Сүттиӊ пайдасы

Сүттиӊ пайдасы

22.04.2021 11:52:01 309 Баспаға шығарыў

1 Сүт денеге сүртилсе теридеги жағымсиз излерди кетиреди, ишилсе териниӊ реӊин жақсилайды .

2 Сүт қумшекер менен ишилсе, жуздыӊ реӊин жаксылайды,  әсиресе ҳаялларды шырайлы етеди . Сүт семиртеди. Аӯыз суўы сўртилсе беттеги сепкиллерди кетиреди .

3 Көз аӯырыӯында жаксы пайда береди. Таза  саӯылған сүт көздеги қызыл дақларды  кетиреди.

4 Ешки сүти жөтел, созылмалы  кеселликлерин емлеӯге   жәрдем береди. Өкпе жарасы хәм созылмалы  кеселликлерине қарсы дәрилер сүттен таярланады. Түйе сүти дем қыспада жәрдем береди.

5 Сүт тез сиӊеди. Сүт ишкенде тиниш туриў керек, болмаса өл асқазанда ашыйды ҳәм бузилады. Сүт ишкенде тап төменге өтпегенше ўйкламаў,  аўқат жемеў керек.

6 Сүтти кайнатип ишиў керек.

 

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content