Шымбайлы дийқанлар қырманда мол зүрәәт топлады

Шымбайлы дийқанлар қырманда мол зүрәәт топлады

08.11.2021 09:10:00 353 Баспаға шығарыў

Аўыл-хожалық тараўындағы жумыслардың сапалы жүритилиўи, дийқанлардың машақатлы мийнетлери есесине район далаларында мол ҳасыл топланды.

Бүгин район фермерлери мәмлекетке пахта сатыў шәртнамасын толығы менен орынлады.

2021-жыл пахта жыйым-терим мәўсими ушын пуқта таярлық көрилип, бул бойынша системалы жумыслар әмелге асырылды. Ерте бәҳәрден тәбият ынжықлықларына өзиниң билим ҳәм тәжрийбеси, машақатлы мийнети менен егислик жер майданларына туқым сеўген дийқанлардыӊ дақыллары жыйнап алынды.

Быйылғы жыйым-терим мапазына жумыссыз ҳәм ўақтынша бәнт болмаған халықтан ибарат терим отрядлары дүзилип, оларды мәўсимли жумысқа қабыллаўда фермер хожалығы менен пуқаралық ҳуқықый шәртнамалар дүзилди.

Усы күнге шекем дала майданында Ўатанды билим ҳәм мийнет абат қылады деген сүренди  кеўлине  түйип, гүмистей тер төгип, ҳадал мийнет етип, елимиз қырманына үлес қосып атырған дийқанлар ҳәм аўыл-хожалық хызметкерлерине терең миннетдаршылық билдиремиз. Дала майданында ерте бәҳәрден мийнет етип, мол ҳасыл алыўға бел байлаған дийқанларымыздыӊ гүзги жыйым-терим мапазында нийети әмелге асты.

Қырманыӊыз бәлент болсын әзийз дийқанлар!

Пайдалы ресурслар
Skip to content