Шымбай районы жергиликли бюджетлериниң 2022-жыл 1-шереги дәраматларының режеден артық орынланған бөлеги есабынан анықланған қаржыларының муғдарлары

Шымбай районы жергиликли бюджетлериниң 2022-жыл 1-шереги дәраматларының режеден артық орынланған бөлеги есабынан анықланған қаржыларының муғдарлары

26.05.2022 18:14:28 76 Баспаға шығарыў

 

Район атамасы 2022-жыл
1-шерек ушын дәраматлар режеси
2022-жыл
1-шеректе дәраматлардың орынланыўы
 

Дәраматлардың режеден артық орынланған бөлеги
мың. сўмда

 

1 Шымбай районы 3.529.936,0 4.659.326,5 1.129.390,5
  Жәми 3.529.936,0 4.659.326,5 1.129.390,5

 

№___

 

 

Халық депутатлары
Шымбай районлық Кеңеси

2022-жыл “__”_______деги
______ санлы шешимине

2-қосымша

 

Шымбай районы жергиликли бюджетиниң 2022-жыл 1-шереги дәраматларының режеден артық орынланған бөлеги есабынан анықланған қаржыларының жумсалыў жөнелислери

 

Қәрежетлер Муғдары                                  мың.сўм
1 Шымбай районындагы «Жаслар дәптери» қорына 15% 169.400,0
2 Шымбай районындагы «Хаяллар дәптери» қорына 15% 169.400,0
3 “Ашык бюджет” жәмийетшилик пикири корына 30% 338.800,0
4 Каракалпак тилин рауажландырыу корына орайластырган тартипте каржы ажыратыуга 20.000,0
5 Район аймагындаг “GOLDEN PARK» бурылмасынан Ш.Рашидов кошесине шекемги пиядалар хам велосипед жолын курыу ушын 365.815,4
6 Район аймагындагы исбилерменерге сатылган жер орынларынын архитектура курылыс ислеринин жойбарлынын карыздарлыгын 65.917,4
  Жәми 1.129.332,8

 

Халық депутатлары
Шымбай районлық Кеңеси

 2022-жыл “__”_______деги ____санлы шешимине

3-қосымша

 

 

Шымбай районы жергиликли бюджетлериниң 2022-жыл 1-январь жағдайына анықланған еркин қалдық қаржылары муғдарлары

 

 

Район атамасы Муғдары
мың.сўмда
1 ПК-5020 санлы қарарына тийкар хаял кызларды турақ жай менен тәмийнлеу қарежетлерине 2.137.400,0
 

2

 

Шымбай районы жыл басына пайда болған еркин қалдық муғдары 1.166.564,0
  Жәми 3.303.964,0

 

№___

 

Халық депутатлары
Шымбай районлық Кеңеси

2022-жыл “__”_______деги
______ санлы шешимине

4-қосымша

 

Шымбай районы жергиликли бюджетиниң 2022-жыл 1-январь жағдайына анықланған еркин қалдық қаржылары есабынан ажыратылатуғын қаржыларының жумсалыў жөнелислери

 

Қәрежетлер Муғдары                                  мын.сўм
1 Район аймагындагы кем тамийинленген шанаракларда жасайтугын хаял кызларды турак жай менен тамийинлеу карежетлерине 2.137.400,0
2 Райондагы жаслар даптери корына 15% 175.000,0
3 Райондагы Хаяллар даптери корына 15% 175.000,0
4 “Ашык бюджет” жәмийетшилик пикири корына 30% 350.000,0
5 Район аймагындагы Шахтемир макан пукаралар жыйыны аймагындагы Жаслар майданшасына корганшалар орнатыу жумысларына 179.774,0
6 Район аймагындагы сектор басшыларынын хызмет уйлерине курылыс материалларын алыуга 98.600,0
7 Каракалпак тилин рауажландырыу корына орайластырган тартипте каржы ажыратыуга 20.000,0
8 Каракалракстан Республикасы Кураш федерациясы корына орайластырган тартипте каржы ажыратыуга 17.295,3
9 Район хакиминин шет мамлекетке сапар карежетлерине 35.000,0
10 Районда болып отетуган Мырза Улугбек мерасхорлары жарыс катнасыушыларына саугалар алыуга 7.400,0
11 Район хакимлигинин коммунал толемлер, интернет байланыс хызметлери хам E-QAROR хызметлеринен карыздарлыкларын каплау ушын 83.000,0
12 Район аймагындагы исбилерменерге сатылган жер орынларынын архитектура курылыс ислеринин жойбарлынын карыздарлыгын 3.505,0
13 Район аймагында кокелемзарластырыу жумысларын алып баруга хар кыйлы декаратив наллер сатып алыуга (Абаданластырыу баскармасына, ХББ не хам МШБ болимине) 580.000,0
14 Район аймагында табийгый апаттан зыян корген көп кабатлы турак жайлардын там кысмын шиферлау жумыслары ушын 298.057,0
15 Район аймагында табийгый апаттан зыян корген 42-санлы мектептин там кысмын шиферлау жумыслары ушын 183.405,0
16 Район аймагында табийгый апаттан зыян корген 22-санлы мектепке шекемги билимлендириу мекемесинин там кысмын шиферлау жумыслары ушын 219.376,0

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content