңарақлық қәдириятларды беккемлеў, үлгили шаңарақларды үгит-нәсиятлаў мақсетинде район ҳәкимлигине усыныс киритиў. Байрамды жоқары көтериңкилик пенен өткериў. май Район ҳәкимлиги, районлық  Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими, районлық Мәденият бөлими, Руўхый ағартыўшылық орайы районлық бөлими,  “Мәҳәлле” қайырқомлық жәмийетлик фонды Шымбай районлық бөлими, пуқаралар жыйынлары
10 Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жанындағы жәмийетшилик қурамлары жумысларын муўапықластырыў ҳәм оларға әмелий-көргизбели жәрдем көрсетиў жумысларын шөлкемлестириў бойынша ис-илажлар белгилеў. июнь Район ҳәкимлиги, Районлық  Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими, “Мәҳәлле” қайырқомлық жәмийетлик фонды Шымбай районлық бөлими, пуқаралар жыйынлары
2022-жыл I ярым жыллыққа белгиленген әҳмийетли ўазыйпаларды әмелге асырыў бойынша көрилип атырған илажлар
1 “Кеңес” аўыл пуқаралар жыйынындаҳаял-қызлар машқалаларын өз ўақтында анықлаў, жәрдемге мүтәж ҳәм аўыр социаллық жағдайға түсип қалған ҳаял-қызлар, соның ишинде, майыплығы болған ҳаялларды мәнзилли қоллап-қуўатлаў, оларға социаллық-ҳуқықый, психологиялық ҳәм материаллық жәрдем көрсетиў барысында әмелге асырылып атырған жумысларды анализлеў. февраль Район ҳәкимлиги, Районлық  Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими, районлық Медицина бирлеспеси, Бәнтликке көмеклесиў орайы.
2 “Қостерек” аўыл пуқаралар жыйынындаҳаял-қызлардың бәнтлигин тәмийинлеў, мийнет шәраятын жақсылаў, ҳаял-қызларды, әсиресе аўыллық орынлардағы жас қызларды шаңарақлық ҳәм жеке исбилерменликке, өнерментшиликке кең қамтып алыўды ҳәр тәреплеме мәнзилли қоллап-қуўатлаў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслардыанализлеў. март Район ҳәкимлиги, Районлық  Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими, Бәнтликке көмеклесиў орайы.
Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманлары, қарарлары, бийликлери

ҳәм Ҳүкимет қарарларының орынланыўын мақсетли үйрениў

1 2019-жыл 2-сентябрдеги “Ҳаял-қызларға басым өткериў жасаў ҳәм зорлық ислеўден қорғаў туўрысында”ғы 561-санлы ҳәм Ҳаял-қызлар ҳәм еркеклер ушын тең ҳуқық ҳәм имканиятлары кепилликлери туўрысында”ғы 562-санлы Өзбекстан Республикасы Нызамларының“Тазғара” аўыл пуқаралар жыйынында мақсетли үйрениў. апрель Район ҳәкимлиги, Районлық  Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими, Әдиллик бөлими,
2 Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ 2020-жыл 18-февральдағы «Жәмийетте социаллық-руўхый орталықты саламатластырыў, мәҳәлле институтын буннан былайда қоллап-қуўатлаў және де шаңарақ ҳәмҳаял-қызлар менен ислесиў системасын жаңа дәрежеге алып шығыў илажлары ҳаққында»ғы ПФ-5938-санлы Пәрманының орынланыўын “Гүлистан” мәкан пуқаралар жыйынларында үйрениў. май Район ҳәкимлиги, Районлық  Мәҳәлле ҳәм шаӊарақты қоллап-қуўатлаў бөлими
Район ҳәкиминиң руўхый-ағартыўшылық жумыслары нәтийжелилигин асырыў, мәмлекетлик тил ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине әмел етилиўин тәмийинлеў мәселелери бойынша кеңесгөйи Р.Утепбергенов
Iа. Мәсләҳәтшиниң 2022-жыл I ярым жыллықта Жаңа Өзбекстанның 2022-2026 жылларға мөлшерленген раўажланыў стратегиясы ҳәм де Министрлер Кабинетиниң жақын мүддетке ҳәм узақ келешекке мөлшерленген ҳәрекетлер бағдарламасынан келип шығылған баслы ўазыйпалары
1 Жаңа Өзбекстанның 2022-2026-жылларға мөлшерленген раўажланыў стратегиясының 2022-жылғы  Мәмлекетлик бағдарламасы шеңберинде белгиленген баслы ўазыйпаларын әмелге асырыў, руўхый-ағартыўшылық жумыслар натийжелилигин арттырыў, мәмлекетлик тилди раўажландырыў бойынша белгиленген тапсырмаларды өз мүддетинде орынлаў илажларын көриў.

