Экономикалық искерлик түрлери бойынша базар хызметлери ислеп шығарыў

Экономикалық искерлик түрлери бойынша базар хызметлери ислеп шығарыў

26.05.2022 17:44:33 82 Баспаға шығарыў

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha bozor xizmatlari ishlab chiqarish
(
2021 yil yanvar-dekabr oylari uchun)

 

  mln.so‘m o‘sish sur’ati,
% da
jamiga nisbatan % da
       
Xizmatlar jami 237268,7 123,7 100,0
shu jumladan asosiy turlari bo‘yicha:      
aloqava axborotlashtirish  xizmatlari 23849,0 112,3 10,1
moliyaviy xizmatlar 36429,2 117,2 15,4
transport xizmatlari 46440,4 153,8 19,6
shu jumladan: avtotransport xizmatlari 45952,6 147,7 19,4
yashash va ovqatlanish xizmatlari 2951,7 103,2 1,2
savdo xizmatlari 75715,8 113,9 31,9
ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar 10568,2 133,0 4,5
ta’lim sohasidagi xizmatlar 6155,6 119,9 2,6
sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar 2083,8 100,1 0,9
ijara xizmatlari 5981,7 129,5 2,5
kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar 10515,6 118,2 4,4
shaxsiy xizmatlar 12374,6 117,7 5,2
me’morchilik, muhandislikizlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar  
boshqa xizmatlar 4203,1 222,1 1,8
Пайдалы ресурслар
Skip to content