Шымбайлы жаслардың мүрәжатлары унамлы шешилди

Шымбайлы жаслардың мүрәжатлары унамлы шешилди

15.03.2021 10:21:51 232 Баспаға шығарыў

Шымбай районы ҳәкимлигинде Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлиси Нызамшылық палатасы депутаты Ш. Раҳимов Жаслар ислери агентлиги

Орайлық аппараты бөлим баслығы А.Алимов, Қарақалпақстан Республикасы  Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министры орынбасары Б.Ильясов, Жаслар ислери агентлиги Қарақалпақстан Республикасы басқармасы бас қәнийгеси У.Хожамуратов, сондай-ақ районлық сектор басшыларының жаслар менен ушырасыўы өткерилди.

Ушырасыў даўамында жаслар тәрепинен түрли усыныслар, машқалалар, пикирилер алға сүрилди.

Атап айтқанда:

«Кеңес» аўыл пуқаралар жыйыны турғыны Гүлбәҳәр Хожамуратова тәрепинен мектепте окыўшылардың қызығыўшылығынан келип шығып, миллий музыка әспабы болған дуўтар менен тәмийинлеўде әмелий жәрдем сораған еди, бул усыныс тийкарында район ҳәкими А.Тажетдинов   тәрепинен районлық Халық билимлендириў бөлими ҳәм Мәденият бөлими тәрепинен барлық мектеплердеги окыўшы жаслар ушын керекли саз әспаблар дизимин ислеп шығыўды тапсырма қылды, Гүлбәҳәрге шәкиртлери ушын  5 дуўтар саўға етиўди район ҳәкими ўәде етти.

Қарақалпақ мәмлекетлик көркем-өнер ҳәм мәденият институтының  «Музыкалы драма» тәлим бағдарын тамамлаған Мухаммед Мырзабаевтың өз қәнигелиги бойынша жумысқа жайластырыўда әмелий жәрдем сораған еди, бул мүрәжат өз орнында унамлы шешимин тапты, яғный районлық Мәденият бөлимине жумысқа жайластырылды.

«Қостерек» аўыл пуқаралар жыйыны турғыны М. Есбергенова тәрепинен «Қостерек»  аўыл пуқаралар жыйыны аймағында 18-30 жас аралығындағы жаслардан ибарат «Волейбол», «Баскетбол» командаларын дүзип, турақлы түрде спорт беллесиўлерин өткерип атырғанлығы ҳәм қоңсы аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы жасларда бул беллесиўлерге қатнасып атырғанлығын инабатқа алып, спорт инвентарлары менен тәмийинлеўде әмелий жәрдем берилиўин сорап қылған мүрәжаты унамлы шешимин тапты.

Себеби усы мүрәжат бойынша район ҳәкими жасларға

3 күн мүддет ишинде өз есабынан түрли спорт инвентарлары менен тәмийинлеўди билдирип өтти.

Сондай-ақ ушырасыў даўамында жаслардан 23 түрдеги аўызеки мүрәжат ҳәм усыныслар келип түсти, олардың 10 мүрәжати өз орнында унамлы шешилди ҳәм  7 мүрәжаттың толық орынланыўы бойынша анық мүддетлери  белгиленген еди,  қалған мүрәжатлар бойынша тийисли тараў басшыларына

тапсырмалар берилди.

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content