VIII.                                                                                       I  ярым жыллық

Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси
2 Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң 2021-жыл жуўмақлары бойынша Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисине Мүрәжатнамасынан келип шығатуғын баслы ўазыйпалардың орынланыўын сапалы тәмийинлеў, руўхый-ағартыўшылық жумыслар натийжелилигин арттырыў, мәмлекетлик тилди раўажландырыў бойынша белгиленген тапсырмаларды өз мүддетинде орынлаў илажларын көриў. I  ярым жыллық Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси
3 Министрлер Кабинетиниң жақын мүддетке ҳәм узақ келешекке мөлшерленген ҳәрекетлер бағдарламасында белгиленген руўхый-ағартыўшылық жумыслар натийжелилигин арттырыў, мәмлекетлик тилди раўажландырыў бойынша белгиленген ўазыйпалардың сапалы орынланыўын тәмийинлеў. I  ярым жыллық Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси
4 Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасына сапары жуўмағы бойынша тастыйықланған баянламада белгиленген руўхыйлық ҳәм мәмлекетлик тилди және де раўажландырыў тараўларында мәкемелер кесиминдеги тапсырмаларын сапалы орынланыўын тәмийинлеў. I  ярым жыллық Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси
5 Өзбекстан Республикасы Президенти басшылығында өткерилген жыйналыслар баянламасында руўхыйлық ҳәм мәмлекетлик тилди және де раўажландырыў бағдарларында белгиленген баслы ўазыйпалардың мәкемелер басшылары тәрепинен орынланыўын тәмийинлеў бойынша алып барылып атырған жумыслар нәтийжелилиги ҳаққындағы есабатларды еситиў, тапсырмаларды ўақтында орынлаў илажларын және де күшейтиў. I  ярым жыллық Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси
6 Өзбекстан Республикасы Президентиниң “Өзбек тилиниң мәмлекет тил сыпатындағы орны ҳәм абыройын түптен арттырыў илажлары ҳаққында”ғы 2019-жыл 21-октябрдеги ПФ-5850-санлы ҳәм “Мәмлекетимизде өзбек тилин және де раўажландырыў ҳәм тил сиясатын жетилистириў илажлары ҳаққында”ғы 2020-жыл 20-октябрдеги ПФ-6084-санлы Пәрманларының орынланыўын сөзсиз ҳәм сапалы орынланыўын тәмийинлеў. I  ярым жыллық Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси
7 Өзбекстан Республикасы Президентиниң “Нызамшылық ҳүжжетлериниң орынланыўын нәтийжели шөлкемлестириўде мәмлекетлик басқарыў уйымлары ҳәм жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият уйымлары басшыларының жеке жуўапкершилигин күшейтиўге тийисли қосымша илажлар ҳаққында”ғы 2021-жыл 10-февралдағы ПФ-6166-санлы Пәрманының сапалы орынланыўын тәмийинлеў. I  ярым жыллық Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси
8 Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың “Раўажланыў стратегиясын “Инсан қәдирин улығлаў ҳәм белсенди мәҳәлле жылы”нда әмелге асырыўға тийисли мәмлекетлик бағдарламасы шеңбериндеги илажларды әмелге асырыў, мәмлекетлик тилди раўажландырыў, заманагөй атамалардың өзбекше ҳәм қарақалпақша алтернативлерин жаратыў, географиялық ҳәм басқа тапонимикалық объектлерге нызам ҳүжжетлерине муўапық атама бериў бойынша жумысларды муўапықластырыў. I  ярым жыллық Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси
Iб. Мәсләҳәтшиниң 2022-жыл I ярым жыллықта белгиленген баслы ўазыйпаларды әмелге асырыў бойынша усыныслары
1 Әлишер Наўайы дүньяға келген 9-февраль сәнесинде Наўайыханлық ҳәм көркем әдебиятқа байланыслы кешелерди өткериў.

IX.                                                                                             февраль

Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси,

Район ҳәкиминиң жаслар сиясаты, социаллық раўажландырыў ҳәм руўхый-ағартыўшылық жумыслар бойынша орынбасары, Республика руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайы районлық бөлими, Жаслар ислери агентлиги районлық бөлими, Халық билимлендириў бөлими

2 Район ҳәкимлиги тийисли мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер менен биргеликте аймақлық комиссия ағзалары, жергиликли ҳәкимликлер ҳәм де Кадастр агентлиги системасындағы шөлкемлердиң геогрфиялық объектлерди атамалаў мәселелерине жуўапкер болған хызметкерлердиң илимий тәжрийбесин арттырыў ушын оқыў-семинар шөлкемлестириў бойынша усыныслар таярлаў.

