2021-жыл январь-декабрь айлары ушын орташа номинал есапланған ис ҳақы

2021-жыл январь-декабрь айлары ушын орташа номинал есапланған ис ҳақы

26.05.2022 18:36:43 78 Баспаға шығарыў

2021 yil yanvar-dekabr oylari uchun o‘rtacha nominal
hisoblangan ish haqi
(qishloq xo‘jaligi va kichik tadbirkorlik subyektlaridan tashqari)

ming so‘m

  dekabr yanvar-dekabr
     
Jami 2161,8 2215,4
shu jumladan:    
Sanoat 1671,2 1325,4
Axborot va aloqa 2116,1 2660,5
Bank, sug‘urta, lizing, kredit vavositachilik 9029,3 6042,4
Ta’lim 2139,6 2101,2
Sog‘liqni saqlash va ijt. Xizmat ko‘rsatish 1597,4 2512,0
Boshqa faoliyat turlari 2340,2 2213,9

 

2021 yilning yanvar-dekabr oylarida Chimboy tumanida o‘rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2215,4 ming so‘mni tashkil etdi.

Bunda ish haqiga ustama, mukofot, rag‘batlantirish xususiyatiga ega to‘lovlar, kompensatsiya va ishlanmagan vaqt uchun haq kabi to‘lovlar kiritilgan, shuningdek uning tarkibida jismoniy shaxslar daromad solig‘i, ijtimoiy sug‘urta va kasaba uyushmasiga to‘lovlar ham mavjud.

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content