Чимбой туманида жойлашган корхона ва ташкилотларда мавжуд бўш иш ўринлари

Чимбой туманида жойлашган корхона ва ташкилотларда мавжуд бўш иш ўринлари

08.07.2021 15:41:14 497 Баспаға шығарыў
МАЪЛУМОТ
2021 ЖЫЛ ИЮЛЬ АЙЫ
ИИН Корхона ва ташкилотлар номи Манзили Телефон номери Бўш иш ўринларини номи Бўш иш
ўринлари сони
Тариф ставкаси Маоши Маълумоти Иш тажрибаси Корхона талаби
1 1 301446596 1-САНЛЫ МШБМ КЕНЕС  АПЖ +998(61)-444-70-92 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,24 261000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
2 2 301446757 2-САНЛЫ МШБМ МАЙ ЖАП  АПЖ +998(90)-735-08-85 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,24 261000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
3 2-САНЛЫ МШБМ МАЙ ЖАП  АПЖ +998(90)-735-08-85 МУЗЫКАНТ 1 0,25 264000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас МУЗЫКА МУГАЛЛИМ
4 3 301446954 3-САНЛЫ МШБМ КЫЗЫЛ ОЗЕК  АПЖ +998(93)-206-47-90 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,32 357236 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
5 3-САНЛЫ МШБМ КЫЗЫЛ ОЗЕК  АПЖ +998(93)-206-47-90 РУС ТИЛИ 1 0,25 431901 Олий Аҳамиятга эга эмас РУС ТИЛИ МУГАЛЛИМ
6 4 301457617 4-САНЛЫ МШБМ МАЙЖАП АПЖ +998(61)-444-00-73 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,25 250000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
7 5 301457632 5-САНЛЫ МШБМ ЕРЕЖЕП БАБА 7 +998(61)-444-03-65 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,25 250000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
9 6-САНЛЫ МШБМ ТАЗА-ЖОЛ АПЖ (99)-576-86-00 РУС ТИЛИ 1 0,12 140000 Олий Аҳамиятга эга эмас РУС ТИЛИ МУГАЛЛИМ
10 6-САНЛЫ МШБМ ТАЗА-ЖОЛ АПЖ (99)-576-86-00 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,25 250000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
11 7 301457664 7-САНЛЫ МШБМ ТАЗГАРА АПЖ (90)-590-72-92 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,25 250000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
12 8 301380310 8-САНЛЫ МШБМ Ж.ЖУМАНИЯЗОВ 2 +998(61)-444-01-12 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,25 250000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
13 9 306517972 9-САНЛЫ МШБМ КОСТЕPЕК,АПЖ +99890305-17-64 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,25 250000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
14 10 10-САНЛЫ МШБМ МАЙЖАП АПЖ 93-368-46-94 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,25 250000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
15 11 12-САНЛЫ МШБМ ГУЖИМЛИ МПЖ 444-42-37 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,4 491000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