X.                                                                                                февраль

Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси,

Мәмлекетлик салық комитети жанындағы Кадастр агентлиги районлық бөлими

3 Қарақалпақ тилиндеги текстлер редакциясына мөлшерленген компьютер бағдарламаларын жаратыў бойынша усыныслар таярлаў.

XI.                                                                                             март

Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси
4 Қарақалпақ тилиндеги аудио китапларды жаратыў бойынша усыныслар таярлаў.

XII.                                                                                          март

Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси
5 Районлық мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлерде мәмлекетлик тилде ис жүргизиўди толық енгизиў, хызметкерлердиң бул бойынша қәнигелигин үзликсиз түрде арттырып барыў. I  ярым жыллық Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси
6 Районлық мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлерде ис жүргизиў, соның менен бирге, барлық мәкемелер аралық ҳүжжетлер айланыўы мәмлекетлик тилде болыўын толық тәмийинлеў және бул процессте мәмлекетлик тилге қатаң әмел етилиўин қадағалаў. I  ярым жыллық Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси, Әдиллик бөлими, тийисли  мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
7 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кенгеси Президиумының 2021-жыл 16-июльдағы 410-санлы Қарарында белгиленген 2021-2030 жылларда қарақалпақ тилин раўажландырыў ҳәм тил сиясатын жетилистириў концепциясы, бағдарламасы ҳәм тийкарғы бағдарлары бойынша ўазыйпалардың орынланыўын қадағалаў. февраль Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси, Халық билимлендириў бөлими, Мектепке шекемги билимлендириў бөлими.
8 Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан тарийхында терең из қалдырған шахслардың аты берилген елатлы пунктлер, мәҳәллелер ҳәм көшелердиң кириў бөлиминде усы шахс ҳаққында толық мағлыўмат беретуғын тахтайшаларды орнатыў. I  ярым жыллық Район ҳәкимлиги, тийисли мәкеме кәрхана ҳәм шөлкемлер, пуқаралар жәйынлары
II. Мәсләҳәтшиниң 2022-жыл I ярым жыллықта белгиленген баслы ўазыйпаларын әмелге асырыў бойынша көрилип атырған илажлардың нәтийжелилиги анализлери
1 Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасына сапары жуўмақлары бойынша тастыйықланған баянламаларында белгиленген тапсырмалардың орынланыўын тәмийинлеў. I  ярым жыллық Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси, тийисли  мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
2 Өзбекстан Республикасы Бас Министриниң социал раўажландырыў мәселелери бойынша орынбасарының Қарақалпақстан Республикасына сапары жуўмақлары бойынша тастыйықланған баянламларында белгиленген тапсырмалардың орынланыўын тәмийинлеў. I  ярым жыллық Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси, тийисли  мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
3 Өзбекстан Республикасы Президенти жанында өткерилиўи режелестирилген мәмлекетимизде руўхый-ағартыўшылық жумыслар системасын және де жетилистириў ҳәм де “Өзбекстанның 2022-2032 жылларға мөлшерленген руўхый раўажланыў стратегиясы”н ислеп шығыў илажлары бойынша өткерилетуғын кеңейттирилген жыйналысына пуқта таярланыў ҳәм тийисли ҳүжжетлер жойбарларын таярлаў.

XIII.                                                                                       февраль

Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси, Республика руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайы районлық бөлими, тийисли  мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
4 Министрлер Кабинетиниң “Мәмлекетте мәмлекетлик тилде ис жүргизиўди нәтийжели шөлкемлестириў илажлары ҳаққында”ғы 2020-жыл 20-январьдағы 34-санлы шешиминиң орынланыўы бойынша район аймағында әмелге асырылып атырған жумысларды анализ қылыў.

XIV.                                                                                       март

Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси

A.                   Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикаси Президентиниң пәрманлары, қарарлары, бийликлери ҳәм Ҳүкиметлик қарарлары орынланыўын мақсетли үйрениў

