Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезектеги алпыс биринши сессиясы жуӯмақланды

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезектеги алпыс биринши сессиясы жуӯмақланды

13.03.2024 11:39:56 | 197

1. Аўыл хожалығына мөлшерленген ҳәкимият қоры есабында бос турған жер майданларынан фермер хожалықларын шөлкемлестириў ҳәм “Ашық электрон” таңлаўына шығарыў ҳәм де дийқаншылық арқалы жаслар бәнтлигин тәмийинлеў ушын жер майданларын ажыратыў ҳаққында 2. Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Нызамшылық Палатасы ҳәм Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Сенатының қоспа қарары тийкарында жерге болған ҳуқықты тастыйықлаўшы ҳүжжетлери толық болмаған, ҳүжжеттеги […]

Үзликсиз тәбийий газ бенен тәмийинлеў – баслы мақсетимиз

25.09.2023 16:28:06 | 189

Жадыраған жаз өз орнын салқын гүзге босатып берди. Гүз айының басланыўы ҳәм күнниң салқын тартып баслаўы менен халқымыздың жыллылыққа болған мүтәжлиги және де артады. Ал, «қылышын сүйреген қыс» келсе, еки есе зәрүрлик пайда болады. Халқымыздың гүз, қыс мәўсиминде үзликсиз тәбийий ҳәм суйылтырылған газге болған мүтәжлигин қанаатландырыў мақсетинде районлық «Шымбайтумангаз» газ тәмийнаты бөлими тәрепинен де бир […]

Шымбай районда пахта майданларына дефолиация өткериӯ бойынша семинар болып өтти

24.08.2023 16:55:14 | 140

  Бүгин Шымбай районындағы «Шымбай Таласы» ЖШЖде 2023-жыл өними ушын егилген пахта майданларына дефолация өткериў бойынша көргизбели семинар өткерилди. Семинарға район ҳәкими А.Тажетдинов   Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң орынбасары Д.Қайпов, сектор басшылары, тараў қәнигелери, фермер хожалықлары ҳәм аўыл пуқаралар жыйыны ақсақаллары  қатнасты. Егилген пахтаның 4100 гектар майданын кешиктирмей өз ўақтында дефолация ислеў бойынша бир қатар түсиниклер […]

Утамбетов Сабит Абдижамиловичтиң 2023-жылдың 6 айы даўамында ҳуқықбузарлықлар профилактикасы, жынаятшылыққа қарсы гүресиў, жәмийетлик тәртипти сақлаў ҳәм пуқаралардың қәўипсизлигин тәмийинлеўде алып барылған жумыслар ҳаққында есабаты

07.08.2023 09:10:47 | 136

Шымбай районы 3-сектор аймағына “Бахытлы”, «Майжап», “Пашенттаӯ” “Қызыл-ѳзек” аўыл пуқаралар жыйыны ҳәм “Гүжимли”,  макән пуқаралар жыйыны бириктирилген. Сектор аймағында жәми 4097 хожалық, 5122 шаңарақ болып, оларда 26017 халық жасайды. Соннан еркеклер 13199,                      ҳаяллар 12818, жаслар болса 5574 ти қурайды. Секторда 11 мектеп, 13 мектепке шекем билимлендириў бөлимлери, 4 аўыл врачлық пункты халықка хызмет қылып келмекте. […]

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезектеги елиӯ төртинши сессиясы жуӯмақланды

04.08.2023 20:40:21 | 196

  Шымбай районы ҳәкими, 1 -сектор баслығы Тажетдинов Айбек Алтынбекович тәрепинен 2023-жылдың 6 айы даўамында сектор аймағын социяллық-економикалық раўажландырыў бойынша алып барған жумыслары ҳәм алда турған ўазыйпалары ҳаққында есабаты.   Шымбай районы 3-сектор тәрепинен 2023-жылдың 6 айы даўамында сектор аймағын социялық-економикалық раўажландырыў бойынша алып барған жумыслары ҳаққында ҳәм де Шымбай районы аймағында 2023-жылдың 6 айы […]

Жер бойынша Пәрман

28.07.2023 18:57:26 | 129

Өзбекстан Республикасы Президентиниң “Жер қатнасықларында теңлик ҳәм ашықлықты тәмийнлеӯ, жерге болған ҳуқықларды исенимли қорғаӯ ҳәм оларды базар активине айландырыӯ ис-иләжлары ҳаққында” 2021-жыл 08-июнь күни  Пәрманы қабыл етилди. 1.Пәрманның мақсети. Жер участкаларын ажыратыӯдың бәрше ушын тең, ашықлық ҳәм базар бағдарларына тийкарланған тәртибин әмелиятқа киритиӯ, жерге байланыслы мүлкий ҳәм ҳуқықый қатнасықлардың турақлылығын тәмийнлеӯ, жерлерди қорғаӯ, жер ийелериниң […]

Шымбай районы Камбағаллықты қысқартыỹ хәм бәнтлик бөлиминде 2023-жыл 6 ай даӯамында төмендеги жумыслар әмелге асырылды

26.07.2023 15:54:15 | 175

  Бүгинги күнде район аймағында 115,0 мыңнан аслам халық болатуғын болса, мийнетке жарамлы халық 62,2 мың  болып соннан жумыс пенен бәнт халық саны           42,8 мың экономиканың рәсмий секторында бәнт болғанлар 13,3 мың, экономиканың нарәсмий секторында бәнт болғанлар 19,7мың Районда жумыссызлар саны 4,3 мың пуқара болып, жумыссызлық дәрежеси 9,1% ти қурайды. 2023-жыл 6 ай даўамында жумыссыз […]

Шымбай районында исбилерменлер ушын семинар шөлкемлестирилди

07.07.2023 20:23:28 | 110

Бүгин район ҳәкимлигиниң мәжислер залында Шымбай районы ҳәкими А.Тажетдинов ҳәм  тийисли мекеме баслықлары қатнасыӯында илаж болып өтти.Онда Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ 2023 – жыл 12 – июньдағы Пәрманында көрсетилгендей Кǝмбағаллықты қысқартыў барысында “20 мың исбилермен – 500 мың тǝжирийбели қǝниге” дǝстүрин шөлкемлестириў ҳǝм ǝмелий жǝрдем көрсетиў бойынша мǝҳǝллелерге бириктирилген киши исши топар ӯәкиллери ҳәм исбилерменлер ушын […]

Пайдалы ресурслар
Skip to content