Мүрәжатқа рәсмий жуӯап

Мүрәжатқа рәсмий жуӯап

27.04.2022 15:01:00 200 Баспаға шығарыў

Шымбай районы «Гүлистан» мәкан пуқаралар жыйыны аймағы Жийдели көшесин асфалтьлаў бойынша социаллық тармақларға жоллаған мүрәжатын район ҳәкимлиги ҳәм тийисли тараў қәнигелери менен биргеликте үйренип шығылды.Атап айтқанда «Гүлистан» мәкан пуқаралар жыйыны аймағы 23,75 км ишки жоллардан ибарат болып, соннан, 16,13 км топырақ жоллар, 1,45 км қум шағал араласпасы (ШПС) ҳәм 6,17 км қара қапламалы (асфальт) жоллар.

Мүрәжаттағы Жийдели көшесиниң ишки жолларын оңлаў быйылғы жылғы бағдарламаға киритилмегенлигин, лекин быйылғы жылы “Ашық бюджет” порталының II басқышына жайластырыў мүмкиншилиги бар екенлигин ҳәм “Ашық бюджет” порталына райондағы ең аўыр ишки жоллар, ишимлик суў, электр энергиясы ҳәм басқа да машқалалар жайластырылатуғынлығын;

– порталға жайластырылған машқалалар  даўыс бериў процесси жуўмағына жеткеннен соң, ҳәр бир аймақта ең көп даўыс топлаған  усыныслар жеңимпаз деп табылатуғынлығы ҳәм берилген даўыслар санынан келип шығып,
избе-изликте таңлап алынатуғынлығы, буннан соң белгиленген тәртипте басқышпа-басқыш қаржыландырыў ҳәм оңлаў жумыслары алып барылатуғынлығын мәлим етип  билдиремиз.

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content