1. Районлық Қаржы бөлими, Экономика бөлими, Салық инспекциясы районлық бөлими ҳәм Статистика бөлиминдеги сыртқы жазыўлар, реклама ҳәм дағазалардың ҳәм де ис ҳүжжетлериниң Өзбекстан Республикасының “Мәмлекетлик тил ҳаққында” ҳәм “Реклама ҳаққында”ғы Нызамлары ҳүжжетлерине муўапық болыўын мақсетли үйрениў. февраль Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси, Шөлкемлестириў ҳәм кадрлар топары, Қаржы бөлими, Економика бөлими, Салық инспекциясы, Статистика бөлими
2. Район аймағындағы сыртқы жазыўлар, атап айтқанда, реклама ҳәм басқа да дағаза, хабар текстлериниң мәмлекетлик тил ҳаққндағы нызам ҳүжжетлери талапларына муўапықлығын мақсетли үйрениў. апрель Район ҳәкиминиң мәсләҳәтшиси, Исши топар қурамы
Шымбай районы ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топары баслығы Б.Джумамуратов тәрепинен көрип шығылатуғын мәселелер
1 Район ҳәкимлигиниң 2021-жыл II ярым жыллық ис-режесиниң орынланыўы бойынша мониторинг өткериў. февраль Район ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топары ҳәм бөлимлер
2 Район аймағындағы мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлерде кадрлар менен ислесиў бойынша жуўапкерлер ушын район ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топарында жумыс үйрениўди (стажировка) шөлкемлестириў ҳәм әмелий семинарлар өткериў март-май Район ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер менен биргеликте
3 Республикамызда әмелге асырылып атырған реформаларды ҳәр тәреплеме турмысқа енгизиўде узақ жыллардан берли нәтийжели мийнетлери менен республика ҳәм районымыздың экономикалық ҳәм социаллық раўажланыўында белсенди қатнасып киятырған қәнигелерди мәмлекетлик сыйлықларға усынып барыў. февраль-июнь Район ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топары
4 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 3-декабрь күнги
ПП-29-санлы Пәрманы муўапық шөлкемлестирилген Мәҳәллелерде исбилерменликти раўажландырыў, халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ҳәм кәмбағаллықты қысқартыў бойынша ҳәким жәрдемшилери  жумысларын мониторинг қылыў ҳәм олардың әмелге асырған жумысларына көре жоқары лаўазымларға усыныў.
I ярым жыллық Район ҳәкиминиң биринши орынбасары А.Молдахметов,

Шөлкемлестириў-кадрлар топары

5 Район ҳәкимлигиниң кадрлар номенклатурасындағы вакант лаўазымларға талабанларды үйрениў ҳәм тийисли усыныслар бериў. I ярым

жыллық

Район ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топары ҳәм бөлимлер, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
6 Район ҳәкимлигиниң кадрлар номенклатурасына киритилген лаўазымларға кадрлар резервин жаратыў ҳәм олар ҳаққында мағлыўматлар базасын жаңалап барыў. I ярым

жыллық

Район ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикаси Президентиниң пәрманлары, қарарлары, бийликлери ҳәм Ҳүкиметлик қарарлары орынланыўын мақсетли үйрениў
1 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 31-октябрдеги
ПҚ-4502-санлы қарарының орынланыўын тәмийинлеў бойынша район аймағындағы мәкема, кәрхана ҳәм шөлкемлерде әмелге асырылып атырған жумысларды максетлди үйрениў
февраль-апрель Район ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топары, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
2 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 2-октябрдеги
«Ден саўлықты сақлаў тараўында басқарыў системасын жәнеде жетилистириў ис-илажлары туўрысында»ғы ПҚ-4847-санлы қарарының орынланыўы бойынша районлық Медицина бирлеспесинде әмелге асырылып атырған жумысларды мақсетли үйрениў.
май Район ҳәкиминиң орынбасары Р.Жумамуратов

Район ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топары

3 Өзбекстан Республикасының 2018-жыл 11-апрель күнги «Мәмлекетлик сыйлыққлар туўрысында»ғы ЎРҚ-473-санлы Нызамының орынланыўын тәмийинлеў бойынша районлық Мәденият бөлиминде әмелге асырылып атырған жумысларды мақсетли үйрениў июнь Район ҳәкиминиң орынбасары Р.Жумамуратов

Район ҳәкимлиги Шөлкемлестириў-кадрлар топары

Атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси (Р.Тонениязов)
1 Өзбекстан Республикасы Президенти ҳәм Ҳүкимет тапсырмаларының орынланыўын тәмийинлеў ҳәм де атқарыў тәртибин беккемлеў бойынша райондағы мәкеме ҳәм кәрхана баслықларының, район ҳәкиминиң орынбасарлары, бөлим баслықлары ҳәм атқарыў тәртибине байланыслы болған қәнигелерди қамтыған ҳалда ҳәр дүйсенби күни район ҳәкимлиги аппараты мәжилисинде есабатларын тыңлаў. ҳәр дүйсенби күни Район ҳәкиминиң биринши орынбасары (А.Молдахметов)

Атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси (Р.Тонениязов)

Райондағы мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкем басшылары,

2 Ҳәр ҳәптеде барлық дәрежедеги тапсырмалардың орынланыўы ҳәм ijro.gov.uz  системасындағы тапсырмалардың орынланыў жағдайы бойынша бойынша үйрениўлер өткериў.