16 12 207280379 13-САНЛЫ МШБМ ОРЖАП МПЖ УБАДУЛЛАЕВ  Б/Н 99 951-13-69 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,24 297000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
17 13 14-САНЛЫ МШБМ Е.Алакоз 33 61-444-01-35 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,25 250000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
18 14 301446908 15-САНЛЫ МШБМ АБАТ МАКАН МПЖ А.НАУАЙЫ Н/Ж (61)-444-01-46 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,32 357236 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
20 15 301264905 20-САНЛЫ МШБМ ЖИПЕК ЖОЛ МПЖ КЫРЫК-КЫЗ Н/Ж +998(61)-444-02-24 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,32 386000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
21 16 21-САНЛЫ МШБМ БАХЫТЛЫ АПЖ 91-394-74-23 РУС ТИЛИ 1 0,45 386000 Олий Аҳамиятга эга эмас РУС ТИЛИ
22 17 301457767 23-САНЛЫ МШБМ Шахтемир МПЖ (61)-444-02-85 МУЗЫКАНТ 1 0,25 270000 Олий Аҳамиятга эга эмас МУЗЫКА МУГАЛЛИМ
23 23-САНЛЫ МШБМ Шахтемир МПЖ (61)-444-02-85 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,16 166000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
24 18 301248472 25-САНЛЫ МШБМ УЛ ИМАНБАЕВ 5 +998(61)-444-70-02 РУС ТИЛИ 1 0,32 333565 Олий Аҳамиятга эга эмас РУС ТИЛИ МУГАЛЛИМ
25 25-САНЛЫ МШБМ УЛ ИМАНБАЕВ 5 +998(61)-444-70-02 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,25 403646 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
26 19 301446986 28-САНЛЫ МШБМ КОКШИ КАЛА МПЖ          А.ТУРЫМБЕТОВ  Н/Ж +998(61)-444-36-28 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,25 250000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
28 29-САНЛЫ МШБМ ТАГЖАП АПЖ +998(91)-391-46-49 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,24 168998 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
29 21 301457989 33-САНЛЫ МШБМ БАХЫТЛЫ  АПЖ +998(90)-595-00-35 ХОРЕГРАФИЯ 1 0,25 250000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ХОРЕГРАФИЯ
30 33-САНЛЫ МШБМ БАХЫТЛЫ  АПЖ +998(90)-595-00-35 ШЕТ ТИЛИ 1 0,25 450000 Олий Аҳамиятга эга эмас ШЕТ ТИЛИ МУГАЛЛИМ
32 23 206870278 1-САНЛЫ МЕКТЕП ТАЗГАРА АПЖ 99 681-83-83 ЭКОНОМИКА 1 3-саат 174000 Олий Аҳамиятга эга эмас ЭКОНОМИКА МУГАЛЛИМ
33 24 203870301 4-САНЛЫ МЕКТЕП КЕНЕС АПЖ 94 900-04-54 ШЕТ ТИЛИ 1 6-саат 694000 Олий Аҳамиятга эга эмас ШЕТ ТИЛИ МУГАЛИМ
34 25 6-САНЛЫ МЕКТЕП ТАЗГАРА АПЖ 90 575-86-16 МУЗЫКАНТ 1 2-саат 167000 Олий Аҳамиятга эга эмас МУЗЫКАНТ МУГАЛЛИМ
35 6-САНЛЫ МЕКТЕП ТАЗГАРА АПЖ 90 575-86-16 МАТЕМАТИКА 1 5-саат 500000 Олий Аҳамиятга эга эмас МАТЕМАТИКА МУГАЛЛИМ
36 26 206870333 7-САНЛЫ МЕКТЕП ТАГ-ЖАП АПЖ 95 601-08-86 ЭКОНОМИКА 1 4-саат 426335 Олий Аҳамиятга эга эмас ЭКОНОМИКА МУГАЛЛИМ
