Шымбай районың тийкарғы социаллық-экономикалық көрсеткишлери

Шымбай районың тийкарғы социаллық-экономикалық көрсеткишлери

26.05.2022 17:19:52 111 Баспаға шығарыў

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar

(2021 yilning yanvar-dekabr oylarida)

 

  Jami Aholi jon boshiga  
mlrd. so‘m 2020 yilning
yanvar-
dekabrga
nisbatan
foizda
ming so‘m 2020 yilning
yanvar-
dekabrga
nisbatan
foizda
 
Sanoat 258,8 105,3 2277,2 104,6  
Iste’mol tovarlari 146,9 104,7 1292,6 104,0  
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi 1055,8 105,4 9289,2 104,6  
Asosiy kapitalga investitsiyalar 207,3 113,7 1 823,3 112,8  
Qurilish ishlari 120,6 116,6 1 060,9 115,7  
Chakana tovar aylanmasi 345,5 108,8 3038,8 107,9
Xizmatlar jami 237,3 123,7 2086,8 122,7  

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content