Ҳәр 15 күнде бир мәрте район ҳәкими орынбасарлары жанында район аймағындағы мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер басшыларының атқарыў тәртибин беккемлеў бойынша есабатларын еситиўди даўам еттириў.

ҳәр ҳәптеде бир мәрте

 

ҳәр 15 күнде бир мәрте

Район ҳәкиминиң барлық орынбасарлары (А.Молдахметов, И.Кайпназаров, У.Атамуратов, Р.Жумамуратов, С.Узакбергенов, Е.Мадреймов),

атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси (Р.Тонениязов)

район аймағындаға мәкеме,кәрхана ҳәм шөлкемлер баслықлары

3 Ҳәр ай жуўмағы менен бойынша атқарыў тәртибине немқурайдылық пенен қарап атырған район ҳәкимлиги аппараты хызметкерлери, райондағы мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкем баслықларының есабатларын тыңлаўды шөлкемлестириў. ҳәр ай жуўмағы менен Район ҳәкиминиң барлық орынбасарлары (А.Молдахметов, И.Кайпназаров, У.Атамуратов, Р.Жумамуратов, С.Узакбергенов, Е.Мадреймов),

атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси (Р.Тонениязов)

район аймағындаға мәкеме,кәрхана ҳәм шөлкемлер баслықлары

4 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 10-февраль күнги «Нызам ҳүжжетлериниң орынланыўын нәтийжели шөлкемлестириўде мәмлекетлик басқарыў уйымлары ҳәм жергиликли атқарыўшы ҳәёкимшилик уйымлары баслықларының жеке жуўапкершилигин күшейтириўге байланыслы қосымша
ис-илажлар туўрысында»ғы ПП-6166-санлы Пәрманы ҳәм 2021-жыл 31-май күнги «“ijro.gov.uz” атқарыў тәртибин мәкемелер аралық бирден-бир электрон системасының нәтийжели жумыс алып барыўын тәмийинлеўге қаратылған қосымша ис-илажлар туўрысында»ғы ПҚ-5132-санлы қарарының орынланыўын анализ қылыў.
апрель Район ҳәкиминиң барлық орынбасарлары атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси (Р.Тонениязов)
5 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-2021-жылларда Қарақалпақстан Республикасына сапарлары жуўмақлары бойынша тапсырмаларының мағлыўматлар базасын қәлиплестириў ҳәм мониторинг жүргизиў. I ярым

жыллық

атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси (Р.Тонениязов)
6 Өзбекстан Республикасы Бас министри тапсырмаларының, сондай-ақ, ҳүкимет тәрепинен қабыл қылынған қарарлардың мағлыўматларын жүргизиў. I ярым

жыллық

атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси (Р.Тонениязов)

 

7 Мүрәжатлар ушын тийкар болған системалы қағыйдалардың бузылыў себеплерин анықлаў мақсетинде келип түскен мүрәжатларды Халық қабыллаўханалары менен биргеликте анализ қылыў, нәтийжеси бойынша турақлы қағыйда бузылыўының себеплерин сапластырыўды тәмийинлеўши ис-илажларды ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў жолы арқалы район ҳәкимлигине физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң мүрәжатлары менен ислеў системасын жәнеде жетилистириў. I ярым

жыллық

атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси (Р.Тонениязов)

 

Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикаси Президентиниң пәрманлары, қарарлары, бийликлери ҳәм Ҳүкиметлик қарарлары орынланыўын мақсетли үйрениў
1 Районлық Мәмлекетлик салық инспекциясында Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Президент пәрманлары, қарарлары ҳәм бийликлери, сондай-ақ, ҳүкимет қарарларының орынланыўы бойынша атқарыў тәртиби бойынша атқарыў тәртибиниң жағдайын, физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң мүрәжатлары менен ислеў жаңдайын комплекс үйрениў. Февраль атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси,

Шөлкемлестириў-кадрлар топары, Канцелярия бөлими

2 Районлық Медицина бирлеспесинде Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Президент пәрманлары, қарарлары ҳәм бийликлери, сондай-ақ, ҳүкимет қарарларының орынланыўы бойынша атқарыў тәртиби бойынша атқарыў тәртибиниң жағдайын, физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң мүрәжатлары менен ислеў жаңдайын комплекс үйрениў. март атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси,

Шөлкемлестириў-кадрлар топары, Канцелярия бөлими

 