37 27 206870372 12-САНЛЫ МЕКТЕП ТАЗА-ЖОЛ АПЖ 88 505-83-23 ЭКОНОМИКА 1 2-саат 250000 Олий Аҳамиятга эга эмас ЭКОНОМИКА МУГАЛЛИМ
38 12-САНЛЫ МЕКТЕП ТАЗА-ЖОЛ АПЖ 91 389-90-89 СУУРЕТЛЕУ ОНЕРИ 1 6-саат 700000 Олий Аҳамиятга эга эмас СУУРЕТЛЕУ ОНЕРИ МУГАЛЛИМ
39 12-САНЛЫ МЕКТЕП ТАЗА-ЖОЛ АПЖ 91 389-90-89 МУЗЫКАНТ 1 6-саат 700000 Олий Аҳамиятга эга эмас МУЗЫКАНТ МУГАЛЛИМ
41 28 206870396 15-САНЛЫ МЕКТЕП ТАЗА-ЖОЛ АПЖ 95 601-08-54 ШЕТ ТИЛИ 1 8-саат 760000 Олий Аҳамиятга эга эмас ШЕТ ТИЛИ МУГАЛЛИМ
42 15-САНЛЫ МЕКТЕП ТАЗА-ЖОЛ АПЖ 95 601-08-54 ИНФОРМАТИКА 1 6-саат 570000 Олий Аҳамиятга эга эмас ИНФОРМАТИКА МУГАЛЛИМ
44 30 206870412 18-САНЛЫ МЕКТЕП КАМЫС АРЫК АПЖ +998(95)-601-39-18 МУЗИКАНТ МУГАЛЛИМ 1 3-саат 288000 Олий Аҳамиятга эга эмас МУЗИКАНТ МУГАЛЛИМ
45 18-САНЛЫ МЕКТЕП КАМЫС АРЫК АПЖ +998(95)-601-39-18 СУРЕТЛЕУ ОНЕРИ МУГАЛЛИМ 1 3-саат 288000 Олий Аҳамиятга эга эмас СУРЕТЛЕУ ОНЕРИ МУГАЛЛИМ
48 31 206870429 19-САНЛЫ МЕКТЕП БАХЫТЛЫ АПЖ +998(61)-444-03-65 ИНФОРМАТИКА 1 6-саат 570000 Олий Аҳамиятга эга эмас ИНФОРМАТИКА МУГАЛЛИМ
49 32 206870436 20-САНЛЫ МЕКТЕП КАМЫС АРЫК АПЖ 95 601-07-51 ОЗБЕК ТИЛИ 1 12-саат 1196094 Олий Аҳамиятга эга эмас ОЗБЕК ТИЛИ МУГАЛЛИМ
50 20-САНЛЫ МЕКТЕП КАМЫС АРЫК АПЖ 95 601-07-51 ШЕТ ТИЛИ 1 6-саат 646739 Олий Аҳамиятга эга эмас ШЕТ ТИЛИ МУГАЛЛИМ
51 20-САНЛЫ МЕКТЕП КАМЫС АРЫК АПЖ 95 601-07-51 ИНФОРМАТИКА 1 8-саат 899714 Олий Аҳамиятга эга эмас ИНФОРМАТИКА МУГАЛЛИМ
52 20-САНЛЫ МЕКТЕП КАМЫС АРЫК АПЖ 95 601-07-51 МАТЕМАТИКА 1 10-саат 1079000 Олий Аҳамиятга эга эмас МАТЕМАТИКА МУГАЛЛИМ
53 20-САНЛЫ МЕКТЕП КАМЫС АРЫК АПЖ 95 601-07-51 СЫЗЫУ 1 2-саат 210043 Олий Аҳамиятга эга эмас СЫЗЫУ МУГАЛЛИМ
55 20-САНЛЫ МЕКТЕП КАМЫС АРЫК АПЖ 95 601-07-51 ЭКОНОМИКА ГЕОГРАФИЯ 1 6-саат 684131 Олий Аҳамиятга эга эмас ЭКОНОМИКА ГЕОГРАФИЯ
56 33 219298846 21-САНЛЫ МЕКТЕП КАМЫС-АРЫК АПЖ 95 601-08-87 СУУРЕТЛЕУ ОНЕРИ 1 3-саат 319000 Олий Аҳамиятга эга эмас СУУРЕТЛЕУ ОНЕРИ МУГАЛЛИМ
57 21-САНЛЫ МЕКТЕП КАМЫС-АРЫК АПЖ 95 601-08-87 ШЕТ ТИЛИ 1 9-саат 959000 Олий Аҳамиятга эга эмас ШЕТ ТИЛИ МУГАЛЛИМ
59 34 206870490 26-САНЛЫ МЕКТЕП МАЙЖАП АПЖ 99 573-26-78 ШЕТ ТИЛИ 1 20-саат 1 690 000 Олий Аҳамиятга эга эмас ШЕТ ТИЛИ
61 35 206870515 28-САНЛЫ МЕКТЕП КОСТЕРЕК АПЖ 95 605-08-70 МУЗЫКА ПАНИ 1 7-саат 500000 Олий Аҳамиятга эга эмас МУЗЫКАНТ МУГАЛЛИМ
62 36 206870530 30-САНЛЫ МЕКТЕП КЕНЕС АПЖ 95 601-08-72 РУС ТИЛИ 1 7-саат 600000 Олий Аҳамиятга эга эмас РУС ТИЛИ МУГАЛЛИМ
63 30-САНЛЫ МЕКТЕП КЕНЕС АПЖ 95 601-08-72 ОЗБЕК ТИЛИ 1 6-саат 600000 Олий Аҳамиятга эга эмас ОЗБЕК ТИЛИ
66 37 206870547 31-САНЛЫ МЕКТЕП КОСТЕРЕК АПЖ +998(93)-489-11-65 СУРЕТЛЕУ ОНЕРИ 1 6-саат 570000 Олий Аҳамиятга эга эмас СУРЕТЛЕУ ОНЕРИ МУГАЛЛИМ
