Банкротлық ҳаққындағы Нызам бойынша қысқаша түсиник

Банкротлық ҳаққындағы Нызам бойынша қысқаша түсиник

07.09.2020 15:32:58 325 Баспаға шығарыў

Бул Нызамның мақсети юридикалық шахслар, жеке тәртиптеги исбилерменлер ҳәмде жеке тәртиптеги исблермен статусын жоғалтқан физикалық шахслардың банкротлығы тараӯындағы қатнасықларды тәртипке салыӯдан ибарат.

Нызам бойынша банкроттың белгилери көрсетилген болып олар төмендегилер:

Қарыздардың пул мәжбүриятлары бойынша кредиторлар талапларын қанаатландырыӯға ҳәм (яки) мәжбүрий төлемлер бойынша өз мәжбүриятын орынлаӯға ийе емеслиги:

егер тийисли мәжбүриятлар ҳәм (яки) төлеӯ мәжбүриятлары жүзеге келген күннен баслап үш ай ишинде қарыздар тәрепинен орынламаған болса, қарыздар қаланы қураӯшы кәрхана ҳәмде оған теңлестирилетуғын кәрханалар тәрепинен болса – алты ай ишинде орынламаған болса;

егер қарыздар юридик шахсқа қарата жәми талаплар базалық есаплаӯ муғдарының кеминде үш жүз есесин қураса, қарыздар қаланы қураӯшы кәрхана ҳәмде оған теңлестирилетуғын кәрханаға қарата базалық есаплаӯ муғдарының кеминде бес жүз есесин қураса, қарыздар жеке тәртиптеги исбилермен яки жеке тәртиптеги исбилермен статусын жоғалтқан физикалық шахсқа қарата болса базалық есаплаӯ муғдарының жигирма есесин қураса, қарыздарың банкротлық белгилери есапланады.

Бирақ, бул қағыйдалар банкротлық ҳаққындағы ислер әпиӯайыластырылған тәртипте көрип шығылғанда қолланылмайды.

Бул банкротлық ҳаққындағы ис экономикалық суд тәрепинен көрип шығылады.

Пул мәжбүриятларын орынламағанлығы мүнәсибети менен қарыздарды банкрот деп табыӯ ҳаққындағы арза менен қарыздар, кредитор ҳәм прокурор экономикалық судқа мүрәжаат етиӯ ҳуқықына ийе.

Қарыздар тәрепинен банкротлық ҳаққында арза бериӯде Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2012-жыл 18-июль күнги ПП-4455-санлы Пәрманына асас базалық есаплаӯ муғдарының 3 есеси муғдарында мәмлекетлик бажы пул төлениӯ лазымлығы белгиленген.

 

Шымбай районлар аралық

экономикалық судының судьясы                                                      Н.Балтабаева

Пайдалы ресурслар
Skip to content