3 Районлық Халықтың бәнтлигине көмеклесиў орайында Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Президент пәрманлары, қарарлары ҳәм бийликлери, сондай-ақ, ҳүкимет қарарларының орынланыўы бойынша атқарыў тәртиби бойынша атқарыў тәртибиниң жағдайын, физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң мүрәжатлары менен ислеў жаңдайын комплекс үйрениў. апрель атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси,

Шөлкемлестириў-кадрлар топары, Канцелярия бөлими

 

4 Районлық Мәденият бөлиминде Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Президент пәрманлары, қарарлары ҳәм бийликлери, сондай-ақ, ҳүкимет қарарларының орынланыўы бойынша атқарыў тәртиби бойынша атқарыў тәртибиниң жағдайын, физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң мүрәжатлары менен ислеў жаңдайын комплекс үйрениў. май атқарыў тәртибин қадағалаў бөлими бас қәнигеси,

Шөлкемлестириў-кадрлар топары, Канцелярия бөлими

 

Шымбай районы ҳәкимлиги бас ҳуқық мәсләҳәтшиси Ж.Байманов тәрепинен көрип шығылатуғын мәселелер
  Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 1-май күнги
250-санлы «Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Юридикалық хызмет жумысларын түптен жеделлестириў ис-режелери ҳаққында»ғы ҳәм 2017-жыл
19-январь күнги ПҚ-2733-санлы қарарын әмелге асырыў ис-режелери ҳаққында»ғы қарары менен белгилеп берилген ўазыйпалардан келип шығып район ҳәкимлиги жуўапкер қәнигелериниң ҳуқықый билимлерин жәнеде асырыў бойынша семинарлар шөлкемлестириў.
ҳәр шеректе Район ҳәкимлиги бас ҳуқық мәсләҳәтшиси Ж.Байманов, районлық Әдиллик бөлими мене биргеликте
  Район ҳәкимлигинде Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Президент пәрманлары, қарарлары ҳәм бийликлери, сондай-ақ Ҳүкиметлик қарарларының орынланыўы бойынша атқарыў тәртибиниң жағдайы ҳәм де Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатларының орынланыўының нызамлылығын бақлап барыў. турақлы түрде Район ҳәкимлиги бас ҳуқық мәсләҳәтшиси Ж.Байманов
Район ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети баслығы (Н.Толыбаева)
2022-жыл 1-ярым жыллықта белгиленген тийкарғы ўазыйпаларды әмелге асырыў бойынша
1 Район ҳәкиминиң орынбасарлары, Қарақалпақстан Республикасы Телерадиокомпаниясы менен биргеликте мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер тәрепинен әмелге асырылып атырған жумыслар бойынша брифинг, ашық сөйлесиўлер арқалы шығыўларды шөлкемлестириў. I ярым

жыллық

Район ҳәкими орынбасарлары,
район ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети,  район аймағындағы мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
2 Айырықша жағдайлар, жаңалықлар ҳәм халықтың мүрәжатларына себеп боолып атырған бағдарлар бойынша тийисли тараў ўәкиллери, ғалаба хабар қураллары, сондай-ақ, журналис ҳәм блогерлер ҳәм жәмийетшилик ўәкиллери қатнасында ҳәр айда кеминде бир мәрте прес конференцияларды шөлкемлестириў. I ярым жыллық Район ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети, тийисли мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
3 Райондағы  сектор баслықларының жыл даўамында  әмелге асырған жумыслары бойынша брифинг таярлаў. I ярым жыллық Район ҳәкими орынбасарлары, тараў қәнигелери менен биргеликте
4 Шымбайдағы өнерментшилик ҳәм зергерлик бойынша алып барылып атырған жумысларды жарытып барыў. I ярым жыллық Район ҳәкими орынбасарлары, тараў қәнигелери менен биргеликте
5 2021-жыл даўамында жаслар турмысына байланыслы жаңалықлар, өзгерислер, режелер ҳаққында  интервьюлар ҳәм көрсетиўлер таярлаў. I ярым жыллық Район ҳәкими орынбасарлары, тараў қәнигелери менен биргеликте
6 2021-жылда пайдаланыўға тапсырылған ҳәм қурылысы  басланған объектлерди жарытып барыў.