67 31-САНЛЫ МЕКТЕП КОСТЕРЕК АПЖ +998(93)-489-11-65 РУС ТИЛИ 1 7-саат 667000 Олий Аҳамиятга эга эмас РУС ТИЛИ МУГАЛЛИМ
68 31-САНЛЫ МЕКТЕП КОСТЕРЕК АПЖ +998(93)-489-11-65 ШЕТ ТИЛИ 1 11-саат 1045000 Олий Аҳамиятга эга эмас ШЕТ ТИЛИ МУГАЛЛИМ
69 31-САНЛЫ МЕКТЕП КОСТЕРЕК АПЖ +998(93)-489-11-65 ОЗБЕК ТИЛИ 1 4-саат 380000 Олий Аҳамиятга эга эмас ОЗБЕК ТИЛИ МУГАЛЛИМ
70 31-САНЛЫ МЕКТЕП КОСТЕРЕК АПЖ +998(93)-489-11-65 МУЗЫКА ПАНИ 1 7-саат 667000 Олий Аҳамиятга эга эмас МУЗЫКА ПАНИ
71 38 206870562 33-САНЛЫ МЕКТЕП КЫЗЫЛ ОЗЕК АПЖ 95 601-08-73 ШЕТ ТИЛИ 1 9-саат 948879 Олий Аҳамиятга эга эмас ШАРТНАМА ТИЙКАРЫНДА
72 ИНФОРМАТИКА 1 5-саат 522600 Олий Аҳамиятга эга эмас ШАРТНАМА ТИЙКАРЫНДА
80 42 200372822 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ     ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАКЛАУ ОРАЙЫ КОНШИ МПЖ БЕГЛЕР БЕГИ Н/Ж +998(61)-444-01-22 ВРАЧ ЭПИДЕМИОЛОГ 1 0,75 1377647 Олий Аҳамиятга эга эмас ТУРАКЛЫ
81 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ     ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАКЛАУ ОРАЙЫ КОНШИ МПЖ БЕГЛЕР БЕГИ Н/Ж +998(61)-444-01-22 ВРАЧ САНИТАРИЯ 2 1 1836863 Олий Аҳамиятга эга эмас ТУРАКЛЫ
82 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ     ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАКЛАУ ОРАЙЫ КОНШИ МПЖ БЕГЛЕР БЕГИ Н/Ж +998(61)-444-01-22 ВРАЧ БАКТЕРИОЛОГ 1 1 1836863 Олий Аҳамиятга эга эмас УАКТЫНША
83 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ     ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАКЛАУ ОРАЙЫ КОНШИ МПЖ БЕГЛЕР БЕГИ Н/Ж +998(61)-444-01-22 ВРАЧ ЛАБАРАНТ 1 1 1836863 Олий Аҳамиятга эга эмас УАКТЫНША
84 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ     ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАКЛАУ ОРАЙЫ КОНШИ МПЖ БЕГЛЕР БЕГИ Н/Ж +998(61)-444-01-22 ЭНТОМОЛОГ 1 1 1836863 Олий Аҳамиятга эга эмас УАКТЫНША
87 №3 РАЙОН АРАЛЫК ТУБ ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ   РАШИДОВ 44 +998(61)-444-01-48 ВРАЧ ЛОР 1 0,5 940000 Олий Аҳамиятга эга эмас ВРАЧ ЛОР
88 №3 РАЙОН АРАЛЫК ТУБ ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ   РАШИДОВ 44 +998(61)-444-01-48 ВРАЧ РЕНТГЕН 1 0,5 940000 Олий Аҳамиятга эга эмас ВРАЧ РЕНТГЕН
89 №3 РАЙОН АРАЛЫК ТУБ ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ   РАШИДОВ 44 +998(61)-444-01-48 ВРАЧ ПРАВИЗОР 1 0,5 760000 Олий Аҳамиятга эга эмас ВРАЧ ПРАВИЗОР
90 44 201301781 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК ОРАЙЛАСКАН   ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ Ш РАШИДОВА 43 +998(61)-444-00-82 УАШ ВРАЧ 1 0,5 1850000 Олий Аҳамиятга эга эмас УАШ ВРАЧ
