«Соңғы қоңыраў» питкериӯшилерге район ҳәкими әӯмет тиледи

«Соңғы қоңыраў» питкериӯшилерге район ҳәкими әӯмет тиледи

25.05.2021 16:23:22 297 Баспаға шығарыў

 

25- май  бул елимиздеги мектеплердиӊ питкериўшилери, олардыӊ ата-аналары, тәлим- тәрбия берген устазлары ушын умытылмас күн. Бул-сәне кеўиллерди толкынландырыўшы, әжайып мәўритлерди инәм етиўши, питкериўшилер өмирге пәрўаз етип, алысларға қанат қомлап, балалықтыӊ қызықлы, кайталанбас демлерин  еслетиўши күн болып табылады.

Хәр жылы дәстүрге айланған мектеплердеги соӊғы қоӊыраў кешелери районымыздыӊ барлық аймақларында белгиленип өтилмекте.Бүгин район ҳәкими А.Тажетдинов райондағы мектеплерге барып питкериӯши оқыӯшыларға әӯмет тиледи.

Мағлыўмат ушын айтип өтсек, быйылғы оқыў жылында райондағы мектеплердыӊ  1200 ден аслам оқыўшы питкерип үлкен өмирге қәдем коймақта, олар арасынан  айрықша жетискенлиги үшын 30-оқыўшы алтын хәм 14-оқыўшы гүмис медаль менен сыйлықланды.

Районымыздыӊ бәрше питкериўшилерине кейинги өмир жолларында бәлент пәрўазлар тилеп елимиздиӊ мүнәсип перзенти болыўына исенемиз.

Пайдалы ресурслар
Skip to content