 

I ярым жыллық Район ҳәкими орынбасарлары, тараў қәнигелери менен биргеликте
8 Райондағы билимлендириў тараўындағы соңғы жаңалықларды жарытып барыў I ярым жыллық Район ҳәкими орынбасарлары,
район ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети,  район аймағындағы мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
9 Халықтың ҳуқықый жақтан билимин асырыў мақсетинде ҳуқық-қорғаў уйымлары хызметкерлериниң мақалаларын жарытып барыў I ярым жыллықта Район ҳәкими орынбасарлары,
район ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети,  район аймағындағы мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
10 Райондағы соңғы жаңалықларды оператив түрде жарытып барыў. I ярым жыллық Район ҳәкими орынбасарлары,
район ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети,  район аймағындағы мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
11 Медицина бирлеспесиндеги туўыў үйинен арнаўлы репортаж таярлаў. I ярым жыллық Район ҳәкими орынбасарлары,
район ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети,  район аймағындағы мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
12 Әҳмийетли хабарларды анализлеў ҳәм олар бойынша сораў-жуўап алып барыў. I ярым жыллық Район ҳәкими орынбасарлары,
район ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети,  район аймағындағы мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
13 Шымбай районындағы экономикалық ҳәм инвестиция тараўына байланыслы жаңалықларды кең түрде жарытып барыў I ярым жыллық Район ҳәкими орынбасарлары,
район ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети,  район аймағындағы мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер
14 Шымбай районында жаңадан қурылған санаат объектлери бойынша жаңалықларды кең түрде жарытып барыў I ярым жыллық Район ҳәкими орынбасарлары,
район ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети,  район аймағындағы мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер

XV.             Шымбай районы ҳәкимлиги канцелярия бөлими тәрепинен көрип шығылатуғын мәселелер.

XVI.          “Нызам ҳүжжетлери орынланыўын нәтийжели шөлкемлестириўде мәмлекетлик басқарыў уйымлары ҳәм жергеликли атқарыўшы ҳәкимшилик уйымлары басшыларының жеке жуўапкершилигин күшейтиўге байланыслы қосымша ис-илажлар туўрысында”ғы 2021-жыл 10-февраль күнги ПП-6166-санлы Пәрманы орынланыўын тәмийинлеў бойынша

1 Район ҳәкимлигине келип түскен ҳүжжетлерди өз ўақтында дизимнен өткериў, резолюция жазыў ушын район ҳәкиминиң жәрдемшисине киритиў ҳәм орынлаўшыларға тарқатыў. I ярым жыл даўамында Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,
2 «Хызметте пайдаланыў ушын» устхатлы ҳүжжетлер менен ислеў ҳәм сақланыўын тәмийинлеў. I ярым жыл даўамында Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,
3 Район ҳәкимлигиниң шығыс ҳүжжетлерин рәсмийлестириў. I ярым жыл даўамында Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,
4 Район ҳәкимлигине келип түскен ҳүжжетлерди мәкеме, кәрхана ҳәм район ҳәкимлиги бөлимлерине тарқатыў. I ярым жыл даўамында Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,
5 Район ҳәкимлигине келип түскен ҳүжжетлерге қадағалаў карточкаларын рәсмийлестириў ҳәм орынлаўшыларға жеткериў. I ярым жыл даўамында Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими, Шөлкемлестириў-кадрлар топары
6 Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың ўәкиллерин район ҳәкими ҳәм оның орынбасарлары тәрепинен қабыл қылыныўын шөлкемлестириў. I ярым жыл даўамында Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими, Шөлкемлестириў-кадрлар топары
7 Район ҳәкимлигиниң бөлимлеринде, мәкеме ҳәм кәрханаларда физикалық ҳәм юридикалық шахслардың аўызеки, жазба ҳәм электрон мүрәжатлары белгиленген мүддетлерде көрип шығылыўы бойынша қадағалаў орнатыў ҳәм анализленген мағлыўматлар таярлап барыў. I ярым жыл даўамында Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,
8 Өзбекстан Республикасы Президентиниң виртуал, халққ қабыллаўханасы арқали физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатларын қабыл қылыў, өз ўақтында көрип шығыўды тәмийинлеў ҳәм орынланыўын қадағалаў. I ярым жыл даўамында Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,
9 Район ҳәкимлигине 2021-жылда келип түскен ҳүжжетлер, физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары бойынша талқыланған мағлыўматларды Министрлер Кеңесине усыныў. I ярым жыл жуўмағы менен Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,
10 Район ҳәкимлигине қорғалған электрон почта системаларынан, рәсмий жазыспаларды усы қорғалған электрон почта системасы арқалы әмелге асырылыўын тәмийинлеп барыў. I ярым жыл даўамында Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,
Бөлимниң жумыс алып барыў нәтийжелигин асырыў бойынша
1. Келип түскен хат-хабарларды дизимге алыўдың электрон системасын енгизиў ҳәм олардың қурамлық бөлимлерге толық электрон түрде жеткерилиўин тәмийинлеў. I ярым жыл даўамында Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,

 

2. Келип түскен хат-хабарларды дизимге алыўдың электрон системасын енгизилиўи менен жуўапкершилигине усы функциялар жүклетилген қәнигелердиң ўазыйпалары бөлистирилиўин қайта көрип шығып, олардың системалы жумыс алып барыўын тәмийинлеў ушын жеке тәртипте үйренип барыў. турақлы түрде Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими, Шөлкемлестириў-кадрлар топары
3. Киритилип атырған норматив-ҳуқуқый ҳүжжетлер жойбарлары project.gov.uz. электрон системасы арқалы өз ўақтында дизимге алыныўын ҳәм бөлимлерге жеткерилиўин тәмийинлеў ҳәм НҲҲ туўрысындағы есабатларды қәлиплестириў. турақлы түрде Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими
4. Район ҳәкимлиги тәрепинен қабыл қылынып атырған қарарлар ҳәм бийликлердиң бирден-бир электрон базасын жаратыў ҳәм жүритиў, есабатларды қәлиплестириў. турақлы түрде Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими
Ҳүжжетлери архивке тапсырыў
5. Жаңа шөлкемлестирилетуғын қурамлық ҳүжжетлер жәмлемелери Номенклатурасын қәлиплестириў. 2022-жыл

июнь

Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими
6. Қурамлық бөлимлерде 2020-жылға тийисли турақлы сақланатуғын ҳүжжетлерди архивке қабыл қылыў жумысларын даўам еттириў. Бунда бөлимлерге әмелий жәрдем көрсетиў ҳәм де хүжжетлерди архивке қабыл қылып алыў. январь-июнь график тийкарында Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими

бөлимлер менен биргеликте.

7. 2020-жылдан район ҳәкимлиги аппаратында ҳүжжетлер айланыўынг электрон көриниске өткенлиги себепли 2022-жылда бөлимлерден электрон ҳүжжетлерди қабыл қылыў бойынша шөлкемлестириў илажларын әмелге асырыў. 2022-жыл
II шерек даўамында
Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими
Район ҳәкимлиги аппараты қәнигелериниң маманлығын асырыў
8. Район ҳәкимли аппаратына жаңадан қабыл қылынған қәнигелердиң бөлимде стажировкадан өтиўин шөлкемлестириў, оларды ис жүритиў менен байланыслы болған норматив ҳүжжетлер менен тәмийинлеў. турақлы  түрде Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,

барлық бөлимлер менен биргеликте.

9. Келип түсип атырған хат-хабарлар менен жедел ислесиўди шөлкемлестириў ушын бөлимде ҳәр айда нәўбетшилик кестесин дүзиў ҳәм белгиленген тәтипте тастыйықлаў. Ҳәр айда Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,

Шөлкемлестириў-кадрлар топары

Физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң мүрәжатларын көрип шығыў
10. “Жасларды қоллап-қуўатлаў ҳәм халық саламатлығы жылы” Мәмлекетлик бағдарламасына муўапық халықтың социаллық-экономикалық турмыс дәрежеси менен байланыслы мүрәжатларын толық ҳәм сапалы үйренип шығылыўын тәмийинлеў. июль-декабрь Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,

барлық бөлимлер менен биргеликте.

11. Ѳзбекстан Республикасы Президентиниң Виртуал қабыллаўханасы ҳәм Халық қабыллаўханалары, Олий Мажлис палаталарынан келип түскен мүрәжатларды нызам талапларына қатаң әмел еткен ҳалда көрип шығылыўы үстинен қадағалаў жумысларын күшейтиў. турақлы түрде Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,

барлық бөлимлер менен биргеликте.

12. Ѳзбекстан Республикасы Президенти Администрациясы баслығының 2021-жыл 16-июндағы АП-238-санлы Бийлиги ҳәм де Министрлер Кеңесиниң 2021-жыл
21-июндағы 159-Б-санлы бийлигине муўапық физикалық ҳәм юридикалық тәреплериң ўәкиллерин өз ўақтында қабыл қылыў ҳәм мүрәжатларын көрип шығыўды системалы түрде шөлкемлестириў.
турақлы түрде Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,

барлық бөлимлер менен биргеликте.

13. Министрлер Кеңеси аппараты қурамлық бөлимлеринде жазба, аўызеки ҳәм электрон мүрәжатларды Ѳзбекстан Республикасының “Физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң мүрәжатлары туўрысында”ғы Нызамына муўапық көрип шығылыўы үстинен ҳәр күни мониторинг жумысларын алып барыў. Ҳәр күни Район ҳәкимлиги канцелярия бөлими,

барлық бөлимлер менен биргеликте.

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content