91 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК ОРАЙЛАСКАН   ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ Ш РАШИДОВА 43 +998(61)-444-00-82 АКУШЕРКА ВРАЧ 1 1 2653270 Олий Аҳамиятга эга эмас АКУШЕРКА ВРАЧ
92 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК ОРАЙЛАСКАН   ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ Ш РАШИДОВА 43 +998(61)-444-00-82 ТЕРАПЕВТ ВРАЧ 1 1 2653270 Олий Аҳамиятга эга эмас ТЕРАПЕВТ ВРАЧ
93 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК ОРАЙЛАСКАН   ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ Ш РАШИДОВА 43 +998(61)-444-00-82 ОФТОЛМОЛОГ ВРАЧ 1 0,5 1250000 Олий Аҳамиятга эга эмас ОФТОЛМОЛОГ ВРАШ
94 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК ОРАЙЛАСКАН   ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ Ш РАШИДОВА 43 +998(61)-444-00-82 ПЕДИАТОР ВРАЧ 1 1 2027121 Олий Аҳамиятга эга эмас ПЕДИААТОР ВРАШ
95 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК ОРАЙЛАСКАН   ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ Ш РАШИДОВА 43 +998(61)-444-00-82  ХИРУРГ ВРАЧ 1 1 1653270 Олий Аҳамиятга эга эмас  ХИРУРГ ВРАЧ
96 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК ОРАЙЛАСКАН   ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ Ш РАШИДОВА 43 +998(61)-444-00-82  ФТИЗИАТОР МЕТОДИСТ ВРАЧ 1 1 1653270 Олий Аҳамиятга эга эмас  ФТИЗИАТОР МЕТОДИСТ ВРАШ
97 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК ОРАЙЛАСКАН   ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ Ш РАШИДОВА 43 +998(61)-444-00-82  УЗИ 1 1 1653270 Олий Аҳамиятга эга эмас  УЗИ
98 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК ОРАЙЛАСКАН   ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ Ш РАШИДОВА 43 +998(61)-444-00-82  РЕНТГЕНОЛОГ 1 1 1653270 Олий Аҳамиятга эга эмас  РЕНТГЕНОЛОГ
99 ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК ОРАЙЛАСКАН   ЕМЛЕУХАНА ШАХТЕМИР МПЖ Ш РАШИДОВА 43 +998(61)-444-00-82  ЭНДОКРИНОЛОГ 1 0,5 1250000 Олий Аҳамиятга эга эмас  ЭНДОКРИНОЛОГ
100 45 200397671 Шымбай жоллардан пайдаланыу унитар карханасы Конши МПЖ 444-01-13                                             97 562-66-71 ислеп шыгарыу техник болими баслыгы 1 1 1 218 000 Олий 3-5 йил мехнат стажига эга ислеп шыгарыу техник болими баслыгы
ислеп шыгарыу техник болими канийгеси 2 1 1 700 000 Олий 3-5 йил мехнат стажига эга ислеп шыгарыу техник болими баслыгы
101 48 “Ортке карсы хызмети” ЖШЖ ДОСЛЫК КОШЕСИ Б/Н 99 953-25-32                                    99 318-52-22 ИНСПЕКТОР 5 1 700000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас 20-30 ЖАС КЫЗЛАР ЕР БАЛАЛАР ИС-ХАКЫСЫ ИСЛЕГЕН ИСИНЕ КАРАП
102 49 200372331 Шымбай гербич завоты ЖШЖ Конши МПЖ 99-581-85-58 исши 6 1 747000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ИСЛЕГЕН ИСИНЕ КАРАП
103 50 Уй жай каупсизлик хызмети Шахтемир  МПЖ 99 545-18-31 ИНСПЕКТОР 10 1 747000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ЖАСЫ ШЕКЛЕНБЕГЕН ЕР АДАМЛАР
105 52 ЯТТ Аблакимов Бектурган Кара кол МПЖ 91 301-74-47                                  Бахыт апа НАН ЖАБЫУШЫ 3 1 747000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ЖАЛЛАНБА ЖАСЫ ШЕКЛЕНБЕГЕН ХАЯЛЛАР
106 53 “Орттин алдын алыу хызмети” ЖШЖ Шахтемир МПЖ 93 485-60-88 Азамат           91 303-61-01   Рая ИНСПЕКТОР 18 1 747000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ЖАСЫ ШЕКЛЕНБЕГЕН ЕР ХАМ ХАЯЛЛАР
107 55 Сауир ЖШЖ ТАГЖАП АПЖ Бахтияр 97 095-84-04 ИСШИ 3 1 747000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ГЕРПИШ ЗАВОД
108 56 Туран МИЯ ЖШЖ Конши МПЖ Есберген 99 660-71-25 ИСШИ 4 1 747000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ИСШИ
109 57 Шымбай туман газ Шахтеимир МПЖ Мухтар 99 351-87-04 АПТОГЕНЧИК 2 1 орнатган счёчик 65000 мын Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ШАРТНАМА ТИЙКАРЫНДА КЕРЕКЛИ УСКЕНЕЛЕРИ ОЗИНЕН ШЫМБАЙ РАЙОНЫНДА ЖУМЫС ОРНЫ
110 300290036 Жана кадем ЖШЖ Жипек жолы МПЖ 90-652-81-23 ИСШИ 7 1 1 000 000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас Витоншик Малиярчик сварчик патсовник
200397584 Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы ТАЗГАРА АПЖ 444-00-65 Исши 5 1 747 000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас ШАРТНАМА ТИЙКАРЫНДА КЕРЕКЛИ УСКЕНЕЛЕРИ ОЗИНЕН ШЫМБАЙ РАЙОНЫНДА ЖУМЫС ОРНЫ
Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы ТАЗГАРА АПЖ 444-00-65 Асал ариши 1 1 747 000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы
Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы ТАЗГАРА АПЖ 444-00-65 Парандаши 1 1 747 000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы
Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы ТАЗГАРА АПЖ 444-00-65 Ис журитиуши 1 1 380 000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы
Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы ТАЗГАРА АПЖ 444-00-65 Ветерина брач 1 1 747 000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы
Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы ТАЗГАРА АПЖ 444-00-65 Сыйыр сауыушы 1 1 747 000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы
Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы ТАЗГАРА АПЖ 444-00-65 Лаборант 1 1 747 000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас Шымбай мамлекетлик тогай хожалыгы
111 58 Шымбай Таза худуд ЖШЖ Бердак МПЖ Айдос 99 597-99-71 ИНСПЕКТОР 10 1 747000 Ўрта махсус Аҳамиятга эга эмас Ислеген табысына карап
ЖАМИ 160 40,87
Чимбой тумани АБКМ инспектори Т.Ерманов
Пайдалы ресурслар